одобрен

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС

Уникален идентификатор:  142832e9-b56a-42dc-9667-dafa99798d77

Описание:

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС

бюджет ДЕС дмп ебк европейски изпълнение касово месечен отчет РА сметки средства съюз КФС

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2019-09-11 11:18:19
  • Създаден от: ivanka_kasarova
  • Последна промяна: 2019-09-11 11:18:19