одобрен

Бюлетин февруари 2020 г.

Уникален идентификатор:  18773de0-d712-46c2-ae73-001d8524d8f8

Описание:

Бюлетин за състоянието на престъпността, противодействието на контрабандата и разпространението на наркотици и акцизни стоки през февруари 2020 г.

грабежи кражби ПЗО на МПС престъпления с наркотици противодействие на контрабандата състояние на престъпността убийства

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: JSON

  • Създаден на: 2020-03-25 10:05:56
  • Създаден от: tsvetolyub_mitov
  • Последна промяна: 2020-03-25 10:05:56

 

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ДИРЕКЦИЯ „АНАЛИЗ И ПОЛИТИКИ“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЮЛЕТИН

 

ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ПРЕСТЪПНОСТТА,
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА КОНТРАБАНДАТА И
РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА НАРКОТИЦИ И
АКЦИЗНИ СТОКИ ПРЕЗ ФЕВРУАРИ 2020 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

През февруари 2020 г. са регистрирани
общо 6598 престъпления.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

През февруари са разкрити 2150
престъпления, или 32,6% от
регистрираните. Разкрити са и 1624
престъпления от минали периоди.
Установени са общо 3839 лица -
извършители на престъпления.
Най-висока е разкриваемостта на
територията на областите Търговище,
Габрово, Ямбол, Русе и Добрич.
Най-ниска е в Кърджали, Силистра,
Перник, Плевен, София-град, Варна и
Шумен.

Коефициентът на престъпност за
страната, или брой престъпления на 100
хил. души е 94,3.

През февруари са регистрирани 7
умишлени убийства (довършени и опити).

 

 

 

 

 

 

 

Разкрити са 6 убийства. Нивото на
разкриваемост е 85,7%.

 

Общо за страната на 100 хил. души се
падат по 0,10 убийства.

 

През февруари са регистрирани 107
грабежа.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разкрити са 42 грабежа. Нивото на
разкриваемост е 39,3%. Разкритите
случаи, регистрирани в минали периоди
са 22.

 

 

Средно за страната на 100 хил. души се
падат по 1,5 грабежа.

 

 

През февруари са регистрирани 2064
кражби.

 

Разкрити са 688 кражби. Нивото на
разкриваемост е 33,3%. Разкритите
случаи, регистрирани в минали периоди,
са 414.

 

Средно за страната на 100 хил. души се
падат по 29,5 кражби.

 

 

През февруари регистрираните
посегателства спрямо МПС са 115.

 

 

 

 

 

 

 

 

Разкрити са 11 посегателства спрямо
МПС. Нивото на разкриваемост през
месеца е 9,6%. Разкритите случаи,
регистрирани през минали периоди, са
15.

 

Средно за страната на 100 хил. души се
падат по 1,6 посегателства спрямо МПС.

 

 

 

 

Престъпленията, свързани с наркотици,
регистрирани през февруари, са 489.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разкрити са 234 престъпления с
наркотици. Нивото на разкриваемост е
47,9%. Разкритите случаи, регистрирани
през минали периоди, са 166.

 

Средно за страната на 100 хил. души се
падат по 7 престъпления.

 

ВИД

Мерна единица

февруари

2020

 

 

 

ХЕРОИН

кг

54,3

КОКАИН

кг

0,03

МАРИХУАНА

кг

46,6

КАНАБИС

кг

0,1

КАНАБИС

брой стръкове

131

СИНТЕТИЧНИ НВ

кг

23,9

СИНТЕТИЧНИ НВ

брой таблетки

223

ВИД

Мерна единица

февруари

2020

 

 

 

 

 

 

ЦИГАРИ

късове

1 782 305

ТЮТЮН

кг

2 429

АЛКОХОЛ

л

4 863

ГАЗЬОЛИ

л

35