одобрен

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ КАРТИ ЗА ПАРКИРАНЕ НА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ - 2019 год.

Уникален идентификатор:  15cf1500-975b-4fd0-9d2e-321ec80f8e09

Описание:

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ КАРТИ ЗА ПАРКИРАНЕ НА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ - 2019 год.

паркиране

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-01-28 15:29:00
  • Създаден от: stoyanka_stamenova_dimitrova
  • Последна промяна: 2020-01-28 15:29:00
Няма информация за показване