одобрен

Договори, сключени в резултат на проведени процедури за обществени поръчки (contracts_2007-2010.csv)

Уникален идентификатор:  17212661-ea1d-4c91-b23e-56e3dd8df3c4

договори обществени поръчки регистър АОП

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2021-06-21 13:35:49
  • Създаден от: skirov
  • Последна промяна: 2021-06-21 13:35:49
записа на страница

" "

ID на документ

ПУБЛИКУВАН НА

ТИП ДОКУМЕНТ

ID на поръчката

ID на възложителя

ЕИК на възложителя

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ПРЕДМЕТ на поръчката

ОБЕКТ

ПОД EU ПРАГОВЕ

EU ФИНАНСИРАНЕ

ОТНОСНО ФИНАНСИРАНЕТО

УЧАСТНИЦИ

ПРЕДМЕТ на договора

ДОГОВОР НОМЕР

ДОГОВОР ДАТА

ID на изпълнителя

ЕИК

ИЗПЪЛНИТЕЛ

СТОЙНОСТ ПРИ СКЛЮЧВАНЕ

ВАЛУТА

1 326099 19/06/2009 43 110592 14286 000668786 139-то основно училище /ОУ/ "Захарий Круша" - София Доставка на дизелово гориво за нуждите на 139 Основно училище "Захарий Круша" за отоплителен сезон 2009/2010 г. и 2010/2011 г. доставки 1 0 Борсов договор за покупко-продажба на стоки, чрез посредничеството на членове на "Софийска Стокова Борса" АД. 287 17/06/2009 12750 121795186 Панев 98 ЕООД - София 91627,2 BGN
2 378269 06/11/2009 43 141419 17406 130807770 75-то Основно училище /ОУ/ "Тодор Каблешков" - София Доставка на дизелово гориво за нуждите на 75 ОУ "Тодор Каблешков' за отоплителен сезон 2009г - 2010г. Доставката ще се извършва периодично след заявкa. доставки 1 0 Борсов договор за покупко продажба на стоки, чрез посредничество на членове на Софийска стокова борса 565 05/11/2009 13314 121217030 ЕТ Дамян Дамянов - София 38800 BGN
3 410574 17/09/2010 43 178199 17406 130807770 75-то Основно училище /ОУ/ "Тодор Каблешков" - София Дейности по доставка на дизелово гориво за нуждите на 75 ОУ "Тодор Каблешков", гр. София за отоплителен сезон 2010-2011г доставки 1 0 Борсов договор за доставка на 25 000 литра дизелово гориво 428 09/09/2010 12750 121795186 Панев 98 ЕООД - София 53160 BGN
4 396459 08/04/2010 43 153680 18286 000669436 78 Средно общообразователно училище /СОУ/ "Христо Смирненски" - р-н Банкя Осигуряване услуги на туроператор за организиране и осъществяване на образователни екскурзии и участие във фестивал. услуги 1 1 ОП "РЧР"; схема BG051PO001-4.2.03 "Да направим училището привлекателно за младите хора", проект "За училище без насилие - привлекателно място за креативност и себеизява" Осигуряване услуги на туроператор за организиране и осъществяване на образоватени екскурзии и участие във фестивал 1 29/03/2010 13957 175242730 Блгария Холидейз ЕАД - Разлог 83940 BGN
5 415147 04/11/2010 3 165199 15726 131265001 94 Средно общообразователно училище /СОУ/ "Димитър Страшимиров" - София Доставка на дизелово гориво доставки 1 0 СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА АД 214 05/05/2010 14665 201064634 Савана груп - 2002 ЕООД 170420 BGN
6 108549 08/03/2007 3 55686 3544 130367715 Mногопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна" АД - София - /Старо наименование - Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Света Анна АД, София/ Изпиране, гладене и дезинфекция на болнично бельо,болничен постелъчен инвентар и работно облекло за нуждите на УМБАЛ "Света Анна"- София, АД. услуги 1 0 Изпиране, гладене и дезинфекция на болнично бельо, болничен постелъчен материал и работно облекло за нуждите на УМБАЛ "Света Анна" - София АД. 1 06/03/2007 4109 831091803 ЕТ Тедей - Мирослава Йосифова - София 172800 BGN
7 114672 15/05/2007 3 56199 3544 130367715 Mногопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна" АД - София - /Старо наименование - Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Света Анна АД, София/ Доставка на медицински консумативи за нуждите на УМБАЛ "Света Анна" - София АД. доставки 0 0 Доставка на медицински консумативи за нуждите на УМБАЛ "Света Анна" - София АД 5 10/05/2007 1700 131184784 Марстфарм С ЕООД - София 10080 BGN
