одобрен

МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

Уникален идентификатор:  1439503a-2bdf-447d-84a3-9f455b609ac8

здравеопазване лечебни заведения Силистра хосписи РЗИ РМС 103/2015

Текуща версия: 4

Показвана версия: 4

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-28 11:25:36
  • Създаден от: apfso
  • Последна промяна: 2020-12-11 13:51:53
  • Последно променил: apfso

Наименование на лечебното заведение

Адрес и имена на управляващия лечeбното заведение

Тел. за контакти

Регистрационен код

email

община Силистра
1 "Медико-диагностична лаборатория -Силистра" ООД гр.Силистра, ул."д-р Анастас Янков"№ 2, представлявано д-р Радка Иванова Отузбирова 086/82-04-35 0884757173; 0887759610 1931141001 mdl_ss@abv.bg
2 "Самостоятелна медико-диагностична лаборатория-Контраст"ООД гр.Силистра, ул."д-р Анастас Янков"№ 2, представлявано д-р Йордан Енчев Доков д-р Даниела Никифорова Стоянова 0899844433 1931141003 dkc_silistra@abv.bg
3 "Самостоятелна медико-диагностична лаборатория Цибилаб Силистра"ЕООД гр.Силистра, ул., бул.Македония №61А, ет.1; ул."д-р Анастас Янков"№2, каб.89 представлявано от д-р Мирослав Карагeоргиев 0888243238 1931141004 mkarageorgiev@icloud.com
4 "Самостоятелна медико-диагностична лаборатория-РАМУС"ООД гр.Силистра, бул."Македония"№61, представлявано от д-р Росен Димитров Михайлов
5 "Самостоятелна медико-диагностична лаборатория-РАМУС"ООД манипулационна гр.Силистра, ул."Москва "№71 представлявано от д-р Росен Димитров Михайлов **********
6 "Самостоятелна медико-диагностична лаборатория-РАМУС"ООД манипулационна гр.Силистра, ул."Раковска"№3 -партер представлявано от д-р Росен Димитров Михайлов ********** blagovesta.pencheva@ramuslab.com
7 "Самостоятелна медико-диагностична лаборатория-РАМУС"ООД манипулационна гр.Силистра, ул."д-р Анастас Янков"№50,ет.0 каб.2 а представлявано от д-р Росен Димитров Михайлов ********** 1931141005 blagovesta.pencheva@ramuslab.com
8 "Медико-диагностична лаборатория-ЦИБАЛАБ"ЕООД гр.Силистра,б ул."МАКЕДОНИЯ"№61, представлявано от д-р Добринка Костадинова Петкова 070011242 2202141508 office@cibalab.com
9 "Самостоятелна медико-диагностична лаборатория по Образна диагностика -Силистра"ООД гр.Силистра,б ул."МАКЕДОНИЯ"№52, партер представлявано от д-р Боян Витош Попов 0889206440 205490542 boianpopov@abv.bg
МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
община Дулово
10 "Медико-диагностична лаборатория -доктор Искрен Калчев" ЕООД гр.Дулово, ул."Розова долина"№37, партер поликлиника, част.микробиологична лаборатория представлявано от д-р Искрен Тодоров Калчев 0898594397 1910141002 kalchevi@gbg.bg
11 "Медико-диагностична лаборатория " ЕООД манипулационна гр.Дулово, ул."Славянска"№7 представлявано от д-р Илияна Кръстева Николова 0897805655 ********** dr.krasteva@gmail.com
МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
община Главиница
12 "Самостоятелна медико-диагностична лаборатория-РАМУС"ООД манипулационна гр.Главиница, ул."Оборище"№45,ет.2 /поликлиника/ представлявано от д-р Росен Димитров Михайлов ********** 1907141001
МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
община Тутракан
13 "Самостоятелна медико-диагностична лаборатория-РАМУС"ООД манипулационна гр.Тутракан, ул."Александър Стамболийски"№2 А,ет.1 представлявано от д-р Росен Димитров Михайлов ********** 1907141001