одобрен

Регистър на издадените разрешителни за строеж

Уникален идентификатор:  1a633d83-fb26-45d2-90bd-62c0939e961c

Текуща версия: 14

Показвана версия: 14

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-24 10:38:01
  • Създаден от: desislava_sandulova
  • Последна промяна: 2020-02-14