одобрен

Регистър на имоти, публична общинска собственост с. Ново село, общ. Ново село. Регистър на имоти публична общинска собственост отдадени под аренда/наем - с. Ново село , общ. Ново село.

Уникален идентификатор:  1712282b-0a62-4220-90d9-062c0435c8d7

Описание:

Регистър на имоти, публична общинска собственост с. Ново село, общ. Ново село. Регистър на имоти публична общинска собственост отдадени под аренда/наем - с. Ново село , общ. Ново село.

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: XML

  • Създаден на: 2016-12-22 11:43:52
  • Създаден от: deyana_stoyanova
  • Последна промяна: 2018-10-13 12:56:52
  • Последно променил: migrate_data
Няма информация за показване