одобрен

Публичен регистър на предприятията, уведомили комисията за намеренията си да осъществяват обществени електронни съобщения (чл.33, ал.1, т.1 от ЗЕС)

Уникален идентификатор:  16c43d17-43a9-4613-97ab-b72a371aa0e9

Описание:

Регистърът се актуализира ежедневно и за актуална информация може да се следи на адрес: http://crc.bg:8080/dpls/apex/f?p=923:111:2053855366929198::NO::P111_ADV,P111_REGION_CONTROL,P111_X:0,0,1

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: XML

  • Създаден на: 2015-12-17 13:54:17
  • Създаден от: zasenova
  • Последна промяна: 2020-02-13 13:23:49
  • Последно променил: zasenova

ns1:Name

ns1:Type

ns1:UIC

ns1:SettlementType

ns1:Settlement

ns1:Municipality

ns1:District

ns1:Address

ns1:PostalCode

ns1:WebAddress

ns1:FirstName

ns1:MiddleName

ns1:LastName

ns1:Phone

ns1:Email

ns1:SettlementType2

ns1:Settlement3

ns1:Municipality4

ns1:District5

ns1:Address6

ns1:PostalCode7

ns1:ServiceDescription

ns1:SettlementType8

ns1:Settlement9

ns1:Municipality10

ns1:District11

ns1:SupposedStartDate

ns1:RightsOccurrenceDate

ns1:NetworkDescription

ns1:SettlementType12

ns1:Settlement13

ns1:Municipality14

ns1:District15

ns1:SupposedStartDate16

ns1:RightsOccurrenceDate17

3 ЕС 2 ЕЛ
ЕООД
204887459
гр. София Столична София-град ж.к. "Дружба 2", бл. 310А, вх. А, ет. 5, ап. 16 1582
https://3s2l.com/
Иван Николов Ханджиев 0895 566053 ivan@3s2l.com гр. София Столична София-град ж.к. "Дружба 2", бл. 310A, вх. А, ет. 5, ап. 16 1582
4. Разпространение на радио- и телевизионни програми - IPTV нац. Република България Република България Република България 2018/01/01 2017/12/12
4. Разпространение на радио- и телевизионни програми - Кабелно нац. Република България Република България Република България 2018/01/01 2017/12/12
4 ВЕНДЕТА
ЕООД
202189306
гр. Сопот Сопот Пловдив ул. "Иван Вазов" № 35 4330
http://www.4vendeta.com/
Петър Димитров Димов 0988 865442 piter_@abv.bg гр. Сопот Сопот Пловдив ул. "Иван Вазов" № 35 4330
7. Пренос на данни - Достъп до интернет нац. Република България Република България Република България 2018/05/01 2018/04/26
7. Пренос на данни - Достъп до интернет гр. Кърджали Кърджали Кърджали 2014/01/15 2014/01/14
1. Кабелни мрежи - мрежи, изградени от метални съобщителни кабели и/или оптични кабели нац. Република България Република България Република България 2018/05/01 2018/04/26
1. Кабелни мрежи - мрежи, изградени от метални съобщителни кабели и/или оптични кабели гр. Кърджали Кърджали Кърджали 2014/01/15 2014/01/14
4 ДЖИ БОКС
ООД
205089706
гр. София Столична София-град ул. "Никола Габровски" № 83, ет. 3, офис 1 1700
box4.bg
Евгени Тотев Тотев 0898 459097 e.totev@artbuild-up.com гр. София Столична София-град ул. "Никола Габровски" № 83, ет. 3, офис 1 1700
9. Линии под наем (в това число резервиран капацитет, осигуряващ логическа свързаност между две крайни точки в електронно съобщителните мрежи, без възможност за управление на комутацията/маршрутизацията от страна на крайния потребител) гр. София Столична София-град 2018/12/12 2018/12/12
7. Пренос на данни - Достъп до интернет гр. София Столична София-град 2018/12/12 2018/12/12
1. Кабелни мрежи - мрежи, изградени от метални съобщителни кабели и/или оптични кабели гр. София Столична София-град 2018/12/12 2018/12/12
4МЕДИА
ЕООД
205071291
гр. Сопот Сопот Пловдив ул. "Иван Вазов" № 35 4330
Петър Димитров Димов 0898 865442 piter_@abv.bg гр. Сопот Сопот Пловдив ул. "Иван Вазов" № 35 4330
4. Разпространение на радио- и телевизионни програми - Кабелно нац. Република България Република България Република България 2018/12/06 2018/12/06
4. Разпространение на радио- и телевизионни програми - IPTV нац. Република България Република България Република България 2018/12/06 2018/12/06
