одобрен

Земеделска и горска техника регистрирана в ОД"Земеделие"Силистра през 2018

Уникален идентификатор:  1359bbd9-045f-4bee-aa69-a4897e25cb6a

Описание:

Земеделска и горска техника регистрирана в ОД"Земеделие"Силистра през 2018

видове горска земеделска одз Силистра техника РМС 214/2016

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2021-02-09 14:24:30
  • Създаден от: tundzher_myumyun_redzheb
  • Последна промяна: 2021-02-09 14:24:30

Вид техника

Регистрирана техника /брой/

1 Верижни трактори 0
2 Колесни трактори 263
3 Самоходни шасита 0
4 Друга самоходна техника - /товарачни машини/ 40
5 Тракторни ремаркета 57
6 в т.ч. с общо предназначение 32
7 със специално предназначение 25
8 Горска техника 1
9 Зърнокомбайни 47
10 Самоходни силажокомбайни 1
11 Други самоходни машини 1
12 Машини за сеидба и садене 43
13 Машини за торене и растителна защита 76
14 Фуражоприбиращи и фуражопреработващи 134
15 Почвообработващи 135
16 Сушилни и други 0
17 Зърно и семепочистващи 0
18 Машини за поливане 1
19 Горска техника /приспособления/ 14