одобрен

Обособени части от дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала, съответно на обекти по чл.1 ал.2, т.3 ЗПСК

Уникален идентификатор:  196ea345-abf3-481e-8073-3507e190bd4b

Описание:

Партида B

общинска собственост приватизация Община Разград

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-14 10:58:01
  • Създаден от: galya_krasteva_krasteva
  • Последна промяна: 2019-03-14 10:58:01

Досие №

Договор

За продажба на

Метод на приватизация

Данни за купувач

Договорна цена

1 12/8/1994 Търговски обект Публичен търг ЕТ"Комета -Д2" с упр. Диян Димитров Дачев 368000
2 2/9/1995 Търговски обект Публичен търг 470000
3 1/12/1995 Търговски обект Публичен търг 220000
4 1/5/1995 Търговски обект Публичен търг 730000
5 4/17/1995 Търговски обект Публичен търг ЕТ "Теома" 339000
6 4/27/1995 Търговски обект Публичен търг ЕТ "Димитров-Цонева" с упр. Денчо Кънев Димов 703000
7 5/4/1995 Търговски обект Публичен търг 349000
8 4/12/1995 Публичен търг Публичен търг 949000
9 3/30/1995 Търговски обект Публичен търг ЕТ "Пламен Тиханов "с упр. Пламен Неделчев Тиханов 978000
10 5/15/1995 Търговски обект Публичен търг ЕТ "Тихомир Тодоров", предст. от Тихомир Пенев Тодоров 543000
11 7/26/1995 Търговски обект Публичен търг ЕТ "Интеррум", с упр. Румен Христов Маринов 1000069
12 7/20/1995 Търговски обект Публичен търг ЕТ "КИНА ЗАХАРИЕВА - АГРАРИЯ" 700000
13 7/27/1995 Търговски обект Публичен търг ЕТ "БАЛСТИК-КАТЯ БОНЕВА" 1193000
14 7/20/1995 Партерно помещение Публичен търг ЕТ "ВООВ - БОЙКО ОБРЕТЕНОВ" 921000
15 7/28/1995 Партерно помещение Публичен търг ЕТ "БОГИ - БОНКА ГЕОРГИЕВА", 904000
16 7/26/1995 Търговски обект - магазин за хр. стоки Публичен търг ТБ "ЕЛИТБАНК" АД - СОФИЯ, 3887000
17 8/16/1995 Партерно помещение Публичен търг "168-часа" ООД 2534000
18 8/3/1995 Партерно помещение Публичен търг "Търговска лига" ЕООД - София 1319000
19 8/3/1995 Партерно помещение Публичен търг "Търговска лига" ЕООД - София 612000
20 3/4/1996 Недвижим имот в с. Дянково Публичен търг 1048000
21 11/28/1995 Кафе "Континентал" Публичен търг 750000
22 11/28/1995 Търговски обект Публичен търг ЕТ "Голдсито" с упр. Станчо Симеонов Христов 739000
23 11/28/1995 Кафе-аперитив "Белмекен" Публичен търг ЕТ "Клиокомерс - Теодоро Бабаров" с упр. Теодоро Владиславов Бабаров 911000
24 11/28/1995 Производствена база Публичен търг ЕТ "Иван Тодоров" с упр. Иван Георгиев Тодоров 305000
25 11/28/1995 Търговски обект Публичен търг ЕТ "Оля-Здравко Захариев", с упр. - Здравко Иванов Захариев 214000
26 7/3/1996 Магазин за хранителни стоки Публичен търг "Дани БФ" ООД - Разград, предст. от Йорданка Радославова Георгиева 1070000
27 7/11/1996 Кафе-аперитив "Кристал" Публичен търг СД "Габриела-91", предст. от Снежана Георгиева Цанкова 894000
28 7/5/1996 Партерно помещение - ЕК-1 Публичен търг ЕТ "Цветелина - Христо Димитров", предст. от Христо Цонев Димитров 862000
29 10/23/1996 Помощно стопанство- с. Дянково с прилежащ терен Публичен търг ЕТ "Кочубей - Мустафа Мехмед", предст. от Мустафа Мехмед Татар 660000
30 12/5/1996 Партерно помещение Публичен търг 371000
31 12/5/1996 Партерно помещение Публичен търг 816000
32 12/17/1996 Ателие "Битова техника" Публичен търг 2600000
33 12/19/1996 Магазин в бл.45, ж.к. "Освобождение" Публичен търг ЕТ "Корона - Веселин Петров", предст. от Веселин Бонев Петров 1490000
34 12/18/1996 Ателие за стъклопоставяне Публичен търг 1460000
35 12/16/1996 Сладкарница "Белмекен" Публичен търг 1560000
36 12/27/1996 Покрит базар Публичен търг 5313000
37 12/27/1996 Производствено-битова сграда Публичен търг ЕТ "Ацелекота - Станимир Станев" 6608000