8 114672 15/05/2007 3 56199 3544 130367715 Mногопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна" АД - София - /Старо наименование - Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Света Анна АД, София/ Доставка на медицински консумативи за нуждите на УМБАЛ "Света Анна" - София АД. доставки 0 0 Доставка на медицински консумативи за нуждите на УМБАЛ "Света Анна" - София АД 8 10/05/2007 4981 131236989 Аристел ЕООД - София 1975 BGN
9 114672 15/05/2007 3 56199 3544 130367715 Mногопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна" АД - София - /Старо наименование - Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Света Анна АД, София/ Доставка на медицински консумативи за нуждите на УМБАЛ "Света Анна" - София АД. доставки 0 0 Доставка на медицински консумативи за нуждите на УМБАЛ "Смета Анна" - София АД 3 10/05/2007 310 831641528 Медицинска техника инженеринг /МТИ/ ООД /пререгистрация на 18.10.10г.от ЕООД/ - София 70650 BGN
10 114672 15/05/2007 3 56199 3544 130367715 Mногопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна" АД - София - /Старо наименование - Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Света Анна АД, София/ Доставка на медицински консумативи за нуждите на УМБАЛ "Света Анна" - София АД. доставки 0 0 Доставка на медицински консумативи за нуждите на УМБАЛ "Света Анна" - София АД 6 10/05/2007 478 832018046 Соломед ЕООД - с. Лакатник /София/ - Соломед ООД (старо) 761608,93 BGN
11 114672 15/05/2007 3 56199 3544 130367715 Mногопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна" АД - София - /Старо наименование - Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Света Анна АД, София/ Доставка на медицински консумативи за нуждите на УМБАЛ "Света Анна" - София АД. доставки 0 0 Доставка на медицински консумативи за нуждите на УМБАЛ "Света Анна" - София АД 4 10/05/2007 481 121096923 Агарта - ЦМ ЕООД - с. Долни Богров 547433,51 BGN
12 114672 15/05/2007 3 56199 3544 130367715 Mногопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна" АД - София - /Старо наименование - Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Света Анна АД, София/ Доставка на медицински консумативи за нуждите на УМБАЛ "Света Анна" - София АД. доставки 0 0 Доставка на медицински консумативи за нуждите на УМБАЛ "Смета Анна" - София АД 1 10/05/2007 477 130572271 Медика здраве ЕООД - София 60730 BGN
13 114672 15/05/2007 3 56199 3544 130367715 Mногопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна" АД - София - /Старо наименование - Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Света Анна АД, София/ Доставка на медицински консумативи за нуждите на УМБАЛ "Света Анна" - София АД. доставки 0 0 Доставка на медицински консумативи за нуждите на УМБАЛ "Смета Анна" - София АД 2 10/05/2007 191 130421337 Бикомед ООД - София 173003,04 BGN
14 114672 15/05/2007 3 56199 3544 130367715 Mногопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна" АД - София - /Старо наименование - Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Света Анна АД, София/ Доставка на медицински консумативи за нуждите на УМБАЛ "Света Анна" - София АД. доставки 0 0 Доставка на медицински консумативи за нуждите на УМБАЛ "Света Анна" - София АД 7 10/05/2007 1055 121230532 Патриция ООД 4000 BGN
15 108516 08/03/2007 43 56578 3544 130367715 Mногопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна" АД - София - /Старо наименование - Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Света Анна АД, София/ Доставка на рентгенова тръба за Компютърен томограф СТ PROSPEED PLUS в Клиника по образна диагностика при УМБАЛ "Света Анна" - София АД. доставки 1 0 Доставка на рентгенова тръба за Компютърен томограф СТ PROSPEED PLUS в Клиника по образна диагностика при УМБАЛ "Света Анна" - София АД. 1 05/03/2007 866 121020530 Дарис - МС ЕООД - София 168749 BGN
16 116784 05/06/2007 43 57733 3544 130367715 Mногопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна" АД - София - /Старо наименование - Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Света Анна АД, София/ Доставка на хемодиализни разтвори за нуждите на Отделение по хемодиализа при УМБАЛ "Света Анна" - София АД, по предварителна писмена заявка. доставки 1 0 Доставка на хемодиализни разтвори 1 04/06/2007 478 832018046 Соломед ЕООД - с. Лакатник /София/ - Соломед ООД (старо) 85305,1 BGN
17 116784 05/06/2007 43 57733 3544 130367715 Mногопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна" АД - София - /Старо наименование - Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Света Анна АД, София/ Доставка на хемодиализни разтвори за нуждите на Отделение по хемодиализа при УМБАЛ "Света Анна" - София АД, по предварителна писмена заявка. доставки 1 0 Доставка на хемодиализни разтвори 2 04/06/2007 802 121629321 Унифарм-2000 АД - София 475 BGN
18 114450 14/05/2007 43 58300 3544 130367715 Mногопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна" АД - София - /Старо наименование - Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Света Анна АД, София/ Доставка на платка ASSY TSTD IOV2 и монитор MCD 214 Z за ехокардиографски апарат "ACUSON SEQUOIA" в ОРПОТ при УМБАЛ "Света Анна" - София АД. доставки 1 0 Доставка на платка ASSY TSTD IOV2 и монитор MCD 214 Z за ехокардиографски апарат "ACUSON SEQUOIA" в ОРПОТ при УМБАЛ "Света Анна" - София АД. 1 08/05/2007 214 121746004 Сименс ЕООД - София 42660 BGN
19 121619 17/07/2007 43 59144 3544 130367715 Mногопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна" АД - София - /Старо наименование - Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Света Анна АД, София/ Доставка на дезинфектанти за нуждите на УМБАЛ "Света Анна" - София АД. доставки 1 0 Доставка на дезинфектанти за нуждите на УМБАЛ "Света Анна" - София АД. 4 16/07/2007 480 814181757 Хигиенно-медицинска индустрия /ХМИ/ ЕООД - Велико Търново 29928 BGN
20 121619 17/07/2007 43 59144 3544 130367715 Mногопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна" АД - София - /Старо наименование - Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Света Анна АД, София/ Доставка на дезинфектанти за нуждите на УМБАЛ "Света Анна" - София АД. доставки 1 0 Доставка на дезинфектанти за нуждите на УМБАЛ "Света Анна" - София АД. 1 16/07/2007 310 831641528 Медицинска техника инженеринг /МТИ/ ООД /пререгистрация на 18.10.10г.от ЕООД/ - София 6912 BGN
21 121619 17/07/2007 43 59144 3544 130367715 Mногопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна" АД - София - /Старо наименование - Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Света Анна АД, София/ Доставка на дезинфектанти за нуждите на УМБАЛ "Света Анна" - София АД. доставки 1 0 Доставка на дезинфектанти за нуждите на УМБАЛ "Света Анна" - София АД. 2 16/07/2007 482 831076655 Живас ООД - София 53992 BGN
22 121619 17/07/2007 43 59144 3544 130367715 Mногопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна" АД - София - /Старо наименование - Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Света Анна АД, София/ Доставка на дезинфектанти за нуждите на УМБАЛ "Света Анна" - София АД. доставки 1 0 Доставка на дезинфектанти за нуждите на УМБАЛ "Света Анна" - София АД. 3 16/07/2007 479 130830323 Севекс Фарма ООД - София 1428,8 BGN
23 121288 13/07/2007 43 59185 3544 130367715 Mногопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна" АД - София - /Старо наименование - Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Света Анна АД, София/ строителство 1 0 Ремонт и реконструкция на Болничен етаж - база “Запад”, бл. 1, ет. 5 на УМБАЛ “Света Анна” - София АД, 1 12/07/2007 8090 131223059 СТРЕЗА ЕООД - София 267468 BGN
24 117683 12/06/2007 43 59347 3544 130367715 Mногопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна" АД - София - /Старо наименование - Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Света Анна АД, София/ Доставка на видеодуоденоскоп модел TJF - 145 OLYMPUS за видеоденоскопска система "OLYMPUS " в ОГЕНХ при УМБАЛ "Света Анна" - София АД. доставки 1 0 Доставка на видеодуоденоскоп модел TJF - 145 OLYMPUS за видеоендоскопска система "OLYMPUS " в ОГЕНХ при УМБАЛ "Света Анна" - София АД. 1 08/06/2007 268 121155656 Инфомед ЕООД - София 46584 BGN
Показва 1 до 25 от общо 61515 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте