одобрен

Регистър на закритите и преобразувани училища и детски градини от област Силистра до 30.04.2020 г.

Уникален идентификатор:  1644f699-456c-42ae-abf9-f0f8fd786717

детски градини закрити преобразувани Силистра училища

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-04-30 11:03:10
  • Създаден от: aneliya_atanasova
  • Последна промяна: 2020-04-30 11:03:10

Списък на всички закрити и преобразувани училища, детски градини и обслужващи звена в област Силистра

Област Община Населено място Име на училище/ ДГ/ обсл.звено Причина / Заповед Училище, съхраняващо Задължителната документация на закритото училище/ДГ/обсл.звено
Силистра Алфатар с.Алеково НУ "Отец Паисий" Закрито със Заповед № РД-14-528 от 22.06.2018 г. на министъра на образованието и науката (ДВ, бр.55/2018 г.) ОУ "Христо Ботев" гр.Алфатар
Силистра Алфатар гр.Алфатар ОДК Закрито със Заповед № РД-14-498 от 29.08.2008 г. на министъра на образованието и науката (ДВ, бр.82/2008 г.) ОУ "Христо Ботев" гр.Алфатар
Силистра Алфатар с.Алеково ОУ "Отец Паисий" Преобразувано в начално училище със Заповед № РД-14-138 от 14.05.2008 г. на министъра на образованието и науката (ДВ, бр.52/2008 г.) НУ "Отец Паисий" с.Алеково
Силистра Алфатар с.Цар Асен ООздрУ "Христо Ботев" Закрито със Заповед № РД-14-370 от 24.07.2008 г. на министъра на образованието и науката ОУ "Христо Ботев" гр.Алфатар
Силистра Алфатар с.Чуковец НУ "Св.Св.Кирил и Методий" Закрито със Заповед № РД-14-04 от 13.01.2000 г. на министъра на образованието и науката
Силистра Алфатар с.Бистра НУ "Христо Смирненски" Закрито със Заповед № РД-14-90 от 29.08.1997 г. на министъра на образованието и науката
Силистра Главиница с. Зафирово ОУ "Иван Вазов" Преобразувано в обединено училище със Заповед № РД-14-161/09.06.2017 г. на министъра на образованието и науката
Силистра Главиница с. Зафирово ДГ "Васил Левски" Заповед № 0277/14.02.2017 г. на кмета на общината ДГ "Св. Св. Кирил и Методий" гр.Главиница
Силистра Главиница с. Калугерене ЦДГ "Мир" Заповед № 1532/30.08.2016 г. на кмета на общината ДГ "Св. Св. Кирил и Методий" гр.Главиница
Силистра Главиница с. Зебил ЦДГ "Кокиче" Заповед № 1532/30.08.2016 г. на кмета на общината ДГ "Св. Св. Кирил и Методий" гр.Главиница
Силистра Главиница с. Листец ОУ "Никола Й. Вапцаров" Закрито със Заповед № РД-14-50 от 19.06.2014 г. на министъра на образованието и науката (ДВ, бр.54/2014 г.) СОУ "Васил Левски" гр.Главиница
Силистра Главиница с.Суходол ОУ "Светлина" Закрито със Заповед № РД-14-382 от 29.07.2008 г. на министъра на образованието и науката (ДВ, бр.74/2008 г.) ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" с.Сокол
Силистра Главиница с.Зебил ОУ "Христо Смирненски" Закрито със Заповед № РД-14-381 от 29.07.2008 г. на министъра на образованието и науката (ДВ, бр.74/2008 г.) ОУ "Никола Й. Вапцаров" с.Листец
Силистра Главиница с.Звенимир ОУ "Никола Й. Вапцаров" Закрито със Заповед № РД-14-380 от 29.07.2008 г. на министъра на образованието и науката (ДВ, бр.74/2008 г.) ОУ "Никола Й. Вапцаров" с.Листец
Силистра Главиница с.Богденци НУ "Христо Ботев" Закрито със Заповед № РД-14-79 от 16.05.2007 г. на министъра на образованието и науката ОУ "Иван Вазов" с.Зафирово
Силистра Главиница с.Ножарево ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" Закрито със Заповед № РД-14-57 от 08.05.2006 г. на министъра на образованието и науката СОУ "Васил Левски" гр.Главиница
Силистра Главиница с.Зарица НУ "Христо Смирненски" Закрито със Заповед № РД-14-63 от 10.06.2002 г. на министъра на образованието и науката ОУ "Никола Й.Вапцаров" с.Звенемир
