одобрен

Утвърден държавен план-прием на ученици в държавните и общинските училища на територията на област Ямбол по профили, професии и специалности след завършен VII клас

Уникален идентификатор:  17f6763e-e5d7-4f23-a645-c5838f9ed923

Описание:

Утвърден държавен план-прием на ученици в държавните и общинските училища на територията на област Ямбол по профили, професии и специалности след завършен VII клас

образование план-прием Ямбол

Текуща версия: 4

Показвана версия: 4

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-29 13:15:02
  • Създаден от: donka_ivanova
  • Последна промяна: 2019-05-03 11:00:10
  • Последно променил: donka_ivanova

Община

Населено място

Наименование на училището

Наименование на профила

Код на професията

Наименование на професията

Код на специалността от професия

Наименование на специалността от професия

Форма на обучение

Срок на обучение

Брой паралелки

Брой ученици

Интензивно изучаван чужд език

Разширено изучаван чужд език

Без интензивно и без разширено изучаван чужд език

Начин на балообразуване *

Първи профилиращ предмет

Втори профилиращ предмет

Трети профилиращ предмет

Четвърти профилиращ предмет

Болярово гр. Болярово Средно училище "Д-р Петър Берон" Хуманитарни науки дневна 5 1 26 АЕ (2 * Т-БЕЛ + 2 * Т-МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ИСТ) БЕЛ Инф. Г ИТ
Елхово с. Бояново Професионална гимназия по механизация на селското стопанство "Ернесто Че Гевара" 621060 Фермер 6210601 Земеделец дневна 5 1 26 ФЕ (3 * Т-БЕЛ + 1 * Т-МАТ) + (1 * ФИЗ + 1 * БЗО)
Елхово гр. Елхово Профилирана гимназия "Св. Климент Охридски" Математически дневна 5 1 26 АЕ (2 * Т-БЕЛ + 2 * Т-МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * МАТ) М И ИТ АЕ
Елхово гр. Елхово Профилирана гимназия "Св. Климент Охридски" Икономическо развитие дневна 5 1 26 АЕ (2 * Т-БЕЛ + 2 * Т-МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * МАТ) Г М ИТ БЕЛ
Елхово гр. Елхово Професионална гимназия "Стефан Караджа" 345050 Сътрудник в малък и среден бизнес 3450501 Малък и среден бизнес дневна 5 0.5 13 АЕ (2 * Т-БЕЛ + 2 * Т-МАТ) + (1 * МАТ + 1 * ГиИ)
Елхово гр. Елхово Професионална гимназия "Стефан Караджа" 521030 Машинен оператор 5210303 Машини и съоръжения за заваряване дневна 5 0.5 13 АЕ (2 * Т-БЕЛ + 2 * Т-МАТ) + (1 * МАТ + 1 * ФИЗ)
Елхово гр. Елхово Професионална гимназия "Стефан Караджа" 522020 Електромонтьор 5220201 Електрически машини и апарати дневна 5 0.5 13 АЕ (2 * Т-БЕЛ + 2 * Т-МАТ) + (1 * МАТ + 1 * ФИЗ)
Елхово гр. Елхово Професионална гимназия "Стефан Караджа" 812030 Екскурзовод 8120302 Екскурзоводско обслужване дневна 5 0.5 13 АЕ (2 * Т-БЕЛ + 2 * Т-МАТ) + (1 * ГиИ + 1 * ЧЕ)
Стралджа гр. Стралджа Средно училище "Пейо Крачолов Яворов" Предприемачески дневна 5 1 26 АЕ (2 * Т-БЕЛ + 2 * Т-МАТ) + (1 * МАТ + 1 * ИТ) предприемачество ИТ