38 12/28/1996 Бръснаро-фризьорски салон Публичен търг СД "Боми-Ка - Чакъров, Керчев, Сие" 500000
39 12/28/1996 Склад за мебели Публичен търг "ЕМУ - Разград" ООД, предст. от Цанко Иванов Георгиев 3649000
40 4/14/1997 Партерно помещение Публичен търг 5378000
41 4/14/1997 Партерно помещение Публичен търг 2262000
42 4/14/1997 Партерно помещение Публичен търг 2470000
43 4/14/1997 Ресторант "Колибите" Публичен търг 1127000
44 4/17/1997 Комплекс "Горски кът" Публичен търг 10225000
45 5/28/1997 Сграда - баня в с. Осенец, с парцел от 815 кв.м Публичен търг "Тера Импекс-2" ООД, предст. от Йордан Кънчев Йорданов 940000
46 8/5/1997 Сграда - баня в с. Гецово Публичен търг 4277000
47 8/5/1997 Незавършен строителен обект "Басейн" до ЕСПУ "В. Левски" Публичен търг "Микон Груп" АД , предст. от Мирослав Георгиев Михайлов 16246000
48 8/5/1997 Магазин за хранителни стоки Публичен търг ЕТ "Елена Адамова", предст. от Елена Костадинова Адамова 14207000
49 8/6/1997 Златарско ателие Публичен търг 39643000
50 1/14/1998 Магазин за платове Публичен търг ЕТ "Буран - Иван Стойчев", предст. от Иван Тодоров Стойчев 38400000
51 1/22/1998 Партерно помещение Публичен търг ЕТ "Балстик - Катя Бонева", предст. от Катя Борисова Бонева 25564000
52 1/19/1998 Магазин за хранителни стоки Публичен търг 30324000
53 1/22/1998 Партерно помещение Публичен търг "Лазаров" ООД, предст. от Никола Атанасов Лазаров 17171000
54 1/22/1998 Супермаркет №2 - магазин за резервни части Публичен търг ЕТ"АВС - Величка Савова", предст. от Величка Савова Атанасова 27643000
55 1/22/1998 Централна градска баня Публичен търг 58104000
56 7/22/1998 Магазин "Квартал 40" По чл.35 ЗППДОбП "Дружба Инвест" АД, предст. от Симеон Малчев Дянков 33333000
57 11/12/1998 Гаражни клетки - 2 бр. с приложен терен в зап. индустриална зона Публичен търг "ЕМУ - Разград" ООД, предст. от Цанко Иванов Георгиев 11050000
58 2/10/1999 Логопедическо училище в с. Дряновец Публичен търг 10130000
59 7/2/1999 Кафе-аперитив "Орел" Публичен търг "ЕМУ - Разград" ООД, предст. от Цанко Иванов Георгиев 70600000
60 12/8/2000 Складово помещение, Битов комбинат Публичен търг 1600
61 7/15/2002 Младежки дом Конкурс
62 9/9/2002 Кафе-еспресо над механа "Майстора" Публичен търг "Солид Трейдинг" ЕООД, предст. от Йвайло Колев Иванов 72900
63 7/25/2002 Складово /избено/ помещение Търг с явно наддаване 1400
64 12/4/2002 Партерно помещение Публичен търг ЕТ "Ивайло Андреев", предст. от Ивайло Андреев Иванов 101800
65 12/4/2002 Офиси на ул. "Симеон" №5 Публичен търг "СОД - Разград" ООД, предст. от Боян Бончев Николов 36200
66 12/4/2002 Партерно помещение Публичен търг 26000
67 12/4/2002 Павилион метална конструкция до сградата на хотел "Абритус" Публичен търг ЕТ "Мидия - Милен Ангелов", предст. от Милен Ангелов Ангелов 34970
68 12/4/2002 Сграда - хижа в местността "Пчелина" Публичен търг 28000
69 12/4/2002 Тоалетна до хотел "Абритус" Публичен търг "Ретиус - 2000" ООД, предст. от Ивайло Георгиев Цачев 23200
70 12/4/2002 Тоалетна на площад "Момина чешма" Публичен търг ЕТ "Ирис - Цветелина Цонева", предст. от Цветелина Георгиева Цонева 4400
71 1/13/2003 Магазин за месо Публичен търг ЕТ "Мидия - Милен Ангелов", предст. от Милен Ангелов Ангелов 26000
72 1/13/2003 Магазин за промишлени стоки №2 Публичен търг 40000
73 2/3/2003 Терен с площ 4280 кв.м. Публичен търг СНЦ "Джем", предст. от Вейсал Байрям Али 46633
74 2/3/2003 Терен с площ 4495 кв.м. Публичен търг "Хеви-99" ООД, предст. от Челеби Талат 33000
75 4/30/2003 Партерно помещение Публичен търг "Джем Машина Импорт-Експорт" ООД, предст. от Ариф Акбаш 13400
76 6/26/2003 Магазин Публичен търг ЕТ "Буран - Иван Стойчев", предст. от Иван Тодоров Стойчев 58000