3. Пренос на радио- и телевизионни програми на едро нац. Република България Република България Република България 2018/12/06 2018/12/06
4. Разпространение на радио- и телевизионни програми - IPTV гр. Сопот Сопот Пловдив 2018/04/25 2018/04/25
4. Разпространение на радио- и телевизионни програми - IPTV гр. Карлово Карлово Пловдив 2018/04/25 2018/04/25
4. Разпространение на радио- и телевизионни програми - IPTV гр. Баня Карлово Пловдив 2018/04/25 2018/04/25
4. Разпространение на радио- и телевизионни програми - IPTV с. Климент Карлово Пловдив 2018/04/25 2018/04/25
4. Разпространение на радио- и телевизионни програми - IPTV с. Каравелово Карлово Пловдив 2018/04/25 2018/04/25
1. Кабелни мрежи - мрежи, изградени от метални съобщителни кабели и/или оптични кабели нац. Република България Република България Република България 2018/12/06 2018/12/06
5 КОМ
ООД
114100392
гр. Плевен Плевен Плевен ул. "Иван Вазов" № 4, ет. 5, офис 12 5800
Емил Борисов Иванов 064 801807 kt5kom@optisprint.net гр. Плевен Плевен Плевен ул. "Иван Вазов" № 4, ет. 5, офис 12 5800
7. Пренос на данни - Други услуги за пренос на данни с. Обнова Левски Плевен 2006/07/20
7. Пренос на данни - Други услуги за пренос на данни с. Згалево Пордим Плевен 2006/07/20
7. Пренос на данни - Други услуги за пренос на данни гр. Пордим Пордим Плевен 2006/07/20
7. Пренос на данни - Достъп до интернет с. Обнова Левски Плевен 2006/07/20
7. Пренос на данни - Достъп до интернет с. Згалево Пордим Плевен 2006/07/20
7. Пренос на данни - Достъп до интернет гр. Пордим Пордим Плевен 2006/07/20
4. Разпространение на радио- и телевизионни програми с. Згалево Пордим Плевен 2002/07/18
7. Пренос на данни - VPN услуги (между три и повече крайни точки на мрежата с възможност за управление на комутацията/маршрутизацията от страна на крайния потребител) с. Обнова Левски Плевен 2006/07/20
7. Пренос на данни - VPN услуги (между три и повече крайни точки на мрежата с възможност за управление на комутацията/маршрутизацията от страна на крайния потребител) с. Згалево Пордим Плевен 2006/07/20
7. Пренос на данни - VPN услуги (между три и повече крайни точки на мрежата с възможност за управление на комутацията/маршрутизацията от страна на крайния потребител) гр. Пордим Пордим Плевен 2006/07/20
7. Пренос на данни - Други услуги за пренос на данни с. Тотлебен Пордим Плевен 2010/06/01 2010/05/31
7. Пренос на данни - Достъп до интернет с. Тотлебен Пордим Плевен 2010/06/01 2010/05/31
7. Пренос на данни - Други услуги за пренос на данни гр. Тръстеник Долна Митрополия Плевен 2009/03/01 2009/02/19
7. Пренос на данни - Други услуги за пренос на данни с. Каменец Пордим Плевен 2009/03/01 2009/02/19
7. Пренос на данни - Други услуги за пренос на данни с. Одърне Пордим Плевен 2009/03/01 2009/02/19
7. Пренос на данни - Други услуги за пренос на данни гр. Летница Летница Ловеч 2009/03/01 2009/02/19
7. Пренос на данни - Достъп до интернет гр. Тръстеник Долна Митрополия Плевен 2009/03/01 2009/02/19
7. Пренос на данни - Достъп до интернет с. Каменец Пордим Плевен 2009/03/01 2009/02/19
7. Пренос на данни - Достъп до интернет с. Одърне Пордим Плевен 2009/03/01 2009/02/19
7. Пренос на данни - Достъп до интернет гр. Летница Летница Ловеч 2009/03/01 2009/02/19
4. Разпространение на радио- и телевизионни програми гр. Тръстеник Долна Митрополия Плевен 2009/03/01 2009/02/19
4. Разпространение на радио- и телевизионни програми с. Каменец Пордим Плевен 2009/03/01 2009/02/19
4. Разпространение на радио- и телевизионни програми с. Одърне Пордим Плевен 2009/03/01 2009/02/19
4. Разпространение на радио- и телевизионни програми гр. Летница Летница Ловеч 2009/03/01 2009/02/19
4. Разпространение на радио- и телевизионни програми с. Тотлебен Пордим Плевен 2009/03/01 2009/02/19
