одобрен

Регистър на договорите за аренда и наем от 01.08.2020г. до 31.12.2020г. на територията на област Хасково.

Уникален идентификатор:  16d58d47-896f-40ef-9b70-0ff836fcd21c

Описание:

Регистър на договорите за аренда и наем от 01.08.2020г. до 31.12.2020г. на територията на област Хасково.

аренда договори наем одз регистър Хасково 2020 РМС 435/2020

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2021-05-12 10:23:00
  • Създаден от: seyhan_salim
  • Последна промяна: 2021-05-12 10:23:00

Служебен № на договор

Вид договор

по чл. 37и/43а

Договор №

Сключен на дата

община

област

Начало на договора

Срок в години

Срок дата

Продължен до дата

Сума лв./дка

Имоти бр.

Обща площ дка

Преотдадени бр.

Преотдадени дка

Регистриран

2601000009844 аренда 242-20 5.8.2020 г. Димитровград Хасково 1.10.2020 г. 10 30.9.2030 г. 39.00 7 53.750 0 0.000 12.8.2020 г.
2601000009845 наем 241-20 13.7.2020 г. Димитровград Хасково 1.10.2020 г. 7 30.9.2027 г. 44.00 6 21.017 0 0.000 12.8.2020 г.
2601000009847 аренда 245-20 13.8.2020 г. Димитровград Хасково 1.10.2020 г. 10 30.9.2030 г. 36.00 1 7.839 0 0.000 14.8.2020 г.
2601000009848 аренда 243-20 12.8.2020 г. Димитровград Хасково 1.10.2020 г. 10 30.9.2030 г. 38.00 23 111.824 0 0.000 14.8.2020 г.
2601000009850 аренда 248-20 12.8.2020 г. Димитровград Хасково 1.10.2020 г. 10 30.9.2030 г. 0.00 1 263.745 0 0.000 17.8.2020 г.
2601000009851 аренда 246-20 11.8.2020 г. Димитровград Хасково 1.10.2020 г. 10 30.9.2030 г. 35.60 3 23.198 0 0.000 17.8.2020 г.
2601000009852 аренда 247-20 6.7.2020 г. Димитровград Хасково 1.10.2020 г. 10 30.9.2030 г. 38.00 5 79.457 0 0.000 17.8.2020 г.
2601000009853 аренда 251-20 4.8.2020 г. Димитровград Хасково 1.10.2020 г. 10 30.9.2030 г. 35.00 4 17.792 0 0.000 17.8.2020 г.
2601000009854 аренда 250-20 13.7.2020 г. Димитровград Хасково 1.10.2020 г. 4 30.9.2024 г. 45.00 2 33.033 0 0.000 17.8.2020 г.
2601000009855 аренда 249-20 12.8.2020 г. Димитровград Хасково 1.10.2020 г. 10 30.9.2030 г. 42.00 2 14.095 0 0.000 17.8.2020 г.
2601000009856 наем 244-20 6.11.2019 г. Димитровград Хасково 1.10.2019 г. 3 30.9.2022 г. 18.00 1 5.007 0 0.000 17.8.2020 г.
2601000009858 наем 240-20 13.7.2020 г. Димитровград Хасково 1.10.2020 г. 7 30.9.2027 г. 41.00 10 21.248 0 0.000 18.8.2020 г.
2601000009859 наем 239-20 13.7.2020 г. Димитровград Хасково 1.10.2020 г. 7 30.9.2027 г. 40.00 4 14.194 0 0.000 18.8.2020 г.
2601000009860 наем 238-20 3.2.2020 г. Димитровград Хасково 1.10.2020 г. 7 30.9.2027 г. 32.00 5 38.196 0 0.000 18.8.2020 г.
2601000009861 наем 237-20 3.2.2020 г. Димитровград Хасково 1.10.2020 г. 7 30.9.2027 г. 32.00 3 12.303 0 0.000 18.8.2020 г.
2601000009862 наем 236-20 13.7.2020 г. Димитровград Хасково 1.10.2020 г. 7 30.9.2027 г. 52.00 40 126.395 0 0.000 18.8.2020 г.
2601000009863 наем 234-20 3.7.2020 г. Димитровград Хасково 1.10.2020 г. 7 30.9.2027 г. 35.00 8 13.953 0 0.000 18.8.2020 г.
2601000009864 наем 235-20 3.7.2020 г. Димитровград Хасково 1.10.2020 г. 7 30.9.2027 г. 37.00 6 57.539 0 0.000 18.8.2020 г.
2601000009865 наем 233-13 4.11.2013 г. Димитровград Хасково 1.10.2013 г. 7 30.9.2020 г. 30.9.2023 г. 40.00 2 12.496 0 0.000 18.8.2020 г.
2601000009866 наем 232-20 13.7.2020 г. Димитровград Хасково 1.10.2020 г. 7 30.9.2027 г. 32.50 13 15.877 0 0.000 18.8.2020 г.
2601000009867 наем 231-20 13.7.2020 г. Димитровград Хасково 1.10.2020 г. 7 30.9.2027 г. 34.00 10 16.245 0 0.000 18.8.2020 г.
2601000009868 наем 230-20 3.7.2020 г. Димитровград Хасково 1.10.2020 г. 7 30.9.2027 г. 32.00 2 10.474 0 0.000 18.8.2020 г.
2601000009872 аренда 229-20 19.7.2020 г. Димитровград Хасково 1.10.2023 г. 8 30.9.2031 г. 0.00 2 16.499 0 0.000 25.8.2020 г.
2601000009873 наем 228-20 15.7.2020 г. Димитровград Хасково 1.10.2023 г. 8 30.9.2031 г. 0.00 4 20.599 0 0.000 25.8.2020 г.
2601000009874 наем 227-20 15.7.2020 г. Димитровград Хасково 1.10.2023 г. 8 30.9.2031 г. 0.00 3 17.150 0 0.000 25.8.2020 г.
2601000009875 наем 226-20 9.7.2020 г. Димитровград Хасково 1.10.2020 г. 3 30.9.2023 г. 53.00 10 64.699 0 0.000 25.8.2020 г.
2601000009876 наем 225-20 9.7.2020 г. Димитровград Хасково 1.10.2023 г. 3 30.9.2026 г. 0.00 4 28.902 0 0.000 25.8.2020 г.
2601000009877 наем 224-20 3.7.2020 г. Димитровград Хасково 1.10.2020 г. 7 30.9.2027 г. 34.00 21 27.431 0 0.000 25.8.2020 г.
2601000009878 аренда 223-20 8.7.2020 г. Димитровград Хасково 1.10.2021 г. 8 30.9.2029 г. 0.00 3 21.799 0 0.000 25.8.2020 г.
2601000009879 аренда 222-20 6.7.2020 г. Димитровград Хасково 1.10.2023 г. 8 30.9.2031 г. 0.00 2 13.897 0 0.000 25.8.2020 г.
2601000009880 аренда 221-20 6.7.2020 г. Димитровград Хасково 1.10.2023 г. 5 30.9.2028 г. 0.00 2 15.001 0 0.000 25.8.2020 г.
2601000009881 аренда 220-20 8.7.2020 г. Димитровград Хасково 1.10.2023 г. 8 30.9.2031 г. 0.00 2 13.392 0 0.000 25.8.2020 г.
2601000009882 наем 219-20 8.7.2020 г. Димитровград Хасково 1.10.2020 г. 8 30.9.2028 г. 0.00 1 4.051 0 0.000 25.8.2020 г.
2601000009883 аренда 218-20 8.7.2020 г. Димитровград Хасково 1.10.2023 г. 8 30.9.2031 г. 0.00 6 27.502 0 0.000 25.8.2020 г.
2601000009884 аренда 217-20 8.7.2020 г. Димитровград Хасково 1.10.2021 г. 8 30.9.2029 г. 0.00 4 25.100 0 0.000 25.8.2020 г.
2601000009885 аренда 216-20 6.7.2020 г. Димитровград Хасково 1.10.2023 г. 8 30.9.2031 г. 0.00 2 13.700 0 0.000 25.8.2020 г.
2601000009886 аренда 215-20 3.7.2020 г. Димитровград Хасково 1.10.2023 г. 8 30.9.2031 г. 0.00 8 43.097 0 0.000 25.8.2020 г.
2601000009887 аренда 214-20 3.7.2020 г. Димитровград Хасково 1.10.2021 г. 8 30.9.2029 г. 0.00 2 16.098 0 0.000 25.8.2020 г.
2601000009888 аренда 213-20 3.7.2020 г. Димитровград Хасково 1.10.2023 г. 8 30.9.2031 г. 0.00 3 19.048 0 0.000 25.8.2020 г.
2601000009889 аренда 212-20 2.7.2020 г. Димитровград Хасково 1.10.2023 г. 5 30.9.2028 г. 0.00 5 21.957 0 0.000 25.8.2020 г.
2601000009890 аренда 211-20 2.7.2020 г. Димитровград Хасково 1.10.2023 г. 8 30.9.2031 г. 0.00 2 12.100 0 0.000 25.8.2020 г.
2601000009891 аренда 210-20 1.7.2020 г. Димитровград Хасково 1.10.2023 г. 8 30.9.2031 г. 0.00 3 16.499 0 0.000 25.8.2020 г.
2601000009892 наем 209-20 21.2.2020 г. Димитровград Хасково 1.10.2023 г. 8 30.9.2031 г. 0.00 3 7.765 0 0.000 25.8.2020 г.
2601000009893 аренда 208-20 2.7.2020 г. Димитровград Хасково 1.10.2023 г. 8 30.9.2031 г. 0.00 1 10.000 0 0.000 25.8.2020 г.
2601000009894 аренда 207-20 17.7.2020 г. Димитровград Хасково 1.10.2023 г. 8 30.9.2031 г. 0.00 1 5.901 0 0.000 25.8.2020 г.
2601000009896 аренда 206-20 9.7.2020 г. Димитровград Хасково 1.10.2023 г. 8 30.9.2031 г. 0.00 3 16.748 0 0.000 26.8.2020 г.
2601000009897 аренда 205-20 16.7.2020 г. Димитровград Хасково 1.10.2023 г. 8 30.9.2031 г. 0.00 2 18.299 0 0.000 26.8.2020 г.
2601000009898 аренда 204-20 16.7.2020 г. Димитровград Хасково 1.10.2023 г. 8 30.9.2031 г. 0.00 2 9.097 0 0.000 26.8.2020 г.
