одобрен

Публичен регистър озеленени площи Дирекция "ЦАУ Изгрев"

Уникален идентификатор:  13e258bb-5bf5-46d9-af4a-bb2f2e51fb15

Описание:

Публичен регистър озеленени площи Дирекция "ЦАУ Изгрев". Информацията е актуална към 07.09.2017г.

бургас община озеленени площи площи регистър

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-09-07 16:16:15
  • Създаден от: ivanka_kasarova
  • Последна промяна: 2018-10-25 09:19:48
  • Последно променил: migrate_data

Озеленена, площ, местоположение, УПИ, квартал

обща площ

трев. пл-щи

не поддаржано зелено

храс-ви

цветни

иглолистни

широк-ни

рози

много-ни

увивни

живи

цветни .к.

кошчета

кучесшки бр

пейки

табели

електр.

чешми

детски

водни

скални

алей

други терени

детски

спортни

застроени

арх. ел-ти, пам-ци

Междублокови пространстви масиви фигури дървета дървета цветя катерл-ви плетове саксии отпадъци кошчета стълбове съо-ния площи кътове озел. площи площадки площадки терени перголи, беседки
м2/дка м2/дка , м2/дка м2/дка брой брой м2 брой брой метра лин. брой брой брой брой брой брой брой брой м2/дка м2/дка м2/дка м2/дка м2/дка брой
1 Междублоково пространство между бл.61, бл.60, поща кв. 8 Упи I, II 19010.31 12214.15 20 0 7 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4333.52 2129.8 0 2058.43 2014.8 0
2 Междублоково пространство между бл.15, бл15а . Бл.16, бл.17, бл.18, бл.19 кв. 11 Упи I 34450.42 21233.11 0 0 26 198 0 0 0 25 0 1 0 16 0 0 0 0 0 0 7117.69 123.95 0 543.78 5431.89 0
3 Междублоково пространство между бл28, бл.28а, бл37, бл.37а , бл. 183, бл. 184 кв. 21, Упи I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII 15767.62 6166.01 5 0 35 97 0 0 0 45 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 10469.94 102.54 0 0 3103.34 0
4 Междублоково пространство между бл20, бл.21, бл.22, бл.23 кв. 9 Упи I, II, III 28540.46 11648.65 0 0 36 168 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 10073.73 1165.37 0 0 5573.36 1
5 Междублоково пространство между бл.27а, бл.27б, бл.55 кв. 20 Упи II, 20702.21 12324.01 0 0 5 111 3 0 0 10 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 5157.65 138.55 0 0 7027.81 0
6 Междублоково пространство между бл90, бл. 91, бл. 92,бл.29, бл.29а, бл.30 бл.31, бл.32, бл.33 кв. 7 Упи I, II, III 36423.94 18006.21 0 0 21 359 0 0 0 18 0 0 0 20 0 1 0 0 0 0 4918.48 186 0 0 3073 0
7 Междублоково пространство между бл34, бл.35 кв. 4 Упи I 24437 10272 200 0 24 244 0 0 0 0 0 1+2 д.п 0 0 0 0 0 3 0 0 2484 0 635 0 4390 0
8 Междублоково пространство между бл41, бл.42, бл.43, бл.44 кв. 23 Упи I, II 36943 19048 0 0 33 91 0 0 0 0 0 1д.п 0 7+5 д.п 0 0 0 3 0 0 5500 3089 708 0 5476 0
9 Междублоково пространство между бл9, бл.58, бл.59 кв. 12 УПИ I, 22995 8619 1881 10 0 14 96 0 0 0 15 0 1 д.п 0 4 д.п 0 0 0 7 0 0 6739 63 642 1260 2367 0
10 Междублоково пространство между бл.38, бл.39, бл.40 кв. 23, УПИ I, 28660 11456 5284 40 0 18 164 0 0 0 0 0 1 д. П 0 16+5д.п 0 0 0 5 0 0 6494 102 235 0 5089 0
11 Междублоково пространство между бл72, бл.73 кв. 27 Упи I 19392 2962 0 0 0 24 60 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3 0 0 7928 138 119 0 8698 0
12 Междублоково пространство между бл70, бл71 кв. 27 Упи I 18030 8020 804 0 0 20 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5092 434 0 0 3694 0
13 бл.67, БЛ. 87 кв. 17 УПИ II 2308 306 0 0 0 3 12 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1200 0 0 0 802 0
14 бл.86 кв. 32 УПИ I 6744 2813 0 0 0 5 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Междублоково пространство между бл.53, бл.54 кв. 30 УПИ I 18989 1781 0 0 0 14 35 0 0 0 0 0 3д.п 0 4 0 6 0 5 0 0 10046 444 1322 0 5353 0
16 Междублоково пространство между бл.56, бл.57,бл.93 кв. 17A УПИ II, III, IV, V, VI, VII, кв. 17б , УПИ I, 18070 3023 0 0 0 3 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7080 504 0 0 6017 0
17 Междублоково пространство между бл.65, бл.66, бл.74 кв. 18 , УПИ I 19193 7538 0 0 0 6 29 0 0 0 0 0 2д.п 0 4 0 2 0 3 0 0 8361 87 323 0 2884 0
18 Междублоково пространство между бл.24,бл.25, бл.26,бл.62,бл.64, бл.68 , кв. 19 УПИ I, 43951 25582 2210 50 0 38 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9959 362 0 0 5478 0
19 Междублоково пространство между бл.7,бл.8, бл.119, бл. 128, бл. 128а, кв. 13 УПИ I, III, IV, V, VI, VII 19912 2759 2429 0 0 8 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5349 2208 0 0 7167 0
20 Междублоково пространтво между бл.3,бл.3а бл.4, бл.5, бл.6, кв. 15 УПИ I, 24625 6015 0 0 0 8 59 0 0 0 0 0 2д.п 0 8д.п 0 0 0 6 0 0 8828 2961 911 0 5123 0
Общо 459143.96 191786.14 348 2095
Регистър озеленени площи ТД "Изгрев" к-с "Зорница"
Озеленена, площ, местоположение, УПИ, квартал обща площ трев. пл-щи не поддаржано зелено храс-ви цветни иглолистни широк-ни рози много-ни увивни живи цветни .к. кошчета кучесшки бр пейки табели електр. чешми детски водни скални алей други терени детски спортни застроени арх. ел-ти, паметници
Междублокови пространстви масиви фигури дървета дървета цветя катерл-ви плетове саксии отпадъци кошчета стълбове съо-ния площи кътове озел. площи площадки площадки терени перголи, беседки
м2/дка м2/дка , м2/дка м2/дка брой брой м2 брой брой метра лин. брой брой брой брой брой брой брой брой м2/дка м2/дка м2/дка м2/дка м2/дка брой
1 междублоково пространство м-у бл.21, бл.23, бл.24, бл.25, бл.25а,бл.26, бл.27, бл.28, бл.29, бл.30, х-л"Фаворит" кв. I УПИ I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX,X, XI,XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, 71653 28913 2183 0 98 242 0 0 0 0 0 4 д.п 0 5 0 0 0 15 0 0 25209 0 2967 0 12381 0
2 междублоково пространство м-у бл.33, бл.34, бл.35, бл.36, бл.37, бл.31, бл.32 кв. 2 , УПИ II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, 75388 17543 708 0 0 3 72 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 15499 36785 0 0 4853 0
3 междублоково пространство м-у бл.38, бл.42, бл.43, бл.44, бл.45 бл. 46 кв. 3 УПИ VI, VII, VIII, IX, XIX, XX, XXVII, XXIII, XXI, XX, XXV, 17166 6085 493 15 0 18 60 0 0 0 0 0 3 0 8 0 0 0 3 +фитнес 0 0 5700 1360 1234 0 2123 0
4 междублоково пространство м-у бл.40 спортна зала "Бойчо Брънзов кв. 3, УПИ I, II, III, IV, V 10506 2887 0 18 0 7 30 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3566 1595 0 0 2458 0
5 междублоково пространство м-у бл.5, бл.4, бл.6, бл.2, бл.3, бл.1 бл.7, бл8, бл48 кв. 5 УПИ I, III, XXII, XVI, кв. 6 УПИ IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX 46607 26410 758 60 0 19 297 0 0 0 0 0 4д.п 0 19 0 6 0 10 0 0 10986 3245 190 0 5018 0
6 междублоково пространство м-у бл.11, бл.12, бл.13, бл.14, бл.15, бл.16, бл.17, бл18, бл.19, бл.20, бл.50 кв.8 УПИ I, II, III, IV, V, VI, кв. 7, УПИ I, II, III, IV, V, VI, VII 79080 31375 780 0 0 124 374 0 0 0 0 0 12д.п 0 32д.п 0 0 0 19 0 0 30809 407 4209 0 11500 0
7 междублоково пространство м-у бл.9, бл.39, бл.49 р-н "Зорница", кооперации кв. 5 УПИ V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII 14933 2263 0 25 0 8 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6498 0 0 0 6172 0
8 Междублоково пространство бл.10, бл.7, бл.47 бл.52, кв. 9 УПИ I, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, 46868 3774 0 0 0 7 42 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 10926 0 0 0 28789 0
Общо 362201 119250 284 1174
Регистър озеленени площи ТД "Изгрев" к-с "Зорница" и к/с"Изгрев
