одобрен

Регистър на издадените разрешително за водовземане/ползване на повърхностни води от 01.01.2010 до април 2020 г

Уникален идентификатор:  145c6b6a-f393-4466-a429-8da91cf5b6f4

водовземане закон за водите издадени разрешителни повърхностни води

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-05-21 17:04:44
  • Създаден от: nikolina.stoyanova
  • Последна промяна: 2020-05-21 17:04:44
Няма информация за показване