одобрен

Информация за регистрираната на територията на ОД "Земеделие" - Монтана земеделска, горска техника и машини за земни работи към 31.12.2019 г.

Уникален идентификатор:  16b4bc34-37f0-42f4-8f18-497564e4189f

Описание:

Информация за регистрираната на територията на ОД "Земеделие" - Монтана земеделска, горска техника и машини за земни работи към 31.12.2019 г.

Информация за регистрираната на територията на ОД "Земеделие" - Монтана земеделска горска техника и машини за земни работи към 31.12.2019 г.

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-01-06 10:45:16
  • Създаден от: silvia_simeonova
  • Последна промяна: 2020-01-06 10:45:16

ИНФОРМАЦИЯ

за броя на регистрираната на територията на Областна дирекция "Земеделие" -
Монтана земеделска, горска техника и машини за земни работи
към 31 декември 2019г.
Вид техника Регистрирана техника /брой/
1 Верижни трактори 79
2 Колесни трактори 2742
3 Самоходни шасита 80
4 Друга самоходна техника 496
5 Тракторни ремаркета: 1487
6 в т.ч. с общо предназначение 1195
7 със спец. предназначение 292
8 Горска техника 61
9 Зърнокомбайни 424
10 Самоходни силажокомбайни 11
11 Други самоходни машини 45
12 Машини за сеитба и садене 916
13 Машини за торене и растителна защита 510
14 Фуражоприбиращи и фуражопреработващи 810
15 Почвообработващи 3316
16 Сушилни и други 11
17 Зърно и семепочистващи 27
18 Машини за поливане 35
19 Горска техника 145