Озеленена, площ, местоположение, УПИ, квартал обща площ трев. пл-щи не поддаржано зелено храс-ви цветни иглолистни широк-ни рози много-ни увивни живи цветни .к. кошчета кучесшки бр пейки табели електр. чешми детски водни скални алей други терени детски спортни застроени арх. ел-ти, паметници
Дестски градини и училища масиви фигури дървета дървета цветя катерл-ви плетове саксии отпадъци кошчета стълбове съо-ния площи кътове озел. площи площадки площадки терени перголи, беседки
1 "Дом майка и дете " кв. 2 УПИ XII, 13808 6488 0 0 19 104 0 0 0 106 0 0 0 3 0 0 0 13 0 0 5271 72 3 0 1977 0
2 ОУ "Георги Бенковски" кв. 2 УПИ I, 20757 10560 0 0 0 2 73 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4319 0 0 3733 2145 0
3 ОУ"Климент Охридски" кв. 25, УПИ II 12569 3864 0 0 0 40 71 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 2673 0 0 3249 1630 0
4 СОУ" Йордан Йовков" кв. 10 УПИ II, 13466 2839 0 0 0 7 46 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2326 0 0 5438 2739 0
5 Детска градина "Веселушко" 12643 6044 0 0 0 4 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3155 62 1449 0 1933 0
6 Детска градина "Ран Босилек" 10429 5603.29 0 0 0 ??? ??? 0 0 0 0 0 ??? 0 ?? 0 ??? 0 ??? 0 0 3027 0 12 0 1798.95 0 0
ОДЗ 1 к-с"Зорница" 72 378
ТИХ "Химически Техникум"
Общо 83672 35398.29
Регистър озеленени площи ТД "Изгрев" к-с "Зорница" и к/с"Изгрев
Озеленена, площ, местоположение, УПИ, квартал обща площ трев. пл-щи не поддаржано зелено храс-ви цветни иглолистни широк-ни рози много-ни увивни живи цветни .к. кошчета кучесшки бр пейки табели електр. чешми детски водни скални алей други терени детски спортни застроени арх. ел-ти, паметници
Паркове масиви фигури дървета дървета цветя катерл-ви плетове саксии отпадъци кошчета стълбове съо-ния площи кътове озел. площи площадки площадки терени перголи, беседки
м2/дка м2/дка , м2/дка м2/дка брой брой м2 брой брой метра лин. брой брой брой брой брой брой брой брой м2/дка м2/дка м2/дка м2/дка м2/дка брой
1 Парк "Езеро" 415649 258190 0 ??? 0 ??? 0 0 0 ?? ?? 0 54 2 103 0 200 2 0 0 0 30553 101161 0 16379 9366 ?
2 Парк "Изгрев" кв. 19 УПИ I 47547 26652 0 ???? 0 75 445 0 0 0 ??? 0 70 0 144 0 ??? 0 0 0 0 12147 7342 0 0 1406 0
3 Парк "Изток" 10166 6912 0 ???? 0 80 142 42 0 0 250 0 26 0 19 0 12 0 ??? 0 0 2754 806 ??? фитнес 0 0
Общо 473362 291754
Регистър озеленени площи ТД "Изгрев" к-с "Зорница" и к/с"Изгрев
Озеленена, площ, местоположение, УПИ, квартал обща площ трев. пл-щи не поддаржано зелено храс-ви цветни иглолистни широк-ни рози много-ни увивни живи цветни .к. кошчета кучесшки бр пейки табели електр. чешми детски водни скални алей други терени детски спортни застроени арх. ел-ти, паметници
Колела и разделителни ивици масиви фигури дървета дървета цветя катерл-ви плетове саксии отпадъци кошчета стълбове съо-ния площи кътове озел. площи площадки площадки терени перголи, беседки
м2/дка м2/дка , м2/дка м2/дка брой брой м2 брой брой метра лин. брой брой брой брой брой брой брой брой м2/дка м2/дка м2/дка м2/дка м2/дка брой
1 бул. "Стефаан Стамболов" средна ивица от МБАЛ до краъгово 6510 6510 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 бул. "Никола Петков" средна ивица 3748 3748 0 0 0 24 29 0 0 0 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Зелени площи пред МБАЛ по бул"Стефан Стамболов" 839 839 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Зелени площи по бул"Стефан Стамболов" от страна на к/с"Зорница " 1494 1494 0 0 0 2 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Колело х-л"Мираж" 5041 5041 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ул."Никола Петков" зелени площи от страна на к/с"Зорница" площа е в паспорт за бл11, бл.12 ... 0 0 0 0 28 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 бул."Димитър Димов" от стадион ""Нефтохимик" до х-л" "Фаворит" /площа е включена в паспорта за х-л"Фаворит/ 24746 24746 0 600 0 67 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Колело -"Метро" 3289 3289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Колело бул."Ст. Стамболов" път І-6 Бургас-Ветрен 3277.04 2908.97 368.07 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2бр. Шахти,3бр.пилони, 3бр. Прожектори, 70бр. Лампи, хидранти
