непроверен

Отчет за изразходваните средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози

Уникален идентификатор:  136e1f95-40f6-4d5d-af14-b8ced5589fb2

Текуща версия: 0

Показвана версия: 0

  • Създаден на: 2019-05-31 13:12:36
  • Създаден от: obshtina_ihtiman
  • Последна промяна: 2019-05-31 13:12:36
Няма информация за показване