одобрен

Регистър на недвижимите културни ценности

Уникален идентификатор:  13ae4d2c-2f7b-46b7-92f3-03a5ff34cd2b

културни недвижими ценности

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-11-13 15:43:09
  • Създаден от: OgnyanStefanov
  • Последна промяна: 2019-11-13 15:43:09

ІІ. НЕДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ С КАТЕГОРИЯ "СВЕДЕНИЕ"

№ по ред недвижима културна ценност местонахождение обявен
1 Жилищно-търговска сграда гр. Плевен, ул. "Васил Левски" № 89 (бивша ул. "Г.Димитров") списък от 29.05.1972 г. Писмо № 5675 от 15.12.1989 г.
2 Жилищно-търговска сграда гр. Плевен, ул. "Васил Левски" №107 (бивша ул. "Г.Димитров") списък от 29.05.1972 г. Писмо № 5675 от 15.12.1989 г.
3 Жилищно търговска сграда гр. Плевен, ул. "Васил Левски" №109 (бивша ул. "Г.Димитров") списък от 29.05.1972 г. Писмо № 5675 от 15.12.1989 г.
4 Хотелска сграда /Административна и ресторант/ гр. Плевен, ул. "Васил Левски" №123 (бивша ул. "Г.Димитров") списък от 29.05.1972 г. Писмо № 5675 от 15.12.1989 г.
5 Жилищно търговска сграда гр. Плевен, ул. "Васил Левски" №125 (бивша ул. "Г.Димитров") списък от 29.05.1972 г. Писмо № 5675 от 15.12.1989 г.
6 Жилищно търговска сграда гр. Плевен, ул. "Васил Левски" №107 (бивша ул. "Г.Димитров") списък от 29.05.1972 г. Писмо № 5675 от 15.12.1989 г.
7 Жилищно търговска сграда гр. Плевен, ул. "Васил Левски" №129 (бивша ул. "Г.Димитров") списък от 29.05.1972 г. Писмо № 5675 от 15.12.1989 г.
8 Жилищно търговска сграда гр. Плевен, ул. "Васил Левски" №131 (бивша ул. "Г.Димитров") списък от 29.05.1972 г. Писмо № 5675 от 15.12.1989 г.
9 Жилищно търговска сграда гр. Плевен, ул. ""Васил Левски"" №145 (бивша ул. ""Г.Димитров"")" списък от 29.05.1972 г. Писмо № 5675 от 15.12.1989 г.
10 Жилищно търговска сграда гр. Плевен, ул. "Васил Левски" №147 (бивша ул. "Г.Димитров") списък от 29.05.1972 г. Писмо № 5675 от 15.12.1989 г.
11 Жилищно търговска сграда гр. Плевен, ул. "Васил Левски" №149 (бивша ул. "Г.Димитров") списък от 29.05.1972 г. Писмо № 5675 от 15.12.1989 г.
12 Жилищно търговска сграда гр. Плевен, ул. "Васил Левски" №151 (бивша ул. "Г.Димитров") списък от 29.05.1972 г. Писмо № 5675 от 15.12.1989 г.
13 Хотелска сграда /Административна и търговска/ гр. Плевен, ул. "Васил Левски" №74 (бивша ул. "Г.Димитров") списък от 29.05.1972 г. Писмо № 5675 от 15.12.1989 г.
14 Жилищно търговска сграда гр. Плевен, ул. "Васил Левски" №76 (бивша ул. "Г.Димитров") списък от 29.05.1972 г. Писмо № 5675 от 15.12.1989 г.
15 Хотелска сграда гр. Плевен, ул. "Васил Левски" №82 (бивша ул. "Г.Димитров") списък от 29.05.1972 г. Писмо № 5675 от 15.12.1989 г.
16 Жилищно-търговска сграда гр. Плевен, ул. "Васил Левски" №90 (бивша ул. "Г.Димитров") списък от 29.05.1972 г. Писмо № 5675 от 15.12.1989 г.
