одобрен

Справка за периода 2011-2019 г. съгласно Наредба № 7 за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изискващи се при депониране на отпадъците.(ДВ, бр. 111, 27.12.2013 г.)

Уникален идентификатор:  181e6794-6af4-456b-b204-4f5ae083814c

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-03-18 10:24:12
  • Създаден от: reni_petrova
  • Последна промяна: 2020-03-18 10:24:12
Няма информация за показване