77 6/26/2003 Тоалетна Публичен търг "Денебола" ЕООД, предст. от Данаил Димитров Иванов 26100
78 6/30/2003 Ресторант "Орел" Публичен търг 96003
79 6/26/2003 Магазин /бивш ресторант "Златно пиле"/ Публичен търг "Делта Капитал 2000" ЕООД, предст. от Екатерина Антонова Антонова 117000
80 7/21/2003 Сервиз Публичен търг ЕТ "Мидия - Милен Ангелов", предст. от Милен Ангелов Ангелов 18410
81 9/3/2003 Незавършен строителен обект - сутерен Публичен търг НЗОК - Град София, предст. от д-р Димитър Владимиров Петров 34920
82 9/23/2003 Магазин "Филателия" Публичен търг ЕТ "Техноексперт - Иван Иванов", предст. от Иван Димитров Иванов 26100
83 12/5/2003 Партерно помещение Публичен търг ЕТ "Нина - Александра Генчева", предст. от Александра Георгиева Генчева 50800
84 12/10/2003 Партерно помещение Публичен търг ЕТ "ПАО - Цоньо Цонев", предст. от Цоньо Пенев Цонев 66800
85 12/8/2003 Партерно помещение Публичен търг 20000
86 12/5/2003 Магазин за промишлени стоки Публичен търг "Мет и Ко" ЕООД - Бургас, предст. от Антони Георгиев Стоянов 48000
87 12/11/2003 Дворно място с двуетажна постройка и пристройка Публичен търг "Мет и Ко" ЕООД, предст. от Антони Георгиев Стоянов 71500
88 3/15/2004 Сграда /бивша баня/ в с. Раковски Публичен търг 2100
89 3/15/2004 Сграда /бивше училище/ в с. Балкански Публичен търг 10900
90 3/26/2004 Незавършен строит. обект "Здравна служба" Публичен търг 4750
91 6/9/2004 Магазин за хранителни стоки Публичен търг ЕТ "Стоянка Петрова - Донева", предст. от Стоянка Петрова Донева 70100
92 6/11/2004 Магазин за месо в бл. "Палма" Публичен търг "Димон" ООД, предст. от Мариан Димчев Кирилов 100000
93 11/5/2004 Магазин Публичен търг "Томаза" ООД, предст. от Иван Тодоров Стойчев 147000
94 12/21/2004 Помещение от бивш ресторантт "Орел" Публичен търг 28000
95 5/7/1997 Комплекс "Басейн" Конкурс
96 12/19/2001 Партерно помещение /бивш м-н "Млад техник"/ Конкурс
97 12/19/2001 Партерно помещение /бивш м-н "Млад техник"/ Конкурс
98 12/28/2004 Поземлен имот от 5001 кв.м. Конкурс
99 12/28/2004 Поземлен имот от 3000 кв.м. Конкурс
100 2/15/2005 Кафе-аперитив Конкурс
101 3/21/2005 Партерни помещения Публичен търг с явно наддаване 45000
102 3/30/2005 Партерно помещение Публичен търг с явно наддаване ЕТ "Буран Иван Стойчев", предст. от Иван Тодоров Стойчев 95000
103 6/20/2005 УПИ №XIV-2963 КВ.190 публичен конкурс
104 11/9/2005 партерно помещение, блок ППП-3 публичен конкурс
105 9/30/2005 комплекс "Езерото" конкурс
106 8/31/2006 партерно помещение клуб "Гражданска защита" търг с явно наддаване "АНДРЕЯ" ЕООД 261000
107 11/24/2006 УПИ №XVIII-6323 търг с явно наддаване "Джунлиев" ООД 70100
108 11/24/2006 УПИ №XXV-6323 търг с явно наддаване "НИКИ-2001" ЕООД 80300
109 11/24/2006 сам. обект в шест етажна адм. сграда търг с явно наддаване "ВИКИ-96" ЕООД 80000
110 11/24/2006 парт. помещения в жил. блок 8 търг с явно наддаване 182000
111 11/24/2006 парт. помещения бл.27 търг с явно наддаване 13000
112 1/8/2007 УПИ №I със зграда бивше училище търг с явно наддаване 103000
113 9/25/2007 клуб на втори етаж търг с явно наддаване 72900
114 11/28/2007 УПИ №IX-68 конкурс на един етап
115 11/28/2007 УПИ №VIII-68 конкурс на един етап
116 2/29/2008 УПИ №II, кв.190 конкурс на един етап
117 11/5/2008 самостоятелен обект в сграда №61710.505.430.1.25 публичен търг с явно наддаване ЕТ "Мидия-Милен Ангелов" 155000
118 9/8/2011 поземлен имот №61710.506.502 публичен търг с явно наддаване "Акансу" ООД 19840
119 11/11/2013 поземлен имот №61710.506.21 публичен търг с явно наддаване "Венера-58" ЕООД 44308
120 11/11/2013 поземлен имот №61710.506.65 публичен търг с явно наддаване "Венера-58" ЕООД 17936