одобрен

РЕГИСТЪР ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПКОНПИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т.2 И Т.4

Уникален идентификатор:  179b69c7-8606-40da-b55d-8814d337df68

Описание:

Регистър на подадени декларации по чл.35, ал.1, т.2 и чл.35, ал.1, т.4 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество на Общинска администрация при Община Бургас

бургас закон информация община имущество корупция отнемане незаконно противодействие придобито

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2019-04-25 11:57:24
  • Създаден от: ivanka_kasarova
  • Последна промяна: 2019-04-25 11:57:24
 

Моля изчакайте