4. Разпространение на радио- и телевизионни програми с. Обнова Левски Плевен 2001/05/23
4. Разпространение на радио- и телевизионни програми гр. Пордим Пордим Плевен 2001/05/23
1. Кабелни мрежи - мрежи, изградени от метални съобщителни кабели и/или оптични кабели гр. Тръстеник Долна Митрополия Плевен 2009/03/01 2009/02/19
1. Кабелни мрежи - мрежи, изградени от метални съобщителни кабели и/или оптични кабели с. Каменец Пордим Плевен 2009/03/01 2009/02/19
1. Кабелни мрежи - мрежи, изградени от метални съобщителни кабели и/или оптични кабели с. Одърне Пордим Плевен 2009/03/01 2009/02/19
1. Кабелни мрежи - мрежи, изградени от метални съобщителни кабели и/или оптични кабели гр. Летница Летница Ловеч 2009/03/01 2009/02/19
1. Кабелни мрежи - мрежи, изградени от метални съобщителни кабели и/или оптични кабели с. Тотлебен Пордим Плевен 2009/03/01 2009/02/19
1. Кабелни мрежи - мрежи, изградени от метални съобщителни кабели и/или оптични кабели с. Згалево Пордим Плевен 2002/07/18
1. Кабелни мрежи - мрежи, изградени от метални съобщителни кабели и/или оптични кабели с. Обнова Левски Плевен 2001/05/23
1. Кабелни мрежи - мрежи, изградени от метални съобщителни кабели и/или оптични кабели гр. Пордим Пордим Плевен 2001/05/23
CLOUD9 MOBILE COMMUNICATIONS LTD
-
VAT996535852
- - - - United Kingdom RG24 8AL Hampshire, Basingstoke, Chineham, Crockford Lane, Chineham Business Park, Pinewood
www.cloud9mobile.co.uk
Chris Holme 00447809367858 chris.holme@cloud9mobile.co.uk - - - - United Kingdom RG24 8AL Hampshire, Basingstoke, Chineham, Crockford Lane, Chineham Business Park, Pinewood
10. Други услуги - алтернативен доставчик на роуминг нац. Република България Република България Република България 2014/07/01 2014/07/01
DIDWW IRELAND LIMITED
-
473521
- - - - D08PX8H, Ирландия, Дъблин 8, Диджитал Хъб, ул. "Томас" № 10/13 (10/13 Thomas Street, The Digital Hub, Dublin 8, Ireland)
www.didww.com
Инга (Inga) Норгайлайте (Norgailaite) 003539015266 inga.n@didww.com - - - - D08PX8H, Ирландия, Дъблин 8, Дигитал Хуб, ул. "Томас" № 10/13 (10/13 Thomas Street, The Digital Hub, Dublin 8, Ireland)
1. Обществени телефонни услуги - Фиксирана телефонна услуга - препродажба на услуги, предоставяни чрез вторично получени номера нац. Република България Република България Република България 2018/11/25 2018/11/16
1. Обществени телефонни услуги - Телефонни услуги чрез негеографски номера - препродажба на услуги, предоставяни чрез вторично получени номера нац. Република България Република България Република България 2018/11/25 2018/11/16
NEW SKY SATELLITES LICENSEE B.V.
-
808471624
- - - - Netherlands, 2517 KR, The Hague, Rooseveltplantsoen 4
ses.com
Kelsie Nichols Rutherford +1(202)573466 kelsie.rutherford@ses.com - - - - USA, Washington D.C. 20036, 1129 20th Street NW, Suit #1000, Brussels, 14r. Pere de Deken B-1040
7. Пренос на данни - Достъп до интернет нац. Република България Република България Република България 2019/11/01 2019/10/25
TRANSATEL S.A.
-
- - - - France, 92806 Puteaux, 49 Quai de Dion Bouton
www.transatel.com
Stephane Puyraveau 0033174957480 stephane.puyraveau@transatel.com - - - - France, 92806 Puteaux, 49 Quai de Dion Bouton
7. Пренос на данни - Други услуги за пренос на данни - мобилен пренос на данни нац. Република България Република България Република България 2017/06/01 2016/12/12
TWILIO IRELAND LIMITED
-
557454
- - - - Ireland D01H104, Dublin 1, 25-28 North Wall Quay
www.twilio.com
Donald Connor 0031627225170 regulatory-notices@twilio.com - - - - Ireland D01H104, Dublin 1, 25-28 North Wall Quay
1. Обществени телефонни услуги - Мобилна телефонна услуга - препродажба на услуги, предоставяни чрез вторично получени номера нац. Република България Република България Република България 2019/10/04 2019/10/04