17 Жилищно-търговска сграда, Къща на Петър Динков гр. Плевен, ул. "Васил Левски" №94 (бивша ул. "Г.Димитров") Писмо № 5675 от 15.12.1989 г.
18 Жилищна сграда гр. Плевен, ул. "Васил Левски" №98 (бивша ул. "Г.Димитров") Писмо № 5675 от 15.12.1989 г.
19 Жилищно-търговска сграда гр. Плевен, ул. "Васил Левски" №112 (бивша ул. "Г.Димитров") списък от 29.05.1972 г. Писмо № 5675 от 15.12.1989 г.
20 Жилищно-търговска сграда гр. Плевен, ул. "Васил Левски" №114 (бивша ул. "Г.Димитров") списък от 29.05.1972 г. Писмо № 5675 от 15.12.1989 г.
21 Жилищно-търговска сграда гр. Плевен, ул. "Васил Левски" №118 (бивша ул. "Г.Димитров") списък от 29.05.1972 г. Писмо № 5675 от 15.12.1989 г.
22 Жилищно-търговска сграда гр. Плевен, ул. "Васил Левски" №120 (бивша ул. "Г.Димитров") списък от 29.05.1972 г. Писмо № 5675 от 15.12.1989 г.
23 Жилищно-търговска сграда гр. Плевен, ул. "Васил Левски" №130 (бивша ул. "Г.Димитров") списък от 29.05.1972 г. Писмо № 5675 от 15.12.1989 г.
24 Жилищна сграда с аптека гр. Плевен, ул. Заменхоф" №11 списък от 29.05.1972 г. Писмо № 5675 от 15.12.1989 г.
25 Жилищно-търговска сграда гр. Плевен, ул. "Васил Левски" №168 (бивша ул. "Г.Димитров") Писмо № 5675 от 15.12.1989 г.
26 Жилищно-търговска сграда /сега административна/ гр. Плевен, ул. "Васил Левски" №170/ул. коста хаджи пакев № 13 (бивша ул. "Г.Димитров") списък от 29.05.1972 г. Писмо № 5675 от 15.12.1989 г.
27 Жилищно-търговска сграда/Банкова сграда гр. Плевен, пл. "Свободата" № 2 списък от 29.05.1972 г. Писмо № 5675 от 15.12.1989 г.
28 Жилищно-търговска сграда гр. Плевен, пл. "Свободата" № 3 списък от 29.05.1972 г. Писмо № 5675 от 15.12.1989 г.
29 Жилищно-търговска сграда гр. Плевен, пл. "Свободата" № 4 Писмо № 5675 от 15.12.1989 г.
30 Жилищно-търговска сграда гр. Плевен, пл. "Свободата" № 7 списък от 29.05.1972 г. Писмо № 5675 от 15.12.1989 г.
31 Жилищно-търговска сграда гр. Плевен, пл. "Свободата" № 8 Писмо № 5675 от 15.12.1989 г.
32 Жилищно-търговска сграда гр. Плевен, пл. "Свободата" № 10 списък от 29.05.1972 г. Писмо № 5675 от 15.12.1989 г.
33 Модерен театър (киносалон) гр. Плевен, ул. "д-р П.Берон" № 3 списък от 29.05.1972 г. Писмо № 5675 от 15.12.1989 г.
34 Жилищно-търговска сграда гр. Плевен, ул. "Освобождение" № 3 (бивша ул. "Сл.Алексиев") списък от 29.05.1972 г. Писмо № 5675 от 15.12.1989 г.
35 Жилищно-търговска сграда гр. Плевен, ул. "Освобождение" № 5 (бивша ул. "Сл.Алексиев") Писмо № 5675 от 15.12.1989 г.
36 Жилищна сграда гр. Плевен, ул. "Цар Симеон" (бивша ул. "Т.Луканов" )№ 11 списък от 29.05.1972 г. Писмо № 5675 от 15.12.1989 г.
37 Жилищна сграда гр. Плевен, ул. "Цар Симеон" (бивша ул. "Т.Луканов" )№23 списък от 29.01.1979 г. Писмо № 5675 от 15.12.1989 г.