Стралджа гр. Стралджа Средно училище "Пейо Крачолов Яворов" 811090 Работник в заведенията за хранене и развлечения 8110901 Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения дневна 3 1 26 АЕ (2 * Т-БЕЛ + 2 * Т-МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХИМ)
Тунджа с. Скалица Средно училище "Св. Паисий Хилендарски" 621090 Лозаровинар 6210901 Лозаровинарство дневна 5 1 26 АЕ (2 * Т-БЕЛ + 2 * Т-МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ИТ)
Тунджа с. Тенево Обединено училище "Васил Левски" 521110 Шлосер 5211101 Шлосерство дневна 3 1 26 АЕ (2 * Т-БЕЛ + 2 * Т-МАТ) + (1 * ИТ + 1 * ТП)
Ямбол гр. Ямбол Обединено училище "Д-р Петър Берон" 542110 Шивач 5421101 Шивачество дневна 3 1 26 АЕ (2 * Т-БЕЛ + 2 * Т-МАТ) + (1 * ГиИ + 1 * ИИ)
Ямбол гр. Ямбол Обединено училище "Д-р Петър Берон" 582080 Помощник в строителството 5820801 Основни и довършителни работи дневна 3 1 26 АЕ (2 * Т-БЕЛ + 2 * Т-МАТ) + (1 * ФИЗ + 1 * ТП)
Ямбол гр. Ямбол Професионална техническа гимназия "Иван Райнов" 521010 Машинен техник 5210105 Машини и системи с ЦПУ дуална 5 0.5 13 АЕ (2 * Т-БЕЛ + 2 * Т-МАТ) + (1 * ИТ + 1 * ТП)
Ямбол гр. Ямбол Професионална техническа гимназия "Иван Райнов" 521140 Мехатроника 5211401 Мехатроника дуална 5 1 26 АЕ (2 * Т-БЕЛ + 2 * Т-МАТ) + (1 * ИТ + 1 * ТП)
Ямбол гр. Ямбол Професионална техническа гимназия "Иван Райнов" 522010 Електротехник 5220103 Електрообзавеждане на производството дуална 5 0.5 13 АЕ (2 * Т-БЕЛ + 2 * Т-МАТ) + (1 * ИТ + 1 * ТП)
Ямбол гр. Ямбол Професионална техническа гимназия "Иван Райнов" 522030 Техник на енергийни съоръжения и инсталации 5220306 Газова техника дуална 5 0.5 13 АЕ (2 * Т-БЕЛ + 2 * Т-МАТ) + (1 * ИТ + 1 * ТП)
Ямбол гр. Ямбол Професионална техническа гимназия "Иван Райнов" 523050 Техник на компютърни системи 5230501 Компютърна техника и технологии дневна 5 0.5 13 АЕ (2 * Т-БЕЛ + 2 * Т-МАТ) + (1 * ИТ + 1 * ТП)
Ямбол гр. Ямбол Професионална гимназия по икономика "Георги Стойков Раковски" 344020 Данъчен и митнически посредник 3440201 Митническа и данъчна администрация дневна 5 1 26 АЕ (2 * Т-БЕЛ + 2 * Т-МАТ) + (1 * ГиИ + 1 * ИТ)
Ямбол гр. Ямбол Професионална гимназия по икономика "Георги Стойков Раковски" 346040 Съдебен служител 3460401 Съдебна администрация дневна 5 1 26 АЕ (2 * Т-БЕЛ + 2 * Т-МАТ) + (1 * ГиИ + 1 * ИТ)
Ямбол гр. Ямбол Професионална гимназия по икономика "Георги Стойков Раковски" 482010 Икономист-информатик 4820101 Икономическа информатика дневна 5 1 26 АЕ (2 * Т-БЕЛ + 2 * Т-МАТ) + (1 * ГиИ + 1 * ИТ)
Ямбол гр. Ямбол Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм 524040 Лаборант 5240402 Технологичен и микробиологичен контрол в хранително-вкусови производства дневна 5 1 26 АЕ (3 * Т-БЕЛ + 1 * Т-МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХИМ)
Ямбол гр. Ямбол Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм 811060 Ресторантьор 8110603 Кетъринг дуална 5 1 26 АЕ (3 * Т-БЕЛ + 1 * Т-МАТ) + (1 * ГиИ + 1 * ЧЕ)