Силистра Главиница с.Черногор ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" Закрито със Заповед № РД-14-62 от 10.06.2002 г. на министъра на образованието и науката СОУ "Васил Левски" гр.Главиница
Силистра Главиница с.Дичево НУ "Христо Ботев" Закрито със Заповед № РД-14-61 от 10.06.2002 г. на министъра на образованието и науката ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" с.Сокол
Силистра Главиница с.Долно Ряхово НУ "Христо Ботев" Закрито със Заповед № РД-14-62 от 15.06.1998 г. на министъра на образованието и науката
Силистра Главиница с.Долно Ряхово ОУ "Христо Ботев" Преобразувано в начално училище със Заповед № РД-14-88 от 29.08.1997 г. на министъра на образованието и науката
Силистра Главиница с.Косара НУ "Христо Ботев" Закрито със Заповед № РД-14-90 от 29.08.1997 г. на министъра на образованието и науката
Силистра Главиница с.Коларово НУ "Иван Вазов" Закрито със Заповед № РД-14-90 от 29.08.1997 г. на министъра на образованието и науката
Силистра Главиница с.Малък Преславец ОУ "Д-р Петър Берон" Закрито със Заповед № РД-14-19 от 08.10.1993 г. на министъра на науката и образованието (ДВ, бр.89/1993 г.)
Силистра Главиница с.Долно Ряхово Начално училище Закрито със Заповед № РД-14-18 от 08.10.1993 г. на министъра на науката и образованието (ДВ, бр.89/1993 г.)
Силистра Дулово с.Раздел ДГ "Слънце" Заповед № РД-04-353/04.06.2019 г. на кмета на общината ДГ "Пролет" с.Межден, община дулово
Силистра Дулово гр.Дулово Ученическо общежитие Закрито със Заповед № РД-14-82 от 08.10.2014 г. на министъра на образованието и науката (ДВ, бр.88/2014 г.) СОУ "Васил Левски" гр.Дулово
Силистра Дулово гр.Дулово ОДК Закрито със Заповед № РД-14-497 от 29.08.2008 г. на министъра на образованието и науката (ДВ, бр.82/2008 г.) СОУ "Васил Левски" гр.Дулово
Силистра Дулово с.Долец НУ "Св.Св.Кирил и Методий" Закрито със Заповед № РД-14-131 от 14.05.2008 г. на министъра на образованието и науката (ДВ, бр.52/2008 г.) СОУ "Христо Ботев" с.Паисиево
Силистра Дулово с.Межден ОУ "Стефан Караджа" Закрито със Заповед № РД-14-132 от 14.05.2008 г. на министъра на образованието и науката (ДВ, бр.52/2008 г.) СОУ "Васил Левски" гр.Дулово
Силистра Дулово с.Овен ОУ "Христо Ботев" Закрито със Заповед № РД-14-133 от 14.05.2008 г. на министъра на образованието и науката (ДВ, бр.52/2008 г.) СОУ "Васил Левски" гр.Дулово
Силистра Дулово с.Вокил ОУ "Алеко Константинов" Закрито със Заповед № РД-14-134 от 14.05.2008 г. на министъра на образованието и науката (ДВ, бр.52/2008 г.) СОУ "Йордан Йовков" с.Окорш
Силистра Дулово с.Водно ОУ "Добри Чинтулов" Закрито със Заповед № РД-14-135 от 14.05.2008 г. на министъра на образованието и науката (ДВ, бр.52/2008 г.) ОУ "Христо Смирненски" гр.Дулово
Силистра Дулово с.Боил НУ "Йордан Йовков" Закрито със Заповед № РД-14-136 от 14.05.2008 г. на министъра на образованието и науката (ДВ, бр.52/2008 г.) СОУ "Христо Ботев" с.Паисиево
Силистра Дулово с.Раздел НУ "Йордан Йовков" Закрито със Заповед № РД-14-60 от 28.05.2004 г. на министъра на образованието и науката СОУ "Васил Левски" гр.Дулово
Силистра Дулово с.Полковник Таслаково ОУ "Д-р Петър Берон" Закрито със Заповед № РД-14-62 от 28.05.2004 г. на министъра на образованието и науката СОУ "Васил Левски" гр.Дулово
Силистра Дулово с.Колобър НУ "Васил Левски" Закрито със Заповед № РД-14-60 от 10.06.2002 г. на министъра на образованието и науката ОУ "Д-р Петър Берон" с.Полк.Таслаково
Силистра Дулово с.Грънчарово НУ "Д-р Петър Берон" Закрито със Заповед № РД-14-27 от 20.03.2000 г. на министъра на образованието и науката
Силистра Дулово с.Черковна НУ "Христо Ботев" Закрито със Заповед № РД-14-27 от 20.03.2000 г. на министъра на образованието и науката
