одобрен

МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

Уникален идентификатор:  1439503a-2bdf-447d-84a3-9f455b609ac8

здравеопазване

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-28 11:25:36
  • Създаден от: apfso
  • Последна промяна: 2019-06-28 11:25:36

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
Наименование на лечебното заведение Адрес и имена на управляващия лечeбното заведение Тел. за контакти Регистрационен код email
община Силистра
1 "Медико-диагностична лаборатория -Силистра" ООД гр.Силистра, ул."д-р Анастас Янков"№ 2, представлявано д-р Радка Иванова Отузбирова 086/82-04-35 0884757173 1931141001 mdl_ss@abv.bg
2 "Медико-диагностична лаборатория -СКАЙЛАБ" ЕООД гр.Силистра, бул."Македония"№ 61,каб.№8,9 и 10 представлявано д-р Ася Аркадиева Бошнакова 088845888 1931141002 skylab@abv.bg
3 "Самостоятелна медико-диагностична лаборатория-Контраст"ООД гр.Силистра, ул."д-р Анастас Янков"№ 2, представлявано д-р Йордан Енчев Доков д-р Даниела Никифорова Стоянова 0899844433 1931141003
4 "Самостоятелна медико-диагностична лаборатория"ЕООД гр.Силистра, ул."д-р Анастас Янков"№2, каб.89 представлявано от д-р Здравка Атанасова Костова 088706505 1931141004 mkarageorgiev@icloud.com
5 "Самостоятелна медико-диагностична лаборатория-РАМУС"ООД манипулационна гр.Силистра, ул."д-р Анастас Янков"№50,ет.0 каб.2 а представлявано от д-р Росен Димитров Михайлов ********** 1931141005
община Дулово
6 "Медико-диагностична лаборатория -доктор Искрен Калчев" ЕООД гр.Дулово, ул."Розова долина"№37, партер поликлиника, част.микробиологична лаборатория представлявано от д-р Искрен Тодоров Калчев 0898594397 1910141002
7 "Медико-диагностична лаборатория " ЕООД манипулационна гр.Дулово, ул."Славянска"№7 представлявано от д-р Илияна Кръстева Николова 0897805655 **********
община Главиница
8 "Самостоятелна медико-диагностична лаборатория-РАМУС"ООД манипулационна гр.Главиница, ул."Оборище"№45,ет.2 /поликлиника/ представлявано от д-р Росен Димитров Михайлов ********** 1907141001