2601000009899 аренда 203-20 16.7.2020 г. Димитровград Хасково 1.10.2023 г. 8 30.9.2031 г. 0.00 1 10.100 0 0.000 26.8.2020 г.
2601000009900 наем 202-20 15.7.2020 г. Димитровград Хасково 1.10.2023 г. 8 30.9.2031 г. 0.00 3 19.599 0 0.000 26.8.2020 г.
2601000009901 аренда 201-20 16.7.2020 г. Димитровград Хасково 1.10.2023 г. 8 30.9.2031 г. 0.00 1 15.698 0 0.000 26.8.2020 г.
2601000009902 аренда 200-20 17.7.2020 г. Димитровград Хасково 1.10.2023 г. 8 30.9.2031 г. 0.00 2 10.299 0 0.000 26.8.2020 г.
2601000009903 аренда 199-20 17.7.2020 г. Димитровград Хасково 1.10.2023 г. 8 30.9.2031 г. 0.00 1 12.001 0 0.000 26.8.2020 г.
2601000009904 аренда 198-20 22.7.2020 г. Димитровград Хасково 1.10.2023 г. 8 30.9.2031 г. 0.00 23 124.080 0 0.000 26.8.2020 г.
2601000009905 наем 252-20 15.7.2020 г. Димитровград Хасково 1.10.2020 г. 15 30.9.2035 г. 0.00 3 17.140 0 0.000 26.8.2020 г.
2601000009906 аренда 253-20 28.11.2016 г. Димитровград Хасково 28.11.2020 г. 20 27.11.2040 г. 25.00 3 14.332 0 0.000 26.8.2020 г.
2601000009907 наем 254-20 3.7.2020 г. Димитровград Хасково 1.10.2020 г. 7 30.9.2027 г. 20.00 4 4.855 0 0.000 26.8.2020 г.
2601000009908 наем 255-20 3.7.2020 г. Димитровград Хасково 1.10.2020 г. 7 30.9.2027 г. 30.50 2 2.881 0 0.000 26.8.2020 г.
2601000009909 наем 256-20 13.7.2020 г. Димитровград Хасково 1.10.2020 г. 7 30.9.2027 г. 32.00 8 12.180 0 0.000 26.8.2020 г.
2601000009911 наем 278-20 13.7.2020 г. Димитровград Хасково 1.10.2020 г. 7 30.9.2027 г. 30.70 7 24.577 0 0.000 27.8.2020 г.
2601000009912 аренда 277-20 18.8.2020 г. Димитровград Хасково 1.10.2020 г. 10 30.9.2030 г. 44.50 8 32.713 0 0.000 27.8.2020 г.
2601000009914 наем 257-20 30.7.2020 г. Димитровград Хасково 1.10.2023 г. 8 30.9.2031 г. 0.00 2 8.350 0 0.000 28.8.2020 г.
2601000009915 наем 258-20 30.7.2020 г. Димитровград Хасково 1.10.2023 г. 8 30.9.2031 г. 0.00 3 10.751 0 0.000 28.8.2020 г.
2601000009916 аренда 259-20 29.7.2020 г. Димитровград Хасково 1.10.2023 г. 8 30.9.2031 г. 0.00 1 7.302 0 0.000 28.8.2020 г.
2601000009917 аренда 260-20 28.7.2020 г. Димитровград Хасково 1.10.2023 г. 8 30.9.2031 г. 0.00 5 34.396 0 0.000 28.8.2020 г.
2601000009918 аренда 261-20 28.7.2020 г. Димитровград Хасково 1.10.2023 г. 8 30.9.2031 г. 0.00 6 35.998 0 0.000 28.8.2020 г.
2601000009919 аренда 262-20 29.7.2020 г. Димитровград Хасково 1.10.2022 г. 8 30.9.2030 г. 0.00 1 5.099 0 0.000 28.8.2020 г.
2601000009920 аренда 263-20 29.7.2020 г. Димитровград Хасково 1.10.2023 г. 8 30.9.2031 г. 0.00 1 7.301 0 0.000 28.8.2020 г.
2601000009921 аренда 264-20 29.7.2020 г. Димитровград Хасково 1.10.2023 г. 8 30.9.2031 г. 0.00 6 62.894 0 0.000 28.8.2020 г.
2601000009922 аренда 265-20 29.7.2020 г. Димитровград Хасково 1.10.2023 г. 8 30.9.2031 г. 0.00 1 14.499 0 0.000 28.8.2020 г.
2601000009923 аренда 266-20 29.7.2020 г. Димитровград Хасково 1.10.2023 г. 8 30.9.2031 г. 0.00 2 25.698 0 0.000 28.8.2020 г.
2601000009924 аренда 267-20 22.7.2020 г. Димитровград Хасково 1.10.2023 г. 8 30.9.2031 г. 0.00 1 10.101 0 0.000 28.8.2020 г.
2601000009925 аренда 268-20 22.7.2020 г. Димитровград Хасково 1.10.2023 г. 8 30.9.2031 г. 0.00 1 3.830 0 0.000 28.8.2020 г.
2601000009926 аренда 269-20 22.7.2020 г. Димитровград Хасково 1.10.2023 г. 8 30.9.2031 г. 0.00 3 16.000 0 0.000 28.8.2020 г.
2601000009927 аренда 270-20 22.7.2020 г. Димитровград Хасково 1.10.2023 г. 8 30.9.2031 г. 0.00 3 43.995 0 0.000 28.8.2020 г.
2601000009928 аренда 271-20 22.7.2020 г. Димитровград Хасково 1.10.2023 г. 8 30.9.2031 г. 0.00 2 26.699 0 0.000 28.8.2020 г.
2601000009929 наем 272-20 22.7.2020 г. Димитровград Хасково 1.10.2022 г. 8 30.9.2030 г. 0.00 1 1.666 0 0.000 28.8.2020 г.
2601000009930 наем 273-20 22.7.2020 г. Димитровград Хасково 1.10.2023 г. 8 30.9.2031 г. 0.00 2 10.198 0 0.000 28.8.2020 г.
2601000009931 наем 274-20 22.7.2020 г. Димитровград Хасково 1.10.2023 г. 8 30.9.2031 г. 0.00 1 1.666 0 0.000 28.8.2020 г.
2601000009932 наем 275-20 22.7.2020 г. Димитровград Хасково 1.10.2023 г. 8 30.9.2031 г. 0.00 2 6.999 0 0.000 28.8.2020 г.
2601000009933 аренда 276-20 13.7.2020 г. Димитровград Хасково 1.10.2023 г. 8 30.9.2031 г. 0.00 6 59.998 0 0.000 28.8.2020 г.
2601000009935 наем 292-20 3.7.2020 г. Димитровград Хасково 1.10.2020 г. 7 30.9.2027 г. 31.00 3 10.792 0 0.000 23.9.2020 г.
2601000009937 наем 293-20 3.7.2020 г. Димитровград Хасково 1.10.2020 г. 7 30.9.2027 г. 31.00 3 17.251 0 0.000 25.9.2020 г.
2601000009938 наем 294-20 3.7.2020 г. Димитровград Хасково 1.10.2020 г. 7 30.9.2027 г. 36.85 8 17.710 0 0.000 25.9.2020 г.
2601000009939 наем 295-20 3.7.2020 г. Димитровград Хасково 1.10.2020 г. 7 30.9.2027 г. 31.00 1 0.695 0 0.000 25.9.2020 г.
2601000009940 наем 338-13 4.12.2013 г. Димитровград Хасково 1.10.2013 г. 7 30.9.2020 г. 30.9.2023 г. 0.00 1 2.600 0 0.000 25.9.2020 г.
2601000009941 аренда 279-20 28.8.2020 г. Димитровград Хасково 1.10.2023 г. 8 30.9.2031 г. 0.00 2 5.583 0 0.000 25.9.2020 г.
2601000009942 аренда 280-20 28.8.2020 г. Димитровград Хасково 1.10.2023 г. 8 30.9.2031 г. 0.00 1 3.666 0 0.000 25.9.2020 г.
2601000009943 аренда 281-20 28.8.2020 г. Димитровград Хасково 1.10.2023 г. 8 30.9.2031 г. 0.00 2 7.700 0 0.000 25.9.2020 г.
2601000009944 аренда 282-20 27.8.2020 г. Димитровград Хасково 1.10.2023 г. 8 30.9.2031 г. 0.00 4 34.099 0 0.000 25.9.2020 г.
2601000009945 аренда 283-20 28.8.2020 г. Димитровград Хасково 1.10.2023 г. 8 30.9.2031 г. 0.00 1 3.667 0 0.000 25.9.2020 г.
2601000009946 аренда 284-20 28.8.2020 г. Димитровград Хасково 1.10.2023 г. 8 30.9.2031 г. 0.00 2 21.800 0 0.000 25.9.2020 г.
2601000009947 аренда 285-20 27.8.2020 г. Димитровград Хасково 1.10.2023 г. 8 30.9.2031 г. 0.00 1 8.299 0 0.000 25.9.2020 г.
2601000009948 аренда 286-20 27.8.2020 г. Димитровград Хасково 1.10.2023 г. 8 30.9.2031 г. 0.00 4 31.504 0 0.000 25.9.2020 г.
2601000009949 аренда 287-20 27.8.2020 г. Димитровград Хасково 1.10.2023 г. 8 30.9.2031 г. 0.00 4 24.798 0 0.000 25.9.2020 г.
2601000009950 аренда 288-20 20.8.2020 г. Димитровград Хасково 1.10.2023 г. 8 30.9.2031 г. 0.00 2 15.499 0 0.000 25.9.2020 г.
2601000009951 аренда 289-20 19.8.2020 г. Димитровград Хасково 1.10.2023 г. 8 30.9.2031 г. 0.00 3 24.100 0 0.000 25.9.2020 г.
2601000009952 аренда 290-20 20.8.2020 г. Димитровград Хасково 1.10.2023 г. 8 30.9.2031 г. 0.00 3 21.830 0 0.000 25.9.2020 г.
2601000009953 аренда 291-20 20.8.2020 г. Димитровград Хасково 1.10.2023 г. 8 30.9.2031 г. 0.00 6 31.895 0 0.000 25.9.2020 г.
2601000009954 наем по чл.37и, ал.12 от ЗСПЗЗ 296-20 13.4.2018 г. Димитровград Хасково 1.10.2018 г. 7 30.9.2025 г. 6.23 1 47.856 0 0.000 25.9.2020 г.
2611000008895 аренда 7.7.2020 г. Ивайловград Хасково 1.10.2020 г. 7 30.9.2027 г. 10.00 12 21.014 0 0.000 4.8.2020 г.
2611000008897 наем 1.6.2020 г. Ивайловград Хасково 1.10.2019 г. 1 30.9.2020 г. 0.00 1 3.000 0 0.000 6.8.2020 г.
2611000008898 наем 25.7.2020 г. Ивайловград Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 1 2.001 0 0.000 6.8.2020 г.