Силистра Дулово с.Златоклас ОУ "Захари Зограф" Преобразувано в начално училище със Заповед № РД-14-12 от 27.03.1997 г. на министъра на образованието и науката
Силистра Дулово с.Грънчарово ОУ "Д-р Петър Берон" Преобразувано в начално училище със Заповед № РД-14-27 от 28.03.1996 г. на министъра на образованието и науката
Силистра Кайнарджа с.Средище ПУ по МСС Преобразувано в професионална гимназия със Заповед № РД-14-122 от 10.08.2010 г. на министъра на образованието, младежта и науката (ДВ, бр.69/2010 г.) ПГ по МСС "Никола Й.Вапцаров" с.Средище
Силистра Кайнарджа с.Кайнарджа ОДК Закрито със Заповед № РД-14-496 от 29.08.2008 г. на министъра на образованието и науката (ДВ, бр.82/2008 г.) ОУ "Черноризец Храбър" с.Кайнаджа
Силистра Кайнарджа с.Зарник НУ "Екзарх Йосиф" Закрито със Заповед № РД-14-137 от 14.05.2008 г. на министъра на образованието и науката (ДВ, бр.52/2008 г.) ОУ "Черноризец Храбър" с.Кайнаджа
Силистра Кайнарджа с.Посев НУ "Стефан Караджа" Закрито със Заповед № РД-14-11 от 04.04.1995 г. на министъра на образованието, науката и технологиите (ДВ, бр.36/1995 г.)
Силистра Силистра Професор Иширково Основно училище "Свети Климент Охридски" Преобразувано в обединено училище със Заповед № РД-14-265/20.07.2017 г. на министъра на образованието и науката
Силистра Силистра Силистра Градско помощно училище "Софроний Врачански" Преобразувано в ЦСОП със Заповед № РД-14-14/02.03.2017 г. на министъра на образованието и науката
Силистра Силистра гр.Силистра СОУ "Юрий Ал. Гагарин" Закрито със Заповед № РД-14-58 от 20.06.2016 г. на министъра на образованието и науката СОУ "Никола Й.Вапцаров" гр.Силистра
Силистра Силистра с.Айдемир ОУ "Христо Ботев" Закрито със Заповед № РД-14-125 от 12.07.2012 г. на министъра на образованието, младежта и науката СОУ "Никола Й.Вапцаров" гр.Силистра
Силистра Силистра гр.Силистра ЦРД, ЦУТНТ и УСШ Преобразувани със Заповед № РД-14-99 от 04.07.2012 г. на министъра на образованието, младежта и науката в Обединен детски комплекс ОДК гр.Силистра
Силистра Силистра гр.Силистра ОУ "Йордан Йовков" Закрито със Заповед № РД-14-73 от 16.05.2007 г. на министъра на образованието и науката СОУ "Никола Й.Вапцаров" гр.Силистра
Силистра Силистра с.Айдемир НУ "Д-р Петър Берон" Закрито със Заповед № РД-14-89 от 11.07.2005 г. на министъра на образованието и науката ОУ "Христо Ботев" с.Айдемир
Силистра Силистра с.Йорданово НУ "А.С.Макаренко" Закрито със Заповед № РД-14-27 от 20.03.2000 г. на министъра на образованието и науката
Силистра Силистра гр.Силистра СПТУ по транспорт "Г.С.Раковски" Слято със Техникум по механотехника "Вл.Комаров" със Заповед № РД-14-48 от 24.04.2000 г. на министъра на образованието и науката ПГМТ "Владимир Комаров" гр.Силистра
Силистра Силистра с.Срацимир ОУ "Отец Паисий" Закрито със Заповед № РД-14-06 от 01.02.1999 г. на министъра на образованието и науката
Силистра Силистра гр.Силистра Районно помощно училище "Сава Доброплодни" Закрито със Заповед № РД-14-56 от 07.08.1997 г. на министъра на образованието и науката ГПУ "Софроний Врачански" гр.Силистра
Силистра Силистра гр.Силистра СПТУ по машиностраене и СПТУ по дървообработване Сляти в СПТУ по производствени технологии със Заповед № РД-14-38 от 16.07.1997 г. на министъра на образованието и науката ПГПТ "Евлогий Георгиев" гр.Силистра
Силистра Силистра гр.Силистра ОУ "Стефан Караджа" Закрито със Заповед № РД-14-55 от 28.05.1996 г. на министъра на образованието и науката
Силистра Силистра с.Сребърна НУ "Йордан Йовков" Закрито със Заповед № РД-14-11 от 04.04.1995 г. на министъра на образованието, науката и технологиите (ДВ, бр.36/1995 г.)