Ямбол гр. Ямбол Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм 812010 Организатор на туристическа агентска дейност 8120101 Организация на туризма и свободното време дневна 5 0.5 13 АЕ (3 * Т-БЕЛ + 1 * Т-МАТ) + (1 * ГиИ + 1 * ЧЕ)
Ямбол гр. Ямбол Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм 812040 Аниматор в туризма 8120402 Туристическа анимация дневна 5 0.5 13 АЕ (3 * Т-БЕЛ + 1 * Т-МАТ) + (1 * ИСТ + 1 * ГиИ)
Ямбол гр. Ямбол Професионална гимназия по земеделие "Христо Ботев" 621010 Техник-растениевъд 6210103 Трайни насаждения дневна 5 1 26 АЕ (2 * Т-БЕЛ + 2 * Т-МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ТП)
Ямбол гр. Ямбол Професионална гимназия по земеделие "Христо Ботев" 621060 Фермер 6210602 Производител на селскостопанска продукция дневна 5 0.5 13 АЕ (2 * Т-БЕЛ + 2 * Т-МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ТП)
Ямбол гр. Ямбол Професионална гимназия по земеделие "Христо Ботев" 621070 Техник на селскостопанска техника 6210701 Механизация на селското стопанство дневна 5 1 26 АЕ (2 * Т-БЕЛ + 2 * Т-МАТ) + (1 * ФИЗ + 1 * ТП)
Ямбол гр. Ямбол Професионална гимназия по земеделие "Христо Ботев" 621140 Агроеколог 6211401 Агроекология дневна 5 0.5 13 АЕ (2 * Т-БЕЛ + 2 * Т-МАТ) + (1 * ХИМ + 1 * ТП)
Ямбол гр. Ямбол Професионална гимназия по земеделие "Христо Ботев" 621070 Техник на селскостопанска техника 6210701 Механизация на селското стопанство задочна 5 1 35
Ямбол гр. Ямбол Професионална гимназия по строителство и архитектура "Кольо Фичето" 213060 Компютърен график 2130601 Компютърна графика дневна 5 1 26 АЕ (3 * Т-БЕЛ + 1 * Т-МАТ) + (1 * ИИ + 1 * ИТ)
Ямбол гр. Ямбол Професионална гимназия по строителство и архитектура "Кольо Фичето" 214010 Дизайнер 2140106 Интериорен дизайн дневна 5 0.5 13 АЕ (3 * Т-БЕЛ + 1 * Т-МАТ) + (1 * ИИ + 1 * ИТ)
Ямбол гр. Ямбол Професионална гимназия по строителство и архитектура "Кольо Фичето" 522010 Електротехник 5220109 Електрически инсталации дневна 5 0.5 13 АЕ (3 * Т-БЕЛ + 1 * Т-МАТ) + (1 * ФИЗ + 1 * ИТ)
Ямбол гр. Ямбол Професионална гимназия по строителство и архитектура "Кольо Фичето" 582010 Строителен техник 5820101 Строителство и архитектура дневна 5 1 26 АЕ (2 * Т-БЕЛ + 2 * Т-МАТ) + (1 * ИИ + 1 * ИТ)
Ямбол гр. Ямбол Професионална гимназия по строителство и архитектура "Кольо Фичето" 582040 Строител-монтажник 5820403 Сухо строителство задочна 5 1 35
Ямбол гр. Ямбол Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника "Никола Йонков Вапцаров" 525010 Техник по транспортна техника 5250102 Пътно-строителна техника дневна 5 1 26 АЕ (2 * Т-БЕЛ + 2 * Т-МАТ) + (1 * МАТ + 1 * ФИЗ)
Ямбол гр. Ямбол Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника "Никола Йонков Вапцаров" 525010 Техник по транспортна техника 5250103 Автомобилна мехатроника дневна 5 1 26 АЕ (2 * Т-БЕЛ + 2 * Т-МАТ) + (1 * МАТ + 1 * ФИЗ)
Ямбол гр. Ямбол Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника "Никола Йонков Вапцаров" 525060 Монтьор на подемно-транспортна техника 5250601 Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства дневна 5 1 26 АЕ (2 * Т-БЕЛ + 2 * Т-МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * МАТ)