1. Обществени телефонни услуги - Телефонни услуги чрез негеографски номера - препродажба на услуги, предоставяни чрез вторично получени номера нац. Република България Република България Република България 2019/10/04 2019/10/04
1. Обществени телефонни услуги - Фиксирана телефонна услуга - препродажба на услуги, предоставяни чрез вторично получени номера нац. Република България Република България Република България 2019/10/04 2019/10/04
7. Пренос на данни - Достъп до интернет нац. Република България Република България Република България 2019/10/04 2019/10/04
7. Пренос на данни - VPN услуги (между три и повече крайни точки на мрежата с възможност за управление на комутацията/маршрутизацията от страна на крайния потребител) нац. Република България Република България Република България 2019/10/04 2019/10/04
9. Линии под наем (в това число резервиран капацитет, осигуряващ логическа свързаност между две крайни точки в електронно съобщителните мрежи, без възможност за управление на комутацията/маршрутизацията от страна на крайния потребител) нац. Република България Република България Република България 2019/10/04 2019/10/04
2. VoIP услуга, при която не се използват номера от ННП и се осъществяват изходящи повиквания към обществени телефонни мрежи нац. Република България Република България Република България 2019/10/04 2019/10/04
А1 БЪЛГАРИЯ
ЕАД
131468980
гр. София Столична София-град ул. "Кукуш" № 1 1309
www.a1.bg
Станислав Илиев Атанасов 02 4851442 stanislav.i.atanasov@a1.bg гр. София Столична София-град ул. "Кукуш" № 1 1309
4. Разпространение на радио- и телевизионни програми - Спътниково нац. Република България Република България Република България 2014/09/08 2014/09/04
1. Обществени телефонни услуги - Фиксирана телефонна услуга нац. Република България Република България Република България 2005/01/26
4. Разпространение на радио- и телевизионни програми - Кабелно нац. Република България Република България Република България 2016/03/24 2016/03/17
1. Обществени телефонни услуги - Мобилна телефонна услуга нац. Република България Република България Република България 2001/05/03
1. Обществени телефонни услуги - Телефонни услуги чрез негеографски номера нац. Република България Република България Република България 2001/05/03
7. Пренос на данни - Други услуги за пренос на данни - SMS, MMS нац. Република България Република България Република България 2001/05/03
7. Пренос на данни - Други услуги за пренос на данни нац. Република България Република България Република България 2005/01/13
7. Пренос на данни - Достъп до интернет нац. Република България Република България Република България 2005/01/13
7. Пренос на данни - VPN услуги (между три и повече крайни точки на мрежата с възможност за управление на комутацията/маршрутизацията от страна на крайния потребител) нац. Република България Република България Република България 2005/01/13
9. Линии под наем (в това число резервиран капацитет, осигуряващ логическа свързаност между две крайни точки в електронно съобщителните мрежи, без възможност за управление на комутацията/маршрутизацията от страна на крайния потребител) нац. Република България Република България Република България 2001/05/03
1. Обществени телефонни услуги - Телефонни услуги чрез обществени телефони нац. Република България Република България Република България 2013/01/22 2013/01/22
4. Разпространение на радио- и телевизионни програми - IPTV нац. Република България Република България Република България 2009/05/26 2009/05/08
1. Кабелни мрежи - мрежи, изградени от метални съобщителни кабели и/или оптични кабели нац. Република България Република България Република България 2005/01/26
