одобрен

Регистър по Наредба №5 на издадените решения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и от лекари по дентална медицина

Уникален идентификатор:  196e3b6f-b08b-4531-9ddb-d17c75943f8f

здравеопазване

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-09-15 20:57:54
  • Създаден от: nadezhda_stoyanova
  • Последна промяна: 2019-09-15 20:57:54

Номер и дата на издаденото разрешение

Данни за номер, партида, том, страница, под който лечебното заведение е вписано в регистъра на РЗИ - Пазарджик

Адрес на лечебното заведение за извънболнична помощ

Дата на прекратяване на разрешението и основание за това

Забележка по вписаните обстоятелства

1. № 1/01.09.2011 г. рег. № 328, том 2, стр. 281 ЕТ „Д-р Горица Мурджева-АПМП-ИП” – с.Баня, общ. Панагюрище, ул. „Пролет” № 5
2. № 2/01.09.2011 г. рег. № 94, том 1, стр. 189 ЕТ „Д-р Любка Пашова-АПМП-ИП” – с.Аканджиево, общ. Белово
3. № 3/12.09.2011 г. рег. № 335, том 2, стр. 295 ЕТ „Д-р Андрей Миков-АПМП-ИП” – с. Росен и с. Овчеполци, общ. Пазарджик
4. № 4/09.01.2012 г. рег. № 407, том 2, стр. 441 ЕТ „Д-р Димитър Гачев-АПМП-ИП” – с. Драгор, общ. Пазарджик