одобрен

SEBRA_05.06.20

Уникален идентификатор:  136d10ef-d106-4312-b817-06b8e6622096

бюджет

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-06-22 10:17:45
  • Създаден от: asya_ivanova
  • Последна промяна: 2020-06-22 10:17:45

Обобщено

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ( 022******* ) Период: 05.06.2020 - 05.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6 7262.11
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 1 3802.33
10 xxxx Издръжка 207 114703.17
18 xxxx Други разходи 10 6715.78
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 9 136698.28
88 xxxx Средства на разпореждане 13 2111
90 xxxx Възстановени приходи 1 310
91 xxxx Теглене на BGN в брой 3 10000
Общо: 250 281602.67
По бюджетни организации
МЗХГ - ЦА ( 0220000002 ) Период: 05.06.2020 - 05.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 954.72
91 xxxx Теглене на BGN в брой 3 10000
Общо: 5 10954.72
ОДЗГ Благоевград ( 0220010000 ) Период: 05.06.2020 - 05.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 10 3045.68
Общо: 10 3045.68
ОДЗГ Бургас ( 0220020009 ) Период: 05.06.2020 - 05.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 9 2673.91
Общо: 9 2673.91
ОДЗГ Варна ( 0220030007 ) Период: 05.06.2020 - 05.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 1337.3
Общо: 2 1337.3
ОДЗГ Видин ( 0220050003 ) Период: 05.06.2020 - 05.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 3289.42
18 xxxx Други разходи 4 86.12
Общо: 7 3375.54
ОДЗГ Враца ( 0220060001 ) Период: 05.06.2020 - 05.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 18 5035.23
18 xxxx Други разходи 1 6327.42
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 36
Общо: 20 11398.65
ОДЗГ Добрич ( 0220080008 ) Период: 05.06.2020 - 05.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 337.65
10 xxxx Издръжка 1 120
Общо: 2 457.65
ОДЗГ Кърджали ( 0220090006 ) Период: 05.06.2020 - 05.06.2020
Код Описание Брой Сума
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 1 3802.33
10 xxxx Издръжка 16 4185.34
18 xxxx Други разходи 1 0.24
Общо: 18 7987.91
ОДЗГ Ловеч ( 0220110000 ) Период: 05.06.2020 - 05.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 326.44
Общо: 3 326.44
ОДЗГ Монтана ( 0220120008 ) Период: 05.06.2020 - 05.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 168
Общо: 2 168
ОДЗГ Пазарджик ( 0220130006 ) Период: 05.06.2020 - 05.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 20 2781.02
Общо: 20 2781.02
ОДЗГ Пловдив ( 0220160000 ) Период: 05.06.2020 - 05.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 15 7204.91
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 749.25
Общо: 16 7954.16
ОДЗГ Русе ( 0220180007 ) Период: 05.06.2020 - 05.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 790
Общо: 2 790
ОДЗГ Сливен ( 0220200000 ) Период: 05.06.2020 - 05.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 1560.14
Общо: 4 1560.14
ОДЗГ Смолян ( 0220210009 ) Период: 05.06.2020 - 05.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 1717.02
10 xxxx Издръжка 5 1473.77
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 502.8
Общо: 7 3693.59
ОДЗГСт.Загора ( 0220240003 ) Период: 05.06.2020 - 05.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 7 1614.53
Общо: 7 1614.53
ОДЗГ Хасково ( 0220260000 ) Период: 05.06.2020 - 05.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 10 2744.51
Общо: 10 2744.51
ОДЗГ Ямбол ( 0220280006 ) Период: 05.06.2020 - 05.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 1700.55
18 xxxx Други разходи 3 252
Общо: 8 1952.55
ИАГ ( 022100**** ) Период: 05.06.2020 - 05.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 44 30534.54
90 xxxx Възстановени приходи 1 310
Общо: 45 30844.54
БАБХ ( 022250**** ) Период: 05.06.2020 - 05.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 10 32014.35
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 133422.34
Общо: 11 165436.69
ИАБГ ( 022800**** ) Период: 05.06.2020 - 05.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 1278
18 xxxx Други разходи 1 50
Общо: 5 1328
ИАЛВ ( 0229010001 ) Период: 05.06.2020 - 05.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 3677.65
10 xxxx Издръжка 12 9039.78
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 5 1987.89
Общо: 19 14705.32
ИАСОСЕЗФ ( 0229050004 ) Период: 05.06.2020 - 05.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 831.03
Общо: 3 831.03
НССЗ ( 0229110000 ) Период: 05.06.2020 - 05.06.2020
Код Описание Брой Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 13 2111
Общо: 13 2111
Център за насъчаване ( 0229130007 ) Период: 05.06.2020 - 05.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 1529.79
Общо: 2 1529.79
МЗХГ- ЦА МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ - ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ( 022******* )
ОДЗ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - БЛАГОЕВГРАД ( 0220010000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - БУРГАС ( 0220020009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВАРНА ( 0220030007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 0220040005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВИДИН ( 0220050003 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВРАЦА ( 0220060001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ГАБРОВО ( 0220070000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ДОБРИЧ ( 0220080008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - КЪРДЖАЛИ ( 0220090006 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - КЮСТЕНДИЛ ( 0220100001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ЛОВЕЧ ( 0220110000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - МОНТАНА ( 0220120008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПАЗАРДЖИК ( 0220130006 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЕРНИК ( 0220140004 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЛЕВЕН ( 0220150002 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЛОВДИВ ( 0220160000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РАЗГРАД 0220170009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РУСЕ ( 0220180007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СИЛИСТРА ( 0220190005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СЛИВЕН ( 0220200000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СМОЛЯН ( 0220210009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ - ГРАД ( 0220220007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ ОБЛАСТ ( 0220230005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СТАРА ЗАГОРА ( 0220240003 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ТЪРГОВИЩЕ ( 0220250001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО ( 0220260000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ШУМЕН ( 0220270008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ЯМБОЛ ( 0220280006 )
ИАГ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ ( 022100**** )
БАБХ БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ( 022250**** )
ИАСРЖ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СЕЛЕКЦИЯ И РЕПРОДУКЦИЯ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО ( 022450**** )
ИАСАС ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ, АПРОБАЦИЯ И СЕМЕКОНТРОЛ ( 022600**** )
ИАБГ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА БОРБА С ГРАДУШКИТЕ ( 022800**** )
ИАЛВ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО ( 0229010001 )
ИАРА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ ( 0229030008 )
НССЗ НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО ( 0229110000 )
ПБ ВИТОША ПОЧИВНА БАЗА ВИТОША ( 0229410008 )
ПБ КИТЕН ПОЧИВНА БАЗА - КИТЕН ( 0229960004 )
ПБ КРАНЕВО ПОЧИВНА БАЗА КРАНЕВО ( 0229980000 )
ЦНСССКЦИЕ ЦЕНТЪР ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО В ОБЛАСТТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО МЕЖДУ КИТАЙ И СТРАНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА  ( 0229130007 )
ИАСОСЕЗФ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "СЕРТИФИКАЦИОНЕН ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНДОВЕ"( 0229050004 )
ЦОРХВ ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА ( 0229140005 )