одобрен

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ 2019 г.

Уникален идентификатор:  1490abe5-94ee-4c19-a128-89875388eac2

Описание:

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ 2019 г. в Община Маджарово.

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2020-01-15 09:52:33
  • Създаден от: tatyana_stoyanova
  • Последна промяна: 2020-01-15 09:52:33