Автор: Ivelin Yoshev

непроверен

Публичен регистър на предложенията за провеждане на местен референдум в община Ябланица

Уникален идентификатор:  1600a881-84a0-4d82-8023-c028fbb5f4f0

Описание:

Публичен регистър на предложенията за провеждане на местен референдум в община Ябланица

местен реферундум предложенията

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-07 16:02:15
  • Създаден от: ivelin_yoshev
  • Последна промяна: 2019-03-07 16:02:15
Няма информация за показване