2. Наземни мрежи с ползване на радиочестотен спектър - UMTS нац. Република България Република България Република България 2005/04/25
2. Наземни мрежи с ползване на радиочестотен спектър - GSM нац. Република България Република България Република България 2001/05/03
2. Наземни мрежи с ползване на радиочестотен спектър - Мрежи за широколентов пренос на данни (WDTS) и за безжичен достъп, включително локални радиомрежи (WAS/RLANs) в радиочестотните ленти 2400 - 2483.5 MHz, 5150 - 5350 MHz, 5470 - 5725 MHz нац. Република България Република България Република България 2005/01/13
2. Наземни мрежи с ползване на радиочестотен спектър - LTE нац. Република България Република България Република България 2012/01/01 2011/12/14
АБВ СОФТ
ООД
201590545
гр. Стара Загора Стара Загора Стара Загора ж.к. "Три чучура", бл. 17, вх. А, ет. 1, ап. 16 6000
Радослав Данаилов Гинин 0899 301111 rginin@gmail.com гр. Стара Загора Стара Загора Стара Загора ж.к. "Три чучура", бл. 17, вх. А, ет. 1, ап. 16 6000
7. Пренос на данни - Достъп до интернет област Стара Загора Стара Загора Стара Загора 2012/02/15 2012/01/30
2. Наземни мрежи с ползване на радиочестотен спектър - Мрежи за широколентов пренос на данни (WDTS) и за безжичен достъп, включително локални радиомрежи (WAS/RLANs) в радиочестотните ленти 2400 - 2483.5 MHz, 5150 - 5350 MHz, 5470 - 5725 MHz област Стара Загора Стара Загора Стара Загора 2012/02/15 2012/01/30
АБИНТЕРНЕТ - В
ЕООД
202551552
гр. София Столична София-град ул. "Николай В. Гогол" № 23, ет. 1, ап. 4 1124
www.abbinter.net
Венцислав Свищовов Димитров 0878 576933 went@mail.bg гр. София Столична София-град ул. "Николай В. Гогол" № 23, ет. 1, ап. 4 1124
7. Пренос на данни - Достъп до интернет с. Герман Столична София-град 2016/03/06 2016/02/26
7. Пренос на данни - Достъп до интернет с. Лозен Столична София-град 2016/03/10 2016/02/26
7. Пренос на данни - Достъп до интернет с. Панчарево Столична София-град 2016/05/20 2016/02/26
7. Пренос на данни - Достъп до интернет с. Габра Елин Пелин София 2016/03/06 2016/02/26
1. Кабелни мрежи - мрежи, изградени от метални съобщителни кабели и/или оптични кабели с. Герман Столична София-град 2016/03/06 2016/02/26
1. Кабелни мрежи - мрежи, изградени от метални съобщителни кабели и/или оптични кабели с. Лозен Столична София-град 2016/03/10 2016/02/26
1. Кабелни мрежи - мрежи, изградени от метални съобщителни кабели и/или оптични кабели с. Панчарево Столична София-град 2016/05/20 2016/02/26
1. Кабелни мрежи - мрежи, изградени от метални съобщителни кабели и/или оптични кабели с. Габра Елин Пелин София 2016/03/06 2016/02/26
2. Наземни мрежи с ползване на радиочестотен спектър - Мрежи за широколентов пренос на данни (WDTS) и за безжичен достъп, включително локални радиомрежи (WAS/RLANs) в радиочестотните ленти 2400 - 2483.5 MHz, 5150 - 5350 MHz, 5470 - 5725 MHz с. Герман Столична София-град 2016/03/06 2016/02/26
2. Наземни мрежи с ползване на радиочестотен спектър - Мрежи за широколентов пренос на данни (WDTS) и за безжичен достъп, включително локални радиомрежи (WAS/RLANs) в радиочестотните ленти 2400 - 2483.5 MHz, 5150 - 5350 MHz, 5470 - 5725 MHz с. Лозен Столична София-град 2016/03/10 2016/02/26
2. Наземни мрежи с ползване на радиочестотен спектър - Мрежи за широколентов пренос на данни (WDTS) и за безжичен достъп, включително локални радиомрежи (WAS/RLANs) в радиочестотните ленти 2400 - 2483.5 MHz, 5150 - 5350 MHz, 5470 - 5725 MHz с. Панчарево Столична София-град 2016/05/20 2016/02/26
2. Наземни мрежи с ползване на радиочестотен спектър - Мрежи за широколентов пренос на данни (WDTS) и за безжичен достъп, включително локални радиомрежи (WAS/RLANs) в радиочестотните ленти 2400 - 2483.5 MHz, 5150 - 5350 MHz, 5470 - 5725 MHz с. Габра Елин Пелин София 2016/03/06 2016/02/26