38 Жилищна сграда гр. Плевен, ул. "Цар Симеон" (бивша ул. "Т.Луканов" № 25А) Писмо № 5675 от 15.12.1989 г.
39 Жилищна сграда гр. Плевен, ул. "Цар Симеон"/ул. "Полтава" № 13 (бивша ул. "Т.Луканов" № 22) списък от 29.01.1979 г. Писмо № 5675 от 15.12.1989 г.
40 Жилищна сграда гр. Плевен, ул. "Полтава" № 9 Писмо № 5675 от 15.12.1989 г.
41 Жилищна сграда гр. Плевен, ул. "Полтава" № 11 Писмо № 5675 от 15.12.1989 г.
42 Жилищна сграда гр. Плевен, ул. "В.Каравасилев" № 3 Писмо № 5675 от 15.12.1989 г.
43 Училище "Д.Константинов", ул. "Цв.Спасов" гр. Плевен, ул. "Ив.Вазов" Писмо № 5675 от 15.12.1989 г.
44 Жилищна сграда /Донев/ гр. Плевен, ул. "Св.св.Кирил и Методий" № 28 списък от 29.01.1979 г. Писмо № 5675 от 15.12.1989 г.
45 Жилищна сграда /Балабанов/ гр. Плевен, ул. "Св.св.Кирил и Методий" № 19 Писмо № 5675 от 15.12.1989 г.
46 Противобесен институт гр. Плевен, ул. "Св.св. Кирил и Методий" Писмо № 5675 от 15.12.1989 г.
47 Жилищна сграда (стоматология) гр. Плевен, ул. Освобождение" № 63 (бивша "Сл.Алексиев") Писмо № 5675 от 15.12.1989 г.
48 Жилищна сграда гр. Плевен, ул. Освобождение" № 65 (бивша "Сл.Алексиев") Писмо № 5675 от 15.12.1989 г.
49 Училище гр. Плевен, ул. Освобождение" № 67 (бивша "Сл.Алексиев") Писмо № 5675 от 15.12.1989 г.
50 Жилищна сграда гр. Плевен, ул. "Хан Крум" № 17 Писмо № 5675 от 15.12.1989 г.
51 Училище "Патриарх Евтимий" гр. Плевен, ул. "Патриарх Евтимий" Писмо № 5675 от 15.12.1989 г.
52 Жилищна сграда (Обов) гр. Плевен, ул. "Радецки" № 23 Писмо № 5675 от 15.12.1989 г.
53 Жилищна сграда (макетно ателие) гр. Плевен, ул. "Ал.Стамболийски" № 3 Писмо № 5675 от 15.12.1989 г.
54 Жилищна сграда гр. Плевен, ул. "П.Р.Славейков" № 33 Писмо № 5675 от 15.12.1989 г.
55 Жилищна сграда гр. Плевен, ул. "Раковски" № 43 Писмо № 5675 от 15.12.1989 г.
56 Жилищна сграда гр. Плевен, ул. "Раковски" № 43а Писмо № 5675 от 15.12.1989 г.
57 Жилищна сграда гр. Плевен, ул. "Сливница" ("Толбухин") № 36 Писмо № 4438 от 24.11.2981 г., писмо № 5675 от 15.12.1989 г.
58 Жилищна сграда гр. Плевен, ул. "Сливница" ("Толбухин") № 32 Писмо № 5675 от 15.12.1989 г.
59 Жилищна сграда гр. Плевен, ул. "Ресен" № 2 Писмо № 5675 от 15.12.1989 г.
60 Жилищна сграда гр. Плевен, ул. "Гладстон" № 19 Писмо № 5675 от 15.12.1989 г.
61 Жилищна сграда гр. Плевен, ул. "Ракитин" /"Жинзифов/ № 3 Писмо № 5675 от 15.12.1989 г.
62 Жилищна сграда гр. Плевен, ул. "Ракитин"/"Жинзифов/ № 5 Писмо № 5675 от 15.12.1989 г.
63 Жилищна сграда гр. Плевен, ул. "Ракитин" /"Жинзифов/№ 13 Писмо № 5675 от 15.12.1989 г.