Силистра Силистра с.Сребърна ОУ "Йордан Йовков" Преобразувано в начално училище със Заповед № РД-14-73 от 15.07.1994 г. на министъра на науката и образованието (ДВ, бр.615/1994 г.)
Силистра Силистра с.Бабук Основно училище Преобразувано в начално училище със Заповед № РД-14-37 от 28.12.1993 г. на министъра на науката и образованието (ДВ, бр.5/1994 г.)
Силистра Силистра с.Смилец Начално училище Закрито със Заповед № РД-14-37 от 06.07.1992 г. на министъра на образованието и науката (ДВ, бр.60/1992 г.)
Силистра Ситово с.Ситово ПУСС Преобразувано в професионална гимназия със Заповед № РД-14-100 от 04.070.2012 г. на министъра на образованието, младежта и науката (ДВ, бр.56/2012 г.)
Силистра Ситово с.Попина ОУ "Отец Паисий" Закрито със Заповед № РД-14-139 от 14.05.2008 г. на министъра на образованието и науката (ДВ, бр.52/2008 г.) ОУ "Георги С.Раковски" с.Ситово
Силистра Ситово с.Гарван Начално училище Закрито със Заповед № РД-14-81 от 30.07.1999 г. на министъра на образованието и науката
Силистра Ситово с.Гарван ОУ "Васил Левски" Преобразувано в начално училище със Заповед № РД-14-157 от 03.10.1994 г. на министъра на науката и образованието (ДВ, бр.86/1994 г.)
Силистра Тутракан гр.Тутракан ОДК Закрито със Заповед № РД-14-87 от 02.07.2010 г. на министъра на образованието, младежта и науката (ДВ, бр.56/2010 г.) Общински център за извънучилищни дейности гр.Тутракан
Силистра Тутракан с.Търновци НУ "Иван Вазов" Закрито със Заповед № РД-14-137 от 12.06.2007 г. на министъра на образованието и науката СОУ "Христо Ботев" гр.Тутракан
Силистра Тутракан с.Белица ОУ "Васил Левски" Закрито със Заповед № РД-14-136 от 12.06.2007 г. на министъра на образованието и науката СОУ "Христо Ботев" гр.Тутракан
Силистра Тутракан с.Преславци ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" Закрито със Заповед № РД-14-135 от 12.06.2007 г. на министъра на образованието и науката СОУ "Йордан Йовков" гр.Тутракан
Силистра Тутракан с.Старо село ОУ "Екзарх Антим І" Закрито със Заповед № РД-14-134 от 12.06.2007 г. на министъра на образованието и науката СОУ "Йордан Йовков" гр.Тутракан
Силистра Тутракан гр.Тутракан Междуучилищен център по трудово-политехническо обучение Закрит със Заповед № РД-14-128 от 12.06.2007 г. на министъра на образованието и науката СОУ "Христо Ботев" гр.Тутракан
Силистра Тутракан гр.Тутракан НУ "Васил Левски" Закрито със Заповед № РД-14-26 от 25.04.2006 г. на министъра на образованието и науката СОУ "Христо Ботев" гр.Тутракан
Силистра Тутракан с.Шуменци ОУ "Христо Ботев" Закрито със Заповед № РД-14-64 от 10.06.2002 г. на министъра на образованието и науката ОУ "Христо Ботев" гр.Тутракан
Силистра Тутракан гр.Тутракан НУ "П.Р.Славейков" Закрито със Заповед № РД-14-04 от 13.01.2000 г. на министъра на образованието и науката