АБРАС
ООД
115335742
с. Калояново Калояново Пловдив ул. "Александър Стамболийски" № 35-37 4173
Божко Георгиев Абрашев 0889 276812 gabrashev@engineer.bg с. Калояново Калояново Пловдив ул. "Александър Стамболийски" № 37 4173
7. Пренос на данни - Други услуги за пренос на данни с. Дуванлии Калояново Пловдив 2005/02/24
7. Пренос на данни - Други услуги за пренос на данни с. Дълго поле Калояново Пловдив 2005/02/24
7. Пренос на данни - Други услуги за пренос на данни с. Житница Калояново Пловдив 2005/02/24
7. Пренос на данни - Други услуги за пренос на данни с. Калояново Калояново Пловдив 2005/02/24
7. Пренос на данни - Други услуги за пренос на данни с. Ръжево Калояново Пловдив 2005/02/24
7. Пренос на данни - Други услуги за пренос на данни с. Ръжево Конаре Калояново Пловдив 2005/02/24
7. Пренос на данни - Достъп до интернет с. Дуванлии Калояново Пловдив 2005/02/24
7. Пренос на данни - Достъп до интернет с. Дълго поле Калояново Пловдив 2005/02/24
7. Пренос на данни - Достъп до интернет с. Житница Калояново Пловдив 2005/02/24
7. Пренос на данни - Достъп до интернет с. Калояново Калояново Пловдив 2005/02/24
7. Пренос на данни - Достъп до интернет с. Ръжево Калояново Пловдив 2005/02/24
7. Пренос на данни - Достъп до интернет с. Ръжево Конаре Калояново Пловдив 2005/02/24
7. Пренос на данни - VPN услуги (между три и повече крайни точки на мрежата с възможност за управление на комутацията/маршрутизацията от страна на крайния потребител) с. Дуванлии Калояново Пловдив 2005/02/24
7. Пренос на данни - VPN услуги (между три и повече крайни точки на мрежата с възможност за управление на комутацията/маршрутизацията от страна на крайния потребител) с. Дълго поле Калояново Пловдив 2005/02/24
7. Пренос на данни - VPN услуги (между три и повече крайни точки на мрежата с възможност за управление на комутацията/маршрутизацията от страна на крайния потребител) с. Житница Калояново Пловдив 2005/02/24
7. Пренос на данни - VPN услуги (между три и повече крайни точки на мрежата с възможност за управление на комутацията/маршрутизацията от страна на крайния потребител) с. Калояново Калояново Пловдив 2005/02/24
7. Пренос на данни - VPN услуги (между три и повече крайни точки на мрежата с възможност за управление на комутацията/маршрутизацията от страна на крайния потребител) с. Ръжево Калояново Пловдив 2005/02/24
7. Пренос на данни - VPN услуги (между три и повече крайни точки на мрежата с възможност за управление на комутацията/маршрутизацията от страна на крайния потребител) с. Ръжево Конаре Калояново Пловдив 2005/02/24
2. Наземни мрежи с ползване на радиочестотен спектър - Мрежи за широколентов пренос на данни (WDTS) и за безжичен достъп, включително локални радиомрежи (WAS/RLANs) в радиочестотните ленти 2400 - 2483.5 MHz, 5150 - 5350 MHz, 5470 - 5725 MHz с. Дуванлии Калояново Пловдив 2005/02/24
2. Наземни мрежи с ползване на радиочестотен спектър - Мрежи за широколентов пренос на данни (WDTS) и за безжичен достъп, включително локални радиомрежи (WAS/RLANs) в радиочестотните ленти 2400 - 2483.5 MHz, 5150 - 5350 MHz, 5470 - 5725 MHz с. Дълго поле Калояново Пловдив 2005/02/24
2. Наземни мрежи с ползване на радиочестотен спектър - Мрежи за широколентов пренос на данни (WDTS) и за безжичен достъп, включително локални радиомрежи (WAS/RLANs) в радиочестотните ленти 2400 - 2483.5 MHz, 5150 - 5350 MHz, 5470 - 5725 MHz с. Житница Калояново Пловдив 2005/02/24
2. Наземни мрежи с ползване на радиочестотен спектър - Мрежи за широколентов пренос на данни (WDTS) и за безжичен достъп, включително локални радиомрежи (WAS/RLANs) в радиочестотните ленти 2400 - 2483.5 MHz, 5150 - 5350 MHz, 5470 - 5725 MHz с. Калояново Калояново Пловдив 2005/02/24
2. Наземни мрежи с ползване на радиочестотен спектър - Мрежи за широколентов пренос на данни (WDTS) и за безжичен достъп, включително локални радиомрежи (WAS/RLANs) в радиочестотните ленти 2400 - 2483.5 MHz, 5150 - 5350 MHz, 5470 - 5725 MHz с. Ръжево Калояново Пловдив 2005/02/24
2. Наземни мрежи с ползване на радиочестотен спектър - Мрежи за широколентов пренос на данни (WDTS) и за безжичен достъп, включително локални радиомрежи (WAS/RLANs) в радиочестотните ленти 2400 - 2483.5 MHz, 5150 - 5350 MHz, 5470 - 5725 MHz с. Ръжево Конаре Калояново Пловдив 2005/02/24
АВЕЛОУН
ЕООД
175439005
с. Железница Столична София-град ул. "Еделвайс" № 7 1775
Борислав Дойчев Дойчинов 0896 695355 aveloun@gmail.com с. Железница Столична София-град ул. "Еделвайс" № 7 1475
7. Пренос на данни - Достъп до интернет с. Железница Столична София-град 2012/07/01 2012/06/27
АВИЯ
ООД
114123117
гр. Плевен Плевен Плевен ул. "Иван Вазов" № 4, ет. 5, ап. 12 5800
Пламен Добринов Доков 064 801807 гр. Плевен Плевен Плевен ул. "Иван Вазов" № 4, ет. 5 5800
7. Пренос на данни - Други услуги за пренос на данни с. Горна Митрополия Долна Митрополия Плевен 2012/02/09 2012/02/09
7. Пренос на данни - Достъп до интернет с. Горна Митрополия Долна Митрополия Плевен 2012/02/09 2012/02/09
4. Разпространение на радио- и телевизионни програми с. Горна Митрополия Долна Митрополия Плевен 2001/05/23
4. Разпространение на радио- и телевизионни програми гр. Долна Митрополия Долна Митрополия Плевен 2001/05/23
7. Пренос на данни - Достъп до интернет гр. Долна Митрополия Долна Митрополия Плевен 2007/06/25 2007/06/22
7. Пренос на данни - Други услуги за пренос на данни гр. Долна Митрополия Долна Митрополия Плевен 2007/06/25 2007/06/22
1. Кабелни мрежи - мрежи, изградени от метални съобщителни кабели и/или оптични кабели с. Горна Митрополия Долна Митрополия Плевен 2001/05/23
1. Кабелни мрежи - мрежи, изградени от метални съобщителни кабели и/или оптични кабели гр. Долна Митрополия Долна Митрополия Плевен 2001/05/23
АГЕНЦИЯ АТЛАНТИК
ЕООД
831905305
гр. София Столична София-град ул. "Сребърна" № 21 1407
www.sbsradio.bg
Гергана Стефанова Данова 02 91000 office@bssmedia.bg; support@bssmedia.bg гр. София Столична София-град ул. "Сребърна” № 21, ет.7 (в двора на хлебозавод "СИМИД") 1407
5. Наземно радиоразпръскване - радиопрограми гр. Габрово Габрово Габрово 2008/09/15 2008/08/18
5. Наземно радиоразпръскване - радиопрограми гр. Козлодуй Козлодуй Враца 2015/10/16 2015/10/16
5. Наземно радиоразпръскване - радиопрограми гр. Пловдив Пловдив Пловдив 2000/03/21
5. Наземно радиоразпръскване - радиопрограми гр. София Столична София-град 2001/01/15
2. Наземни мрежи с ползване на радиочестотен спектър - Мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване гр. Козлодуй Козлодуй Враца 2015/10/16 2015/10/16
2. Наземни мрежи с ползване на радиочестотен спектър - Мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване гр. Габрово Габрово Габрово 2008/09/15 2008/08/18
2. Наземни мрежи с ползване на радиочестотен спектър - Мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване гр. Пловдив Пловдив Пловдив 2000/03/21
2. Наземни мрежи с ползване на радиочестотен спектър - Мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване гр. София Столична София-град 2001/01/15
АГЕНЦИЯ ВИТОША
ЕООД
831654881
гр. София Столична София-град ул. "Сребърна" № 21 1407
www.radiovitosha.com
Гергана Стефанова Данова 02 91000 support@bssmedia.bg гр. София Столична София-град ул. "Сребърна” № 21, ет. 7 1407
5. Наземно радиоразпръскване - радиопрограми гр. Видин Видин Видин 2020/01/30 2020/01/21
5. Наземно радиоразпръскване - радиопрограми гр. Благоевград Благоевград Благоевград 2010/10/15 2010/10/15
5. Наземно радиоразпръскване - радиопрограми гр. Плевен Плевен Плевен 2010/10/15 2010/10/15
5. Наземно радиоразпръскване - радиопрограми гр. София Столична София-град 2000/01/20
5. Наземно радиоразпръскване - радиопрограми гр. Бургас Бургас Бургас 2010/10/15 2010/10/15
5. Наземно радиоразпръскване - радиопрограми гр. Кърджали Кърджали Кърджали 2019/08/01 2019/08/01
5. Наземно радиоразпръскване - радиопрограми гр. Севлиево Севлиево Габрово 2014/09/15 2014/06/19
5. Наземно радиоразпръскване - радиопрограми гр. Варна Варна Варна 2012/05/21
5. Наземно радиоразпръскване - радиопрограми гр. Сливен Сливен Сливен 2012/05/21
5. Наземно радиоразпръскване - радиопрограми гр. Смолян Смолян Смолян 2012/05/21
5. Наземно радиоразпръскване - радиопрограми гр. Петрич Петрич Благоевград 2017/10/30 2017/09/19
5. Наземно радиоразпръскване - радиопрограми гр. Добрич Добрич Добрич 2012/05/21
5. Наземно радиоразпръскване - радиопрограми гр. Пловдив Пловдив Пловдив 2010/10/15 2010/10/15
2. Наземни мрежи с ползване на радиочестотен спектър - Мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване гр. Бургас Бургас Бургас 2010/10/15 2010/10/15
2. Наземни мрежи с ползване на радиочестотен спектър - Мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване гр. Петрич Петрич Благоевград 2017/10/30 2017/09/19
2. Наземни мрежи с ползване на радиочестотен спектър - Мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване гр. Видин Видин Видин 2020/01/30 2020/01/21
2. Наземни мрежи с ползване на радиочестотен спектър - Мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване гр. Плевен Плевен Плевен 2010/10/15 2010/10/15
2. Наземни мрежи с ползване на радиочестотен спектър - Мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване гр. София Столична София-град 2000/01/20
2. Наземни мрежи с ползване на радиочестотен спектър - Мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване гр. Севлиево Севлиево Габрово 2014/09/15 2014/06/19
2. Наземни мрежи с ползване на радиочестотен спектър - Мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване гр. Смолян Смолян Смолян 2012/05/21
2. Наземни мрежи с ползване на радиочестотен спектър - Мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване гр. Кърджали Кърджали Кърджали 2019/08/01 2019/08/01
2. Наземни мрежи с ползване на радиочестотен спектър - Мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване гр. Варна Варна Варна 2012/05/21
2. Наземни мрежи с ползване на радиочестотен спектър - Мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване гр. Добрич Добрич Добрич 2012/05/21
2. Наземни мрежи с ползване на радиочестотен спектър - Мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване гр. Сливен Сливен Сливен 2012/05/21
2. Наземни мрежи с ползване на радиочестотен спектър - Мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване гр. Пловдив Пловдив Пловдив 2010/10/15 2010/10/15
2. Наземни мрежи с ползване на радиочестотен спектър - Мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване гр. Благоевград Благоевград Благоевград 2010/10/15 2010/10/15
АДИ НЕТ
ЕООД
203023497
с. Кочево Садово Пловдив ул. "1-ва" № 48 4119
Анна Димитрова Николова 0888 022460 adi.net@abv.bg с. Кочево Садово Пловдив ул. "1-ва" № 48 4119
4. Разпространение на радио- и телевизионни програми - IPTV нац. Република България Република България Република България 2019/03/01 2019/02/21
4. Разпространение на радио- и телевизионни програми - Кабелно нац. Република България Република България Република България 2017/04/24 2017/04/24
7. Пренос на данни - Достъп до интернет нац. Република България Република България Република България 2014/06/01 2014/05/31
1. Кабелни мрежи - мрежи, изградени от метални съобщителни кабели и/или оптични кабели нац. Република България Република България Република България 2017/04/24 2017/04/24