64 Жилищна сграда гр. Плевен, ул. "Ракитин" №/"Жинзифов/15-17 Писмо № 5675 от 15.12.1989 г.
65 Жилищна сграда гр. Плевен, ул. "Ракитин/"Жинзифов/" № 12 Писмо № 5675 от 15.12.1989 г.
66 Жилищна сграда гр. Плевен, ,л. "В.Априлов" № 51/ул. "Раковски" № 16 Писмо № 5675 от 15.12.1989 г.
67 Жилищна сграда (ателие на художници) гр. Плевен, ул. "В.Априлов" № 55/ул. "Д.Константинов" № 17 Писмо № 5675 от 15.12.1989 г.
68 Жилищна сграда гр. Плевен, ул. "Цар Симеон" (бивша ул. "Т.Луканов" № 18 Писмо № 5675 от 15.12.1989 г.
69 Жилищна сграда гр. Плевен, ул. "Цар Симеон" (бивша ул. "Т.Луканов" № 20/ул. "Ресен" № 15 Писмо № 5675 от 15.12.1989 г.
70 Жилищна сграда гр. Плевен, ул. "Ресен" № 13 Писмо № 5675 от 15.12.1989 г.
71 Жилищна сграда гр. Плевен, ул. "Ресен" № 11 Писмо № 5675 от 15.12.1989 г.
72 Жилищна сграда гр. Плевен, ул. "Родопи" № 10 Писмо № 5675 от 15.12.1989 г.
73 Жилищна сграда гр. Плевен, ул. "Патриарх Евтимий" № 9 Писмо № 5675 от 15.12.1989 г.
74 Жилищна сграда гр. Плевен, ул. "Екзарх Йосиф" № 4 Писмо № 5675 от 15.12.1989 г.
75 Жилищно-търговска сграда гр. Плевен, ул. "Сан Стефано" № 2 Писмо № 5675 от 15.12.1989 г.
76 Жилищно-търговска сграда гр. Плевен, ул. "Сан Стефано" №6 Писмо № 5675 от 15.12.1989 г.
77 Жилищно-търговска сграда гр. Плевен, ул. "Сан Стефано" №8 Писмо № 5675 от 15.12.1989 г.
78 Жилищно-търговска сграда гр. Плевен, ул. "Сан Стефано"/ул. "Мусала" Писмо № 5675 от 15.12.1989 г.
79 Жилищна сграда гр. Плевен, ул. "Иван Вазов" № 7 списък от 29.01.1979 г. Писмо № 5675 от 15.12.1989 г.
80 Жилищна сграда гр. Плевен, ул. "Д-р Бешев"/бул. "Русе" № 33 Писмо № 5675 от 15.12.1989 г.
81 Възрожденска къща на Гето Бояджиев гр. Плевен, ул. "Шейново" № 16 Списък от 1969 г., Писмо № 5675 от 15.12.1989 г.
82 Възрожденска къща гр. Плевен, ул. "Васил Левски" (ул. "Г.Димитров" № 113 Списък от 1969 г., Писмо № 5675 от 15.12.1989 г.
83 Жилищна сграда гр. Плевен, ул. "Цар Симеон" (бивша ул. "Т.Луканов" № 6) Писмо № 5675 от 15.12.1989 г.
84 Жилищна сграда гр. Плевен, ул. "Цар Симеон" (бивша ул. "Т.Луканов" № 8) списък от 29.01.1979 г. Писмо № 5675 от 15.12.1989 г.
85 Клиника на д-р Атев гр. Плевен, ул. "Св.св.Кирил и Методий" № 6 Писмо № 10720 от 10.11.2003 г.
86 Къща, в която е живял Янко Забунов гр. Плевен,ул. “Г.Бенковски” № 71 Писмо №2312 от 09.07.1982 г.
87 Къща на Бойко Бешов (възр.) с. Беглеж Писмо № 65 от 11.01.1980 г.
88 Къща на Герчо Райков (възр.) с. Беглеж Писмо № 65 от 11.01.1980 г.