2611000008900 наем 14.3.2020 г. Ивайловград Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 1 2.000 0 0.000 7.8.2020 г.
2611000008902 наем 15.10.2018 г. Ивайловград Хасково 15.10.2018 г. 3 14.10.2021 г. 5.00 1 5.200 0 0.000 11.8.2020 г.
2611000008903 аренда 7.8.2020 г. Ивайловград Хасково 1.10.2020 г. 10 30.9.2030 г. 30.00 1 5.000 0 0.000 11.8.2020 г.
2611000008904 наем 28.7.2020 г. Ивайловград Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 1 2.332 0 0.000 11.8.2020 г.
2611000008905 наем 29.7.2020 г. Ивайловград Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 1 1.958 0 0.000 11.8.2020 г.
2611000008906 наем 18.7.2020 г. Ивайловград Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 1 6.000 0 0.000 11.8.2020 г.
2611000008907 наем 28.1.2020 г. Ивайловград Хасково 1.10.2020 г. 6 30.9.2026 г. 9.00 4 17.485 0 0.000 11.8.2020 г.
2611000008909 наем 31.7.2020 г. Ивайловград Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 1 2.976 0 0.000 12.8.2020 г.
2611000008910 наем 31.7.2020 г. Ивайловград Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 1 2.772 0 0.000 12.8.2020 г.
2611000008911 пренаемане 26.6.2020 г. Ивайловград Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 0 0.000 0 0.000 12.8.2020 г.
2611000008912 наем по чл.37и, ал.12 от ЗСПЗЗ 30.9.2018 г. Ивайловград Хасково 1.10.2019 г. 10 30.9.2029 г. 11.80 29 2016.789 0 0.000 12.8.2020 г.
2611000008913 наем 12.8.2020 г. Ивайловград Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 1 1.999 0 0.000 12.8.2020 г.
2611000008914 наем по чл.37и, ал.12 от ЗСПЗЗ 30.8.2018 г. Ивайловград Хасково 1.10.2019 г. 10 30.9.2029 г. 0.00 0 12.8.2020 г.
2611000008916 наем 15.7.2020 г. Ивайловград Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 3 20.300 0 0.000 13.8.2020 г.
2611000008918 наем 10.6.2020 г. Ивайловград Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 4 33.657 0 0.000 14.8.2020 г.
2611000008920 наем 13.8.2020 г. Ивайловград Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 8 34.074 0 0.000 17.8.2020 г.
2611000008921 наем 29.7.2020 г. Ивайловград Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 9 34.008 0 0.000 17.8.2020 г.
2611000008922 наем 31.7.2020 г. Ивайловград Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 7 16.703 0 0.000 17.8.2020 г.
2611000008923 наем 31.7.2019 г. Ивайловград Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 7 42.859 0 0.000 17.8.2020 г.
2611000008924 наем 23.7.2020 г. Ивайловград Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 2 7.099 0 0.000 17.8.2020 г.
2611000008925 наем 17.8.2020 г. Ивайловград Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 1 5.699 0 0.000 17.8.2020 г.
2611000008927 наем 17.8.2020 г. Ивайловград Хасково 1.10.2020 г. 7 30.9.2027 г. 20.00 3 9.799 0 0.000 18.8.2020 г.
2611000008928 наем 17.8.2020 г. Ивайловград Хасково 1.10.2020 г. 7 30.9.2027 г. 20.00 13 28.451 0 0.000 18.8.2020 г.
2611000008929 наем 29.7.2020 г. Ивайловград Хасково 1.10.2020 г. 7 30.9.2027 г. 20.00 8 23.190 0 0.000 18.8.2020 г.
2611000008930 наем 12.8.2020 г. Ивайловград Хасково 1.10.2020 г. 7 30.9.2027 г. 20.00 4 4.095 0 0.000 18.8.2020 г.
2611000008931 наем 11.8.2020 г. Ивайловград Хасково 1.10.2020 г. 7 30.9.2027 г. 20.00 6 15.901 0 0.000 18.8.2020 г.
2611000008933 наем 1.7.2020 г. Ивайловград Хасково 1.10.2020 г. 1 30.6.2021 г. 0.00 2 12.000 0 0.000 21.8.2020 г.
2611000008935 наем 1.4.2020 г. Ивайловград Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 10 42.292 0 0.000 28.8.2020 г.
2611000008937 наем 26.5.2020 г. Ивайловград Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 2 12.904 0 0.000 2.9.2020 г.
2611000008939 наем 25.2.2019 г. Ивайловград Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 2 13.330 0 0.000 3.9.2020 г.
2611000008941 наем 11.7.2020 г. Ивайловград Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 0 0.000 0 0.000 8.9.2020 г.
2611000008942 наем 11.7.2020 г. Ивайловград Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 1 14.001 0 0.000 8.9.2020 г.
2611000008944 наем 15.5.2020 г. Ивайловград Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 1 11.000 0 0.000 9.9.2020 г.
2611000008946 наем 1.4.2020 г. Ивайловград Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 3 23.037 0 0.000 10.9.2020 г.
2611000008948 наем 1.10.2020 г. Ивайловград Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 2 12.000 0 0.000 14.10.2020 г.
2611000008949 наем 1.10.2020 г. Ивайловград Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 4 39.365 0 0.000 14.10.2020 г.
2611000008951 наем по чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ ПО-05-80 22.10.2020 г. Ивайловград Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 2 757.040 0 0.000 23.10.2020 г.
2611000008953 наем 28.5.2020 г. Ивайловград Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 1 7.762 0 0.000 26.10.2020 г.
2611000008955 наем 5.8.2020 г. Ивайловград Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 1 2.926 0 0.000 30.10.2020 г.
2611000008957 наем 28.8.2020 г. Ивайловград Хасково 1.10.2020 г. 7 30.9.2027 г. 50.00 9 110.803 0 0.000 3.11.2020 г.
2611000008959 наем 1.4.2020 г. Ивайловград Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 2 6.530 0 0.000 3.11.2020 г.
2611000008961 наем 30.8.2020 г. Ивайловград Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 4 25.228 0 0.000 3.11.2020 г.
2611000008962 наем 30.8.2020 г. Ивайловград Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 1 5.772 0 0.000 3.11.2020 г.
2611000008964 наем 28.10.2020 г. Ивайловград Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 1 1.557 0 0.000 3.11.2020 г.
2611000008966 наем 1.10.2020 г. Ивайловград Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 2 4.056 0 0.000 24.11.2020 г.
2611000008968 наем 15.10.2020 г. Ивайловград Хасково 1.10.2020 г. 5 30.9.2025 г. 15.00 3 16.185 0 0.000 9.12.2020 г.
2611000008971 наем по чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ ПО-05-82 18.11.2020 г. Ивайловград Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 18 652.684 0 0.000 15.12.2020 г.
2611000008972 наем по чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ ПО-05-88 25.11.2020 г. Ивайловград Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 17 782.223 0 0.000 15.12.2020 г.
2611000008973 наем по чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ ПО-05-86 24.11.2020 г. Ивайловград Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 1 12.728 0 0.000 15.12.2020 г.
2611000008974 наем по чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ ПО-05-84 24.11.2020 г. Ивайловград Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 2 50.447 0 0.000 15.12.2020 г.
2611000008976 наем 1.10.2020 г. Ивайловград Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 1 2.707 0 0.000 17.12.2020 г.
2602000014720 наем 2 27.7.2020 г. Любимец Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 1 2.499 0 0.000 3.8.2020 г.
2602000014721 наем 1 27.7.2020 г. Любимец Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 10 166.340 0 0.000 3.8.2020 г.
2602000014722 аренда 2796 17.7.2020 г. Любимец Хасково 17.7.2020 г. 5 16.7.2025 г. 25.00 1 12.739 0 0.000 3.8.2020 г.
2602000014724 наем 2 6.6.2020 г. Любимец Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 1 9.994 0 0.000 11.8.2020 г.
2602000014726 наем 61 3.8.2020 г. Любимец Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 1 2.499 0 0.000 13.8.2020 г.
2602000014728 пренаемане 7 1.7.2020 г. Любимец Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 4 11.642 0 0.000 14.8.2020 г.
2602000014730 наем 1 7.8.2020 г. Любимец Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 23 45.590 0 0.000 17.8.2020 г.
2602000014731 наем 3 3.7.2020 г. Любимец Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 1 2.023 0 0.000 17.8.2020 г.
2602000014732 наем 4 6.7.2020 г. Любимец Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 1 1.000 0 0.000 17.8.2020 г.
2602000014733 наем 5 3.7.2020 г. Любимец Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 3 2.528 0 0.000 17.8.2020 г.
2602000014734 наем 6 3.7.2020 г. Любимец Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 1 1.703 0 0.000 17.8.2020 г.
2602000014735 наем 7 2.7.2020 г. Любимец Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 2 3.095 0 0.000 17.8.2020 г.
2602000014736 наем 8 7.7.2020 г. Любимец Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 2 4.499 0 0.000 17.8.2020 г.
2602000014737 наем 9 8.7.2020 г. Любимец Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 1 1.999 0 0.000 17.8.2020 г.
2602000014738 наем 10 7.7.2020 г. Любимец Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 1 4.999 0 0.000 17.8.2020 г.
2602000014739 наем 11 6.7.2020 г. Любимец Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 1 1.141 0 0.000 17.8.2020 г.
2602000014740 наем 11777 28.7.2020 г. Любимец Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 3 3.904 0 0.000 17.8.2020 г.
2602000014741 наем ное.20 1.7.2020 г. Любимец Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 1 1.501 0 0.000 17.8.2020 г.
2602000014742 наем 61 3.8.2020 г. Любимец Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 5 19.358 0 0.000 17.8.2020 г.
2602000014744 пренаемане 2049 5.6.2020 г. Любимец Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 2 6.544 0 0.000 18.8.2020 г.
2602000014745 наем 5.8.2020 г. Любимец Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 1 2.999 0 0.000 18.8.2020 г.
2602000014746 наем 1 10.6.2020 г. Любимец Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 2 3.228 0 0.000 18.8.2020 г.
2602000014747 наем 2 1.7.2020 г. Любимец Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 1 1.115 0 0.000 18.8.2020 г.
2602000014748 наем 3 10.6.2020 г. Любимец Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 1 1.259 0 0.000 18.8.2020 г.
2602000014749 наем 4 10.6.2020 г. Любимец Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 1 3.996 0 0.000 18.8.2020 г.
2602000014750 наем 5 1.7.2020 г. Любимец Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 1 1.506 0 0.000 18.8.2020 г.
2602000014751 наем 6 1.7.2020 г. Любимец Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 1 1.160 0 0.000 18.8.2020 г.
2602000014752 наем 84 17.7.2020 г. Любимец Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 1 1.170 0 0.000 18.8.2020 г.
2602000014753 наем 88 17.7.2020 г. Любимец Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 4 31.616 0 0.000 18.8.2020 г.
2602000014755 наем 13.6.2020 г. Любимец Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 1 6.201 0 0.000 21.8.2020 г.
2602000014756 пренаемане 26.7.2020 г. Любимец Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 9 21.680 0 0.000 21.8.2020 г.
2602000014757 наем 26.7.2020 г. Любимец Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 6 17.800 0 0.000 21.8.2020 г.
2602000014759 преаренда 171 30.7.2020 г. Любимец Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 2 6.800 0 0.000 22.8.2020 г.
2602000014760 аренда 3866 16.7.2020 г. Любимец Хасково 16.7.2020 г. 6 15.7.2026 г. 0.00 1 6.249 0 0.000 22.8.2020 г.
2602000014761 наем 105 2.7.2020 г. Любимец Хасково 1.10.2020 г. 6 30.9.2026 г. 35.00 38 330.733 22 196.000 22.8.2020 г.
2602000014762 наем 106 2.7.2020 г. Любимец Хасково 1.10.2020 г. 6 30.9.2026 г. 35.00 1 9.899 0 0.000 22.8.2020 г.
2602000014763 пренаемане 1.7.2020 г. Любимец Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 1 3.000 1 3.000 22.8.2020 г.
2602000014764 наем 107 2.7.2020 г. Любимец Хасково 1.10.2020 г. 6 30.9.2026 г. 0.00 1 2.999 0 0.000 22.8.2020 г.
2602000014765 аренда 112 20.7.2020 г. Любимец Хасково 6.7.2020 г. 6 5.7.2026 г. 0.00 1 6.249 0 0.000 22.8.2020 г.
2602000014766 наем 15.7.2020 г. Любимец Хасково 1.10.2020 г. 6 30.9.2026 г. 17.00 3 5.629 0 0.000 22.8.2020 г.
2602000014768 наем 11.8.2020 г. Любимец Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 3 8.510 0 0.000 24.8.2020 г.
2602000014769 наем 11.7.2020 г. Любимец Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 4 6.985 0 0.000 24.8.2020 г.
2602000014771 наем 1 5.7.2020 г. Любимец Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 1 19.445 0 0.000 26.8.2020 г.
2602000014772 наем 2 24.7.2020 г. Любимец Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 1 9.022 0 0.000 26.8.2020 г.
2602000014773 наем 1 15.7.2020 г. Любимец Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 5 53.201 0 0.000 26.8.2020 г.
2602000014774 наем 3 22.7.2020 г. Любимец Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 1 4.000 0 0.000 26.8.2020 г.
2602000014775 наем 205 20.7.2020 г. Любимец Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 3 18.801 0 0.000 26.8.2020 г.
2602000014776 наем 4 20.7.2020 г. Любимец Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 2 27.099 2 27.000 26.8.2020 г.
2602000014778 наем 3611 13.8.2020 г. Любимец Хасково 13.8.2020 г. 5 12.8.2025 г. 50.00 10 69.302 0 0.000 27.8.2020 г.
2602000014780 наем 5 25.7.2020 г. Любимец Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 4 11.499 0 0.000 27.8.2020 г.
2602000014781 наем 6 28.7.2020 г. Любимец Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 6 43.903 0 0.000 27.8.2020 г.
2602000014784 пренаемане 7 28.7.2020 г. Любимец Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 19 148.724 5 46.000 27.8.2020 г.
2602000014785 наем 8 8.8.2020 г. Любимец Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 3 18.801 0 0.000 27.8.2020 г.
2602000014787 наем 137 28.6.2020 г. Любимец Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 1 13.317 0 0.000 28.8.2020 г.
2602000014788 наем по чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ 17.8.2020 г. Любимец Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 21 480.894 0 0.000 28.8.2020 г.
2602000014790 наем 1 11.9.2020 г. Любимец Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 1 1.700 0 0.000 9.10.2020 г.
2602000014791 пренаемане 10 20.9.2020 г. Любимец Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 3 23.100 0 0.000 9.10.2020 г.
2602000014792 пренаемане 11 20.9.2020 г. Любимец Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 3 28.602 0 0.000 9.10.2020 г.
2602000014794 наем 2020-3 1.9.2020 г. Любимец Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 1 3.998 0 0.000 26.10.2020 г.
2602000014795 наем 2020-4 1.10.2020 г. Любимец Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 1 3.301 0 0.000 26.10.2020 г.
2602000014797 наем 17 5.10.2020 г. Любимец Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 1 7.207 0 0.000 19.11.2020 г.
2602000014799 наем 7 5.10.2020 г. Любимец Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 1 3.991 0 0.000 23.11.2020 г.
2602000014800 наем 142 7.7.2020 г. Любимец Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 1 6.203 0 0.000 23.11.2020 г.
2602000014801 наем 12 7.7.2020 г. Любимец Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 1 1.487 0 0.000 23.11.2020 г.
2602000014802 наем 142 26.10.2020 г. Любимец Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 1 5.001 0 0.000 23.11.2020 г.
2602000014804 наем 7 23.11.2020 г. Любимец Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 1 1.000 0 0.000 30.11.2020 г.
2602000014806 наем 3274 27.10.2020 г. Любимец Хасково 1.10.2020 г. 6 30.9.2026 г. 0.00 1 5.902 0 0.000 3.12.2020 г.
2602000014808 наем 3275 27.10.2020 г. Любимец Хасково 1.10.2020 г. 6 30.9.2026 г. 0.00 1 10.002 0 0.000 3.12.2020 г.
2609000005285 наем 3 1.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 1 11.198 0 0.000 3.8.2020 г.
2609000005286 наем 11 14.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 25 83.177 0 0.000 3.8.2020 г.
2609000005287 наем по чл.37и, ал.12 от ЗСПЗЗ 31 24.7.2020 г. Маджарово Хасково 24.7.2020 г. 1 23.7.2021 г. 0.00 2 24.950 0 0.000 3.8.2020 г.
2609000005288 наем 1 1.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 9 14.563 0 0.000 3.8.2020 г.
2609000005289 наем 2 1.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 14 33.700 0 0.000 3.8.2020 г.
2609000005290 наем 1 1.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 41 122.223 0 0.000 3.8.2020 г.
2609000005291 наем 2 1.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 8 89.016 0 0.000 3.8.2020 г.
2609000005292 наем 3 1.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 9 23.640 0 0.000 3.8.2020 г.
2609000005293 наем 4 1.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 4 13.999 0 0.000 3.8.2020 г.
2609000005294 наем 5 1.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 19 27.046 0 0.000 3.8.2020 г.
2609000005295 наем 6 1.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 10 21.415 0 0.000 3.8.2020 г.
2609000005296 наем 7 1.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 5 9.200 0 0.000 3.8.2020 г.
2609000005297 наем 8 1.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 18 26.654 0 0.000 3.8.2020 г.
2609000005298 наем 9 1.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 5 14.262 0 0.000 3.8.2020 г.
2609000005299 наем 10 1.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 7 20.088 0 0.000 3.8.2020 г.
2609000005300 наем 11 1.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 6 7.533 0 0.000 3.8.2020 г.
2609000005301 наем 12 1.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 7 31.881 0 0.000 3.8.2020 г.
2609000005302 наем 13 1.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 9 29.404 0 0.000 3.8.2020 г.
2609000005303 наем 14 1.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 12 27.466 0 0.000 3.8.2020 г.
2609000005304 наем 15 1.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 3 10.000 0 0.000 3.8.2020 г.
2609000005305 наем по чл.37и, ал.12 от ЗСПЗЗ 30 24.7.2020 г. Маджарово Хасково 24.7.2020 г. 1 23.7.2021 г. 0.00 2 2.088 0 0.000 3.8.2020 г.
2609000005306 наем 1 16.6.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 1 5.250 0 0.000 3.8.2020 г.
2609000005307 наем 1 24.5.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 1 1.000 0 0.000 3.8.2020 г.
2609000005308 наем 2 24.5.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 1 4.310 0 0.000 3.8.2020 г.
2609000005309 наем 3 25.5.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 2 3.400 0 0.000 3.8.2020 г.
2609000005310 наем 4 25.5.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 5 10.792 0 0.000 3.8.2020 г.
2609000005311 наем 5 26.5.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 4 11.351 0 0.000 3.8.2020 г.
2609000005312 наем 6 27.5.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 2 2.907 0 0.000 3.8.2020 г.
2609000005313 наем 7 27.5.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 3 4.990 0 0.000 3.8.2020 г.
2609000005314 наем 8 27.5.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 24 42.296 0 0.000 3.8.2020 г.
2609000005315 наем по чл.37и, ал.12 от ЗСПЗЗ 24А 16.7.2020 г. Маджарово Хасково 16.7.2020 г. 1 15.7.2021 г. 0.00 3 44.000 0 0.000 3.8.2020 г.
2609000005316 наем 2 9.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 4 10.020 0 0.000 3.8.2020 г.
2609000005317 наем 9 1.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 3 8.860 0 0.000 3.8.2020 г.
2609000005318 наем 3 9.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 1 2.587 0 0.000 3.8.2020 г.
2609000005319 наем 10 1.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 3 11.556 0 0.000 3.8.2020 г.
2609000005320 наем 1 9.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 2 5.835 0 0.000 3.8.2020 г.
2609000005321 наем 13 9.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 5 19.050 0 0.000 3.8.2020 г.
2609000005322 наем 8 3.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 2 17.302 0 0.000 3.8.2020 г.
2609000005323 наем 16 11.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 3 24.999 0 0.000 3.8.2020 г.
2609000005324 наем по чл.37и, ал.12 от ЗСПЗЗ 25А 16.7.2020 г. Маджарово Хасково 16.7.2020 г. 1 15.7.2021 г. 0.00 2 40.000 0 0.000 3.8.2020 г.
2609000005325 наем 9 6.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 6 27.999 0 0.000 3.8.2020 г.
2609000005326 наем 1 10.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 7 22.228 0 0.000 3.8.2020 г.
2609000005327 наем 10 6.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 4 34.511 0 0.000 3.8.2020 г.
2609000005328 наем 11 8.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 6 22.984 0 0.000 3.8.2020 г.
2609000005329 наем 3 16.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 1 5.757 0 0.000 3.8.2020 г.
2609000005330 наем 5 17.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 2 5.460 0 0.000 3.8.2020 г.
2609000005331 наем 14 10.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 2 5.027 0 0.000 3.8.2020 г.
2609000005332 наем 6 17.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 2 5.334 0 0.000 3.8.2020 г.
2609000005333 наем 15 10.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 7 40.457 0 0.000 3.8.2020 г.
2609000005334 наем 7 17.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 2 6.260 0 0.000 3.8.2020 г.
2609000005335 наем 8 17.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 2 4.999 0 0.000 3.8.2020 г.
2609000005336 наем 9 10.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 4 24.999 0 0.000 3.8.2020 г.
2609000005337 наем 2 10.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 4 22.314 0 0.000 3.8.2020 г.
2609000005338 наем 4 20.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 4 11.986 0 0.000 3.8.2020 г.
2609000005339 наем 4 20.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 10 16.659 0 0.000 3.8.2020 г.
2609000005340 наем по чл.37и, ал.12 от ЗСПЗЗ 33 24.7.2020 г. Маджарово Хасково 24.7.2020 г. 5 23.7.2025 г. 8.00 3 7.588 0 0.000 3.8.2020 г.
2609000005341 наем 2 1.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 1 2.000 0 0.000 3.8.2020 г.
2609000005342 наем 6 1.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 4 11.630 0 0.000 3.8.2020 г.
2609000005343 наем 10 1.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 30 39.424 0 0.000 3.8.2020 г.
2609000005344 наем 11 1.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 2 21.456 0 0.000 3.8.2020 г.
2609000005345 наем 15 1.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 12 14.702 0 0.000 3.8.2020 г.
2609000005346 наем 16 1.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 1 9.689 0 0.000 3.8.2020 г.
2609000005347 наем 17 1.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 8 12.425 0 0.000 3.8.2020 г.
2609000005348 наем 20 1.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 4 5.059 0 0.000 3.8.2020 г.
2609000005349 наем 21 1.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 34 67.714 0 0.000 3.8.2020 г.
2609000005350 наем 22 1.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 3 6.912 0 0.000 3.8.2020 г.
2609000005351 наем 23 1.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 29 31.508 0 0.000 3.8.2020 г.
2609000005352 наем 9 1.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 1 7.419 0 0.000 3.8.2020 г.
2609000005353 наем 8 1.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 1 22.663 0 0.000 3.8.2020 г.
2609000005354 наем 7 1.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 18 75.329 3 12.000 3.8.2020 г.
2609000005355 наем 1 7.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 8 25.003 2 8.000 3.8.2020 г.
2609000005356 наем 2 2.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 2 12.599 0 0.000 3.8.2020 г.
2609000005357 наем 3 4.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 7 21.952 0 0.000 3.8.2020 г.
2609000005358 наем 4 3.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 2 13.012 0 0.000 3.8.2020 г.
2609000005359 наем 9 7.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 10 41.071 1 7.000 3.8.2020 г.
2609000005360 наем 10 12.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 4 20.628 0 0.000 3.8.2020 г.
2609000005361 наем 11 10.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 6 19.242 0 0.000 3.8.2020 г.
2609000005362 наем 13 6.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 14 48.342 2 6.000 3.8.2020 г.
2609000005363 наем 15 1.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 20 41.058 6 12.000 3.8.2020 г.
2609000005364 наем 16 6.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 4 36.495 0 0.000 3.8.2020 г.
2609000005365 наем 4 15.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 14 36.255 0 0.000 3.8.2020 г.
2609000005366 наем 17 6.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 5 7.600 1 3.000 3.8.2020 г.
2609000005367 наем 1 16.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 9 26.586 0 0.000 3.8.2020 г.
2609000005368 наем 5 20.6.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 16 70.474 0 0.000 3.8.2020 г.
2609000005369 наем 2 15.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 5 32.008 0 0.000 3.8.2020 г.
2609000005370 наем 3 15.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 9 41.258 0 0.000 3.8.2020 г.
2609000005371 наем 5 20.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 13 49.895 0 0.000 3.8.2020 г.
2609000005373 наем 12 22.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 14 33.662 4 4.000 4.8.2020 г.
2609000005374 наем 14 22.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 16 64.404 4 24.000 4.8.2020 г.
2609000005375 наем 151 28.5.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 5 30.9.2025 г. 20.00 56 162.989 0 0.000 4.8.2020 г.
2609000005376 наем 22.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 11 25.388 0 0.000 4.8.2020 г.
2609000005377 наем 150 28.5.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 5 30.9.2025 г. 20.00 12 65.417 0 0.000 4.8.2020 г.
2609000005378 пренаемане 1.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 24 75.284 0 0.000 4.8.2020 г.
2609000005379 наем 149 28.5.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 5 30.9.2025 г. 20.00 35 128.237 0 0.000 4.8.2020 г.
2609000005380 наем 152 28.5.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 5 30.9.2025 г. 20.00 13 45.537 0 0.000 4.8.2020 г.
2609000005381 наем 21.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 127 465.910 9 58.000 4.8.2020 г.
2609000005382 наем 1 27.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 1 17.295 0 0.000 4.8.2020 г.
2609000005383 наем 2 27.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 1 17.699 0 0.000 4.8.2020 г.
2609000005385 наем 1 28.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 7 18.595 0 0.000 4.8.2020 г.
2609000005386 наем 2 28.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 8 21.935 0 0.000 4.8.2020 г.
2609000005388 наем 16.1.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 10 25.687 0 0.000 4.8.2020 г.
2609000005389 наем 1 7.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 5 13.200 0 0.000 4.8.2020 г.
2609000005393 наем по чл.37и, ал.12 от ЗСПЗЗ 20 16.7.2020 г. Маджарово Хасково 16.7.2020 г. 5 15.7.2025 г. 8.00 14 121.591 0 0.000 4.8.2020 г.
2609000005394 пренаемане 30.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 6 30.239 0 0.000 4.8.2020 г.
2609000005395 наем 21 27.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 4 13.690 0 0.000 4.8.2020 г.
2609000005396 наем 1 21.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 8 32.383 0 0.000 4.8.2020 г.
2609000005397 наем 2 22.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 5 14.227 0 0.000 4.8.2020 г.
2609000005398 наем 3 21.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 6 17.529 0 0.000 4.8.2020 г.
2609000005399 наем 3 17.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 14 58.007 0 0.000 4.8.2020 г.
2609000005400 наем 4 17.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 5 13.101 0 0.000 4.8.2020 г.
2609000005401 наем по чл.37и, ал.12 от ЗСПЗЗ 23А 16.7.2020 г. Маджарово Хасково 16.7.2020 г. 1 15.7.2021 г. 0.00 2 18.600 0 0.000 4.8.2020 г.
2609000005402 наем 5 16.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 1 1.000 0 0.000 4.8.2020 г.
2609000005403 наем 4 12.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 2 23.999 0 0.000 4.8.2020 г.
2609000005404 наем 6 14.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 3 7.900 0 0.000 4.8.2020 г.
2609000005405 наем по чл.37и, ал.12 от ЗСПЗЗ 23 16.7.2020 г. Маджарово Хасково 16.7.2020 г. 5 15.7.2025 г. 8.00 10 134.244 0 0.000 4.8.2020 г.
2609000005406 наем 1 21.6.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 2 20.000 0 0.000 4.8.2020 г.
2609000005407 наем 2 21.6.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 8 32.867 0 0.000 4.8.2020 г.
2609000005408 наем 1.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 16 29.959 0 0.000 4.8.2020 г.
2609000005411 наем 1 31.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 11 12.520 0 0.000 4.8.2020 г.
2609000005412 наем 2 31.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 9 28.671 0 0.000 4.8.2020 г.
2609000005413 наем 1 24.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 5 11.486 0 0.000 4.8.2020 г.
2609000005414 наем 2 24.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 6 13.627 0 0.000 4.8.2020 г.
2609000005415 наем 3 24.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 20 62.556 0 0.000 4.8.2020 г.
2609000005416 наем 4 24.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 8 33.995 0 0.000 4.8.2020 г.
2609000005417 наем 5 24.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 10 20.262 0 0.000 4.8.2020 г.
2609000005418 наем 2 5.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 4 16.051 0 0.000 4.8.2020 г.
2609000005419 наем 1 5.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 11 12.800 0 0.000 4.8.2020 г.
2609000005420 наем 1.6.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 1 2.518 0 0.000 4.8.2020 г.
2609000005421 наем 3 9.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 7 26.376 0 0.000 4.8.2020 г.
2609000005422 наем 1 9.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 16 35.771 0 0.000 4.8.2020 г.
2609000005423 наем 4 9.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 10 37.000 0 0.000 4.8.2020 г.
2609000005424 наем 5 9.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 5 13.767 0 0.000 4.8.2020 г.
2609000005425 наем 2 9.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 8 26.366 0 0.000 4.8.2020 г.
2609000005426 наем 1 15.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 10 17.062 0 0.000 4.8.2020 г.
2609000005427 наем 2 28.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 11 29.129 0 0.000 4.8.2020 г.
2609000005428 наем 1 23.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 1 5.551 0 0.000 4.8.2020 г.
2609000005429 наем 3 23.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 1 4.201 0 0.000 4.8.2020 г.
2609000005430 наем 2 23.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 3 14.800 0 0.000 4.8.2020 г.
2609000005431 наем 4 23.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 3 26.499 0 0.000 4.8.2020 г.
2609000005432 наем 5 23.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 4 31.096 0 0.000 4.8.2020 г.
2609000005433 наем 6 23.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 2 19.017 0 0.000 4.8.2020 г.
2609000005434 наем 7 23.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 2 12.998 0 0.000 4.8.2020 г.
2609000005435 наем 8 23.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 4 25.694 0 0.000 4.8.2020 г.
2609000005436 наем 9 23.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 2 7.700 0 0.000 4.8.2020 г.
2609000005437 наем 10 23.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 2 3.850 0 0.000 4.8.2020 г.
2609000005438 наем 11 23.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 2 3.850 0 0.000 4.8.2020 г.
2609000005439 наем 1 24.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 3 25.317 0 0.000 4.8.2020 г.
2609000005440 наем 2 24.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 1 4.029 0 0.000 4.8.2020 г.
2609000005441 наем 3 24.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 2 16.601 0 0.000 4.8.2020 г.
2609000005442 наем 4 24.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 3 21.401 0 0.000 4.8.2020 г.
2609000005443 наем 5 24.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 3 23.300 0 0.000 4.8.2020 г.
2609000005445 наем 7 24.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 3 20.900 0 0.000 4.8.2020 г.
2609000005446 наем 8 24.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 3 22.998 0 0.000 4.8.2020 г.
2609000005447 наем 9 24.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 5 21.260 0 0.000 4.8.2020 г.
2609000005448 наем 10 24.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 3 23.109 0 0.000 4.8.2020 г.
2609000005449 наем 11 24.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 2 16.799 0 0.000 4.8.2020 г.
2609000005450 наем 12 24.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 3 19.509 0 0.000 4.8.2020 г.
2609000005451 наем 13 24.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 2 24.782 0 0.000 4.8.2020 г.
2609000005453 наем 1 24.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 1 2.000 0 0.000 5.8.2020 г.
2609000005454 наем 2 24.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 2 6.300 0 0.000 5.8.2020 г.
2609000005455 наем 3 24.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 3 14.288 0 0.000 5.8.2020 г.
2609000005456 наем 1 20.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 1 5.000 0 0.000 5.8.2020 г.
2609000005457 наем 4 24.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 3 14.096 0 0.000 5.8.2020 г.
2609000005458 наем 5 24.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 4 32.703 0 0.000 5.8.2020 г.
2609000005460 наем 6 24.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 2 10.548 0 0.000 5.8.2020 г.
2609000005461 наем 7 24.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 2 12.598 0 0.000 5.8.2020 г.
2609000005462 наем 1 20.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 3 17.092 0 0.000 5.8.2020 г.
2609000005463 наем 1 20.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 5 14.831 0 0.000 5.8.2020 г.
2609000005464 наем 2 20.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 1 4.000 0 0.000 5.8.2020 г.
2609000005465 наем 8 24.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 3 14.297 0 0.000 5.8.2020 г.
2609000005466 наем 9 24.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 3 12.127 0 0.000 5.8.2020 г.
2609000005467 наем 10 24.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 4 31.602 0 0.000 5.8.2020 г.
2609000005468 наем 11 24.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 3 7.791 0 0.000 5.8.2020 г.
2609000005469 наем 12 24.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 3 22.800 0 0.000 5.8.2020 г.
2609000005470 наем 13 24.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 1 6.500 0 0.000 5.8.2020 г.
2609000005471 наем 14 24.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 3 27.596 0 0.000 5.8.2020 г.
2609000005472 наем 15 24.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 4 29.102 0 0.000 5.8.2020 г.
2609000005473 наем 16 24.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 2 6.199 0 0.000 5.8.2020 г.
2609000005474 наем 17 24.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 3 25.937 0 0.000 5.8.2020 г.
2609000005475 наем 18 24.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 4 17.879 0 0.000 5.8.2020 г.
2609000005476 наем по чл.37и, ал.12 от ЗСПЗЗ 17 16.7.2020 г. Маджарово Хасково 16.7.2020 г. 1 15.7.2021 г. 0.00 3 66.437 0 0.000 5.8.2020 г.
2609000005477 наем 19 24.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 2 6.200 0 0.000 5.8.2020 г.
2609000005478 наем 20 24.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 3 24.159 0 0.000 5.8.2020 г.
2609000005479 наем 21 24.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 2 13.305 0 0.000 5.8.2020 г.
2609000005480 наем 22 24.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 4 29.396 0 0.000 5.8.2020 г.
2609000005481 наем 23 24.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 3 14.500 0 0.000 5.8.2020 г.
2609000005482 наем 24 24.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 4 24.560 0 0.000 5.8.2020 г.
2609000005483 наем 25 24.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 4 31.817 0 0.000 5.8.2020 г.
2609000005484 наем 26 24.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 4 31.501 0 0.000 5.8.2020 г.
2609000005485 наем 27 24.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 4 31.602 0 0.000 5.8.2020 г.
2609000005486 наем 28 24.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 4 21.700 0 0.000 5.8.2020 г.
2609000005487 наем 29 24.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 4 13.730 0 0.000 5.8.2020 г.
2609000005488 наем 30 24.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 3 22.799 0 0.000 5.8.2020 г.
2609000005489 наем 31 24.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 2 6.100 0 0.000 5.8.2020 г.
2609000005490 наем 32 24.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 3 14.098 0 0.000 5.8.2020 г.
2609000005491 наем 33 24.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 4 30.998 0 0.000 5.8.2020 г.
2609000005492 наем 34 24.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 2 6.399 0 0.000 5.8.2020 г.
2609000005493 наем 35 24.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 4 19.011 0 0.000 5.8.2020 г.
2609000005494 наем 36 24.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 4 27.001 0 0.000 5.8.2020 г.
2609000005495 наем 37 24.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 3 14.523 0 0.000 5.8.2020 г.
2609000005496 наем 38 24.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 1 8.001 0 0.000 5.8.2020 г.
2609000005497 наем 39 24.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 3 14.827 0 0.000 5.8.2020 г.
2609000005498 наем 40 24.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 4 29.101 0 0.000 5.8.2020 г.
2609000005499 наем 41 24.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 5 36.061 0 0.000 5.8.2020 г.
2609000005500 наем 42 24.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 1 16.903 0 0.000 5.8.2020 г.
2609000005501 наем 43 24.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 3 16.198 0 0.000 5.8.2020 г.
2609000005502 наем 44 24.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 2 12.579 0 0.000 5.8.2020 г.
2609000005503 наем 28.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 4 31.700 0 0.000 5.8.2020 г.
2609000005504 наем 11.5.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 27 145.152 0 0.000 5.8.2020 г.
2609000005505 наем 2 25.6.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 10 32.967 0 0.000 5.8.2020 г.
2609000005506 наем 3 25.6.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 1 5.716 0 0.000 5.8.2020 г.
2609000005507 наем 7 25.6.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 1 3.000 0 0.000 5.8.2020 г.
2609000005508 наем 1 25.6.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 5 25.000 0 0.000 5.8.2020 г.
2609000005509 наем 4 25.6.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 5 24.761 0 0.000 5.8.2020 г.
2609000005510 наем 5 25.6.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 10 41.197 0 0.000 5.8.2020 г.
2609000005511 наем 6 25.6.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 1 3.953 0 0.000 5.8.2020 г.
2609000005512 наем по чл.37и, ал.12 от ЗСПЗЗ 10.7.2020 г. Маджарово Хасково 10.7.2020 г. 1 9.7.2021 г. 0.00 3 26.159 0 0.000 5.8.2020 г.
2609000005513 наем по чл.37и, ал.12 от ЗСПЗЗ 3 10.7.2020 г. Маджарово Хасково 10.7.2020 г. 5 9.7.2025 г. 8.00 6 170.519 0 0.000 5.8.2020 г.
2609000005514 наем 4 10.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 4 35.113 0 0.000 5.8.2020 г.
2609000005515 наем 7 9.7.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 5 30.9.2025 г. 11.00 6 20.562 0 0.000 5.8.2020 г.
2609000005516 наем 23.5.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 1 7.195 0 0.000 5.8.2020 г.
2609000005517 наем 9.5.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 3 23.099 3 23.000 5.8.2020 г.
2609000005518 наем 8.5.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 3 20.300 3 20.000 5.8.2020 г.
2609000005519 наем 8.5.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 2 9.932 2 10.000 5.8.2020 г.
2609000005520 наем 8.5.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 3 23.156 3 23.000 5.8.2020 г.
2609000005521 наем 8.5.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 3 22.799 3 23.000 5.8.2020 г.
2609000005522 наем 21.3.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 3 23.499 3 23.000 5.8.2020 г.
2609000005523 наем 9.5.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 2 14.000 2 14.000 5.8.2020 г.
2609000005524 наем по чл.37и, ал.12 от ЗСПЗЗ 5 10.7.2020 г. Маджарово Хасково 10.7.2020 г. 5 9.7.2025 г. 8.00 12 155.032 0 0.000 5.8.2020 г.
2609000005525 наем 9.5.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 3 28.714 3 29.000 5.8.2020 г.
2609000005526 наем 9.5.2020 г. Маджарово Хасково 1.10.2020 г. 1 30.9.2021 г. 0.00 2 9.592 2 10.000 5.8.2020 г.