Ямбол гр. Ямбол Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника "Никола Йонков Вапцаров" 522020 Електромонтьор 5220207 Електрообзавеждане на транспортна техника задочна 5 1 35
Ямбол гр. Ямбол Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии 542040 Моделиер-технолог на облекло 5420401 Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил дневна 5 1 26 АЕ (2 * Т-БЕЛ + 2 * Т-МАТ) + (1 * МАТ + 1 * ИИ)
Ямбол гр. Ямбол Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии 543020 Оператор в дървообработването 5430201 Производство на мебели дуална 5 1 26 АЕ (2 * Т-БЕЛ + 2 * Т-МАТ) + (1 * ИИ + 1 * ТП)
Ямбол гр. Ямбол Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии 815010 Фризьор 8150101 Фризьорство дневна 5 1 26 АЕ (2 * Т-БЕЛ + 2 * Т-МАТ) + (1 * ИИ + 1 * ТП)
Ямбол гр. Ямбол Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии 542050 Оператор в производството на облекло 5420501 Производство на облекло от текстил задочна 5 1 35
Ямбол гр. Ямбол Природо-математическа гимназия "Атанас Радев" Математически дневна 5 2 52 АЕ (2 * Т-БЕЛ + 2 * Т-МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * МАТ) М Инф. ИТ АЕ
Ямбол гр. Ямбол Природо-математическа гимназия "Атанас Радев" Природни науки дневна 5 1 26 АЕ (2 * Т-БЕЛ + 2 * Т-МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * БЗО) Б Х АЕ БЕЛ
Ямбол гр. Ямбол Природо-математическа гимназия "Атанас Радев" Софтуерни и хардуерни науки дневна 5 1 26 АЕ (2 * Т-БЕЛ + 2 * Т-МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * МАТ) Инф. ИТ М АЕ
Ямбол гр. Ямбол Езикова гимназия "Васил Карагьозов" Чужди езици дневна 5 1 26 АЕ (3 * Т-БЕЛ + 1 * Т-МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ЧЕ) АЕ НЕ
Ямбол гр. Ямбол Езикова гимназия "Васил Карагьозов" Чужди езици дневна 5 1 26 АЕ (3 * Т-БЕЛ + 1 * Т-МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ЧЕ) АЕ ИсЕ
Ямбол гр. Ямбол Езикова гимназия "Васил Карагьозов" 812030 Екскурзовод 8120302 Екскурзоводско обслужване дневна 5 1 26 АЕ (3 * Т-БЕЛ + 1 * Т-МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ЧЕ)
Ямбол гр. Ямбол Профилирана гимназия "Васил Левски" Хуманитарни науки дневна 5 1 26 АЕ (3 * Т-БЕЛ + 1 * Т-МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ИСТ) БЕЛ И
Ямбол гр. Ямбол Профилирана гимназия "Васил Левски" Обществени науки дневна 5 1 26 АЕ (3 * Т-БЕЛ + 1 * Т-МАТ) + (1 * ИСТ + 1 * ГиИ) Г И
Ямбол гр. Ямбол Профилирана гимназия "Васил Левски" Природни науки дневна 5 1 26 АЕ (3 * Т-БЕЛ + 1 * Т-МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ИТ) Б Х
Ямбол гр. Ямбол Профилирана гимназия "Васил Левски" Софтуерни и хардуерни науки дневна 5 1 26 АЕ (2 * Т-БЕЛ + 2 * Т-МАТ) + (1 * ИТ + 1 * ЧЕ) Инф. ИТ
Ямбол гр. Ямбол Средно училище "Св. Климент Охридски" Изобразително изкуство дневна 5 1 26 АЕ (1 * Т-БЕЛ + 1 * Т-МАТ + 2 * ПС-ИИ) + (1 * ИИ + 1 * ИТ) ИИ ИТ