одобрен

Обучени по програма "Управление и лична ефективност"

Уникален идентификатор:  19090b7d-c53c-41f9-95a8-726ff5b29027

Описание:

Обучени по програма "Управление и лична ефективност"

обучение професионално развитие

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-01-21 10:33:28
  • Създаден от: katya_topalova
  • Последна промяна: 2019-07-10 12:45:54
  • Последно променил: migrate_data

"Име на курса"

Общ брой заявили

Записани

Дипломирани

Групи

2018 - УМ-1 - Управление на проекти 146 146 105 6
2018 - УМ-2 - Стратегическо лидерство и управление на промяната 58 58 37 2
2018 - УМ-3 - Аналитични умения и критическо мислене 253 253 175 12
2018 - УМ-4 - Съвременни инструменти в управлението на хората 74 74 46 3
2018 - УМ-5 - Практикум за експерти по управление на човешките ресурси 74 74 50 4
2018 - УМ-5 - Лична ефективност. Емоционална интелигентност 241 241 241 12
2018 - УМ-6 - Управление на риска в организациите от публичния сектор 195 195 92 6
2018 - УМ-6 - Комуникационни умения 385 385 385 17
2018 - УМ-7 - Лична ефективност. Емоционална интелигентност 954 954 477 22
2018 - УМ-8 - Комуникационни умения 876 876 461 20
2018 - УМ-9 - Обучение на наставници в държавната администрация 39 39 26 1
2018 - УМ-10 - Планиране на потребностите от човешки ресурси 281 281 211 10
2018 - УМ-12 - Екипна ефективност. Управление и развитие на екипи 581 581 282 13
2018 - УМ-13 - Управление на взаимоотношенията с клиентите 307 307 136 6
2018 - УМ-13 - Екипна ефективност. Управление и развитие на екипи 255 255 255 11
2018 - УМ-14 - Дигитална трансформация 207 207 100 4
2018 - УМ-14 - Управление на взаимоотношенията с клиентите – нов курс 191 191 191 8
2018 - УМ-15 - Моделиране, анализ и усъвършенстване на работните процеси в администрацията 339 339 123 6
2018 - УМ-15 - ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ 53 53 53 3
2018 - УМ-16 - Лаборатории за иновации 151 151 78 4
2018 - УМ-16 - Моделиране, анализ и усъвършенстване на работните процеси в администрацията – нов курс 209 209 209 10
2018 - УМ-17 - Планиране въз основа на сценарии и в условията на несигурност – нов курс 64 64 64 3