непроверен

OpenData

Уникален идентификатор:  1956f05a-14ce-456e-b3c7-d6455d2ad71e

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-11-27 15:00:11
  • Създаден от: ERSA_OpenData
  • Последна промяна: 2019-11-27 15:00:11
Няма информация за показване