89 Къща на Иван Геров с. Беглеж Писмо № 65 от 11.01.1980 г.
90 Училище (първото) с. Бохот Писмо № 4440 от 24.11.1981 г.
91 Къща на Денчо Д. Петков с. Бохот Писмо № 4439 от 24.11.1981 г.
92 Землянка на Гана Щъркелова (майка Д.Пушков) с. Бръшляница Писмо № 4440 от 24.11.1981 г.
93 Къща на Добри Джуров (музей) с. Бръшляница Писмо № 4440 от 24.11.1981 г.
94 Църква "Св.Параскева" с. Бръшляница Писмо № 4440 от 24.11.1981 г.
95 Къща на Станка Богданова Колева с. Върбица Писмо № 65 от 11.01.1980 г.
96 Къща Войникова (възр.) с. Върбица Писмо № 65 от 11.01.1980 г.
97 Къща на Нешо Матеев (възр.) с. Върбица Писмо № 65 от 11.01.1980 г.
98 Църква "Св. Богородица" с. Върбица Писмо № 65 от 11.01.1980 г.
99 Къща на Бачко Даков (възр.) с. Горталово Писмо № 65 от 11.01.1980 г.
100 Къща на Марийка Петкова (възр.) с. Горталово Писмо № 65 от 11.01.1980 г.
101 Къща на Георги Дамянов с. Горталово Писмо № 65 от 11.01.1980 г.
102 Къща на Тануш с. Горталово Писмо № 65 от 11.01.1980 г.
103 Къща на Бинка Парашкевова с. Горталово Писмо № 732 от 25.07.1975 г. на ОИМ
104 Къща на Пено Машов (ист.обект) с. Гривица Писмо № 4440 от 24.11.1981 г.
105 Църквата с. Гривица Писмо № 4440 от 24.11.1981 г.
106 Църква "Св.Димитър" с. Коиловци Писмо № 4438 от 24.11.1981 г.
107 Къща на Иван Русков Точев с. Коиловци Писмо № 4438 от 24.11.1981 г.
108 Къща на Данаил Гатев /Патев/ с. Коиловци Писмо № 4438 от 24.11.1981 г.
109 Къща на Маджаров с. Коиловци Писмо № 4438 от 24.11.1981 г.
110 Воденица /Атанас Атанасов/ с. Къртожабене Писмо № 4440 от 24.11.1981 г.
111 Храм на Димитър Иванов Лазаров с. Къртожабене Писмо № 4440 от 24.11.1981 г.
112 Саван на Цветан Савов Цветанов с. Къртожабене Писмо № 4440 от 24.11.1981 г.
113 Къща и хамбар на М.Димитров с. Къшин Писмо № 4439 от 24.11.1981 г.
114 Къща на Тодор и Георги Батов с. Ласкар Писмо № 65 от 11.01.1980 г.
115 Къща на Никола Ангелов с. Ласкар Писмо № 65 от 11.01.1980 г.
116 Къща на Георги Иванов с. Ласкар Писмо № 65 от 11.01.1980 г.
117 Църква от 1878 г. с. Мечка Списък от 30.07.1975 г.
118 Урушка чешма с. Николаево, център Писмо № 252 от 14.08.1974 г. на ОИМ
119 Училище с. Николаево Писмо № 65 от 11.01.1980 г.
120 Къща на Мара Даскалова (възр.) с. Николаево Писмо № 65 от 11.01.1980 г.
121 Къща на Петър Личев/Илия Петров с. Радишево Писмо № 4439 от 24.11.1981 г.
122 Къща на Гето Симеонов/Симеонка Гетова Георгиева с. Радишево Писмо № 4439 от 24.11.1981 г.
123 Къща на Петка Байчева петкова с. Тученица Писмо № 4439 от 24.11.1981 г.
124 Воденица - караджейка с. Тученица Писмо № 243 от 16.05.1974 г. на ВИМ
125 Къща на Лазар Христов/Фильо Лазаров с. Търнене Писмо № 4440 от 24.11.1981 г.
126 Църква "Св.Параскева" с. Търнене Списък от 1970 г.