10 Колело Бургас -Варна път І-9 6043.18 5099.91 0 943.27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3броя пилони знамена, 3бр. Прожекори, 1 билборд, 3бр. Пътни знаци, 70 бр. лампи
11 Триъгълник разделителна ивица път І-9 Гробища 577.39 0 577.39 1 ел.касет, 30 броя лапи
12 Триъгълник разделителна ивица път Д.Димов колело 739.64 739.64 0 30 бр. лампи
13 Средна ивица ул."Транспортна" 6422 6422 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Залесителен пояс по ул. "Транспортна" от страна на к-с "Изгрев" 49838 49838
15 Триъгълен участък срещу х-л "Фаворит" и бл.39 в к-с" Изгрев" 6376 6376 0 0 9 32
16 Колело Летище Бургас 9185.61 7348.49 1837.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 в. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 антип.пирамиди 28, пилони 3бр., прожектори под колони 48бр., лоли 70бр. В трева, 70 свтещ квадрат над земя
Общо 128125.86 124400.01 224 437
Регистър озеленени площи ТД "Изгрев" кв.Сарафово", кв."Рудник", кв."М.с. Черно море" и села
Озеленена, площ, местоположение, УПИ, квартал обща площ трев. пл-щи не поддаржано зелено храс-ви цветни иглолистни широк-ни рози много-ни увивни живи цветни .к. кошчета кучесшки бр пейки табели електр. чешми детски водни скални алей други терени детски спортни застроени арх. ел-ти, паметници
Паркове масиви фигури дървета дървета цветя катерл-ви плетове саксии отпадъци кошчета стълбове съо-ния площи кътове озел. площи площадки площадки терени перголи, беседки
м2/дка м2/дка , м2/дка м2/дка брой брой м2 брой брой метра лин. брой брой брой брой брой брой брой брой м2/дка м2/дка м2/дка м2/дка м2/дка брой
1 Скверно пространство заключено между ул."Ангел Димитров" и ул."Комсомолска" 2667 1942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 668 49 1 0 0 0
2 Скверно пространство заключено между ул."Ангел Димитров" и ул."Р. Николов", ул."Шейново" 3972 2893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1121 0 1 0 0 0
разделителна ивица път І-9 Бургас - Варна
Скатове пътен възел Летище Бургас, трева 7984.03 7984.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Прилежащи озеленени площи летище Бургас към кв. Сарафово 11987.07 11987.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Читалище кв. Сарафово 2125.77 316.59 5 0 11 13 0 0 0 0 0 в. 0 в. 0 4 1 0 0 0 497.23 597.94 0 0 597.94 ограда28,23
Сквер пред кметство кв. Сарафово
Площадка ул. "Черно море"
Църква кв.Срафово
Гробищен парк кв. Сарафово 9574.19 2872.26 2393.55 0 в. в. 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 33 0 0 0 заслон
Детска градина кв. Сарафово
Училище ОУ "Хр. Ботев"кв. Сарафово
в.с Черно море кв.134 УПИ I -общежитие 4.94 2.205 1.534
кв.м.с.Черно море - градинка кв.129 УПИ I 3.629 3.481 0.148
кв.Мс.Черно море -църква кв126 УПИ I 6.743 5.444 0.39
кв.Рудник -градинка 0.592 0.592 0
с.Драганово - градинка кв.33 1.296 0.88 0.416
кв.Мс.Черно море -градинка кв.135 0.78 0.369 0.411
кв.Рудник -чителище, кметство поща, 6.885 2.17 3.498
В.С "Черно море" - училище кв. 112 УПИ XI 11.11 3.548 6.006
кв. Рудник - училище 12.352 8.705 1.771
кв.Рудник - детска градина кв.19 3.369 0.699 1.876
Общо 38361.756 28023.043