одобрен

Калейца

Уникален идентификатор:  172a29a9-e635-404a-b40c-af095c0fb1ab

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: JSON

  • Създаден на: 2019-07-09 09:40:27
  • Създаден от: anna_belperchinova
  • Последна промяна: 2019-07-09 09:40:27

 

 

О Б Щ И Н А - Т Р О Я Н

 

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

на автобусна линия ТРОЯН – КАЛЕЙЦА

 

Маршрутно разписание /МР/№ 10-01

Разсто-яние /км/

Час,

минути

 

Маршрут

Час,

минути

1.

прист.

стои

тръгва

 

прист

стои

тръгва

 

 

 

06.25

Кнежки лъг

07,30

 

 

5

06.39

1

06,40

АГ Троян

07.19

1

07,20

10

06.49

1

06,50

разклон Калейца

07.04

1

07.05

14

06.55

 

 

с.Калейца

 

 

07.00

Изпълнява се всички дни без събота и
неделя

25.10.2012 г.

 

1. Обща дължина 14 км.

2. Общо време за пътуване:

3.Общо време за движение: (ОВП- ОВПМС)

4. Съобщителна скорост -Vс : (ОДМ:ОВП) х60
или: (т.1:т.2) х60

5.Техническа скорост Vт : (ОДМ: ОВД)х60
или: (т.1:т.3) х60

 

Посока Троян - Калейца – Vс = 28 км/ч.; Vт=
30 км/ч

Посока Калейца – Троян – Vс= 28 км/ч.; Vт=
30 км/ч

 

МР № 10-02

2.

прист.

стои

тръгва

 

прист

стои

тръгва

 

 

 

09.40

АГ Троян

10.20

 

 

 

09.59

 

 

с.Калейца

 

 

10.00

Изпълнява се в четвъртък.

25.10.2012 г.

 

МР № 10-03

3.

прист.

стои

тръгва

 

прист

стои

тръгва

 

 

 

11.00

АГ Троян

12.00

 

 

 

11.20

 

 

с.Калейца

 

 

11.40

Изпълнява се в четвъртък.

25.10.2012 г.

 

 

 

МР № 10-04

4.

прист.

стои

тръгва

 

прист

стои

тръгва

 

 

 

12,20

АГ Троян

13.20

 

 

 

12,45

 

 

с.Калейца

 

 

13.00

Изпълнява се всички дни без събота и
неделя.

25.10.2012 г.

МР № 10-05

5.

прист.

стои

тръгва

 

прист

стои

тръгва

 

 

 

14.20

АГ Троян

15.05

 

 

 

14.40

 

 

с.Калейца

 

 

14.45

Изпълнява се всички дни без събота и
неделя.

25.10.2012 г.

 

МР № 10-06

6.

прист.

стои

тръгва

 

прист

стои

тръгва

 

 

 

17.10

АГ Троян

17.55

 

 

 

17.30

 

 

с.Калейца

 

 

17.35

Изпълнява се всички дни без събота и
неделя.

25.10.2012 г.

 

МР № 10-07

7.

прист.

стои

тръгва

 

прист

стои

тръгва

 

 

 

19.00

АГ Троян

19.40

 

 

 

19.19

 

 

с.Калейца

 

 

19.20

Изпълнява се всички дни без събота и
неделя.

25.10.2012 г.

 

МР № 10-08

8.

прист.

стои

тръгва

 

прист

стои

тръгва

 

 

 

07.00

АГ Троян

07.40

 

 

 

07.19

 

 

с.Калейца

 

 

07.20

Изпълнява се в събота и неделя.

25.10.2012 г.

 

МР № 10-09

9.

прист.

стои

тръгва

 

прист

стои

тръгва

 

 

 

15.40

АГ Троян

16.20

 

 

 

15.59

 

 

с.Калейца

 

 

16.00

Изпълнява се в събота и неделя.

25.10.2012 г.

Забележка: В града автобусите спират
на спирките за градски транспорт.

 

==================================================================

Настоящото разписание се възлага от
ОБЩИНА ТРОЯН на
………………………………………………………………………….….......................…......

с договор №…...…/….....…......2018 г. със
срок на действие до….................2023 г.

 

 

 

КМЕТ:……...............….