одобрен

Регистър на дълготрайните декоративни дървета и на дърветата с историческо значение на територията на община Куклен

Уникален идентификатор:  17c62792-1108-4a3a-8657-137e90f8eb9c

Описание:

Регистър на дълготрайните декоративни дървета и на дърветата с историческо значение на територията на община Куклен

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: JSON

  • Създаден на: 2019-06-07 10:58:59
  • Създаден от: stoyna_zgurova
  • Последна промяна: 2019-06-10 07:45:33
  • Последно променил: v0id

РЕГИСТЪР НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ
ДЕКОРАТИВНИ ДЪРВЕТА И НА ДЪРВЕТА С
ИСТОРИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА
НА ОБЩИНА КУКЛЕН

гр. Куклен

№ по ред

Наименование на вида

Местонахождение

Възраст

Оценка на състоянието

 

 

1.

Род Tilia - Липа

16 бр.

УПИ IV – Парк и трафопост

20 – 40 г.

Добро състояние

2.

Род Aesculus

Kонски кестен

7 бр.

 

 

oколо 40 г.

Добро състояние

3.

Род Cercis – Див рожков

7 бр.

 

20 - 25 г.

Сравнително добро състояние с
множество издънки. Необходимо е да се
проведе санитарна резитба на част от
екземплярите, тъй като се наблюдават
изсъхнали клони.

4.

Sophora japonica – Японска софора

1 бр.

 

 

около 25 г.

Добро състояние

5.

Род Pinus – Бор

22 бр.

 

30 – 50 г.

В сравнително добро състояние. На
отделни екземпляри се наблюдават
изсъхнали клони.

6.

Род Cupressus – кипарис

1 бр.

УПИ XXIII – детска площадка зеленина и
търговия парк “Орханели”

30 г.

Добро състояние

7.

Род Acaciа – Акации

14 бр.

УПИ I Културен дом и зеленина

30 – 35 г.

Сравнително добро. Наличие на
изсъхнали клони на част от
екземплярите.

8.

Род Aesculus – Конски кестен

6 бр.

 

30 – 40 г.

Добро състояние

 

 

 

9.

Род Tilia - Липа

20 бр.

 

 

30 – 40 г.

Добро състояние

 

10.

Prunus dulcis – Бадем

1 бр.

 

30 - 35 г.

Добро състояние

11.

Род Cercis – Див рожков

27 бр.

 

20 – 30 г.

Сравнително добро състояние с
множество

издънки. Необходимо е да се проведе
санитарна резитба на част от
екземплярите, тъй като се наблюдават
изсъхнали клони.

12.

Род Morus – Черница

1 бр.

 

около 50 г.

Добро състояние

13.

Род Pinus – Бор

19 бр.

 

30 - 40 г.

Сравнително добро. Наличие на
изсъхнали клони на част от
екземплярите.

14.

Род Fraxinus – Ясен

7 бр.

 

25 – 40 г.

Добро състояние

15.

Род Platanus – Чинар

6 бр.

 

30 – 40 г.

Добро състояние

Защитени дървета

На територията на община Куклен има
едно защитено вековно дърво – бук в
землището на с. Добралък, местност
“Каркъма“ обявено с Заповед №
961/08.06.1968 г.