одобрен

Без име

Уникален идентификатор:  167477be-1af3-498d-b6b2-330c3da48c0a

здравеопазване продажба лекарствени продукти

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-06-23 13:37:16
  • Създаден от: violina_asenova_eneva
  • Последна промяна: 2018-11-26 13:27:10
  • Последно променил: migrate_data

№ на издаденото разрешение

Дата на издаденото разрешение

Данни за номер, партида, том и страница, под които лечебното заведение е вписано в регистъра на РЗИ

Адрес на лечебното заведение за извънболнична помощ (адрес на дейност)

Дата на прекратяване на разрешението и основание за това

Забележки по вписаните обстоятелства

001 41151 рег. № 169, том 6, партида 35 с. Вардим, община Свищов, ул. Първа №48; ЕТ "Индивидуална практика за първична медицинска помощ - лекарски кабинет - д-р Нина Стоянова"
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте