одобрен

SEBRA_24.06.20

Уникален идентификатор:  16da654f-eb2e-4672-bee8-6bef2cccee11

бюджет

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-06-25 10:27:51
  • Създаден от: asya_ivanova
  • Последна промяна: 2020-06-25 10:27:51

Обобщено

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ( 022******* ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 9 228056.74
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 3 194.7
10 xxxx Издръжка 127 340923.76
18 xxxx Други разходи 7 5162.48
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 35503.94
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 5 111862.6
88 xxxx Средства на разпореждане 12 44491.95
Общо: 164 766196.17
По бюджетни организации
МЗХГ - ЦА ( 0220000002 ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 1688.27
10 xxxx Издръжка 40 306019.87
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 35503.94
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 3 96660
Общо: 45 439872.08
ОДЗ Варна ( 0220030007 ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 62767.72
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1 103.7
10 xxxx Издръжка 7 531.58
Общо: 11 63403
ОДЗ Враца ( 0220060001 ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 207.7
18 xxxx Други разходи 3 3116.64
Общо: 4 3324.34
ОДЗ Добрич ( 0220080008 ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 61110.49
10 xxxx Издръжка 3 1206.26
Общо: 4 62316.75
ОДЗ Кюстендил ( 0220100001 ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 41248.61
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1 51
Общо: 2 41299.61
ОДЗ Перник ( 0220140004 ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 282.76
10 xxxx Издръжка 4 69.03
Общо: 5 351.79
ОДЗ Пловдив ( 0220160000 ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 874.68
Общо: 3 874.68
ОДЗ Русе ( 0220180007 ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 17 4917.01
Общо: 17 4917.01
ОДЗ Силистра ( 0220190005 ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Брой Сума
18 xxxx Други разходи 4 2045.84
Общо: 4 2045.84
ОДЗ София област ( 0220230005 ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 2073.36
Общо: 3 2073.36
ОДЗ Ст.Загора ( 0220240003 ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 35.08
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 202.6
Общо: 2 237.68
ОДЗ Търговище ( 0220250001 ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 560
Общо: 1 560
ОДЗ Хасково ( 0220260000 ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 273.6
Общо: 1 273.6
ОДЗ Шумен ( 0220270008 ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 2189.59
Общо: 3 2189.59
БАБХ ( 022250**** ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 9 8875.32
Общо: 9 8875.32
ИАСРЖ ( 022450**** ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 10 6021.98
Общо: 10 6021.98
ИАБГ ( 022800**** ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 462.78
Общо: 4 462.78
ИАЛВ ( 0229010001 ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 12 1775.17
Общо: 12 1775.17
ИАСОСЕЗФ ( 0229050004 ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 193.43
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 15000
Общо: 2 15193.43
НССЗ ( 0229110000 ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 60958.89
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1 40
88 xxxx Средства на разпореждане 12 44491.95
Общо: 15 105490.84
Център за насъчаване ( 0229130007 ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 3353.32
Общо: 5 3353.32
ЦОРХВ ( 0229140005 ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 1284
Общо: 2 1284
МЗХГ- ЦА МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ - ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ( 022******* )
ОДЗ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - БЛАГОЕВГРАД ( 0220010000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - БУРГАС ( 0220020009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВАРНА ( 0220030007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 0220040005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВИДИН ( 0220050003 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВРАЦА ( 0220060001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ГАБРОВО ( 0220070000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ДОБРИЧ ( 0220080008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - КЪРДЖАЛИ ( 0220090006 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - КЮСТЕНДИЛ ( 0220100001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ЛОВЕЧ ( 0220110000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - МОНТАНА ( 0220120008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПАЗАРДЖИК ( 0220130006 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЕРНИК ( 0220140004 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЛЕВЕН ( 0220150002 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЛОВДИВ ( 0220160000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РАЗГРАД 0220170009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РУСЕ ( 0220180007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СИЛИСТРА ( 0220190005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СЛИВЕН ( 0220200000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СМОЛЯН ( 0220210009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ - ГРАД ( 0220220007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ ОБЛАСТ ( 0220230005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СТАРА ЗАГОРА ( 0220240003 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ТЪРГОВИЩЕ ( 0220250001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО ( 0220260000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ШУМЕН ( 0220270008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ЯМБОЛ ( 0220280006 )
ИАГ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ ( 022100**** )
БАБХ БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ( 022250**** )
ИАСРЖ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СЕЛЕКЦИЯ И РЕПРОДУКЦИЯ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО ( 022450**** )
ИАСАС ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ, АПРОБАЦИЯ И СЕМЕКОНТРОЛ ( 022600**** )
ИАБГ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА БОРБА С ГРАДУШКИТЕ ( 022800**** )
ИАЛВ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО ( 0229010001 )
ИАРА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ ( 0229030008 )
НССЗ НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО ( 0229110000 )
ПБ ВИТОША ПОЧИВНА БАЗА ВИТОША ( 0229410008 )
ПБ КИТЕН ПОЧИВНА БАЗА - КИТЕН ( 0229960004 )
ПБ КРАНЕВО ПОЧИВНА БАЗА КРАНЕВО ( 0229980000 )
ЦНСССКЦИЕ ЦЕНТЪР ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО В ОБЛАСТТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО МЕЖДУ КИТАЙ И СТРАНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА  ( 0229130007 )
ИАСОСЕЗФ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "СЕРТИФИКАЦИОНЕН ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНДОВЕ"( 0229050004 )
ЦОРХВ ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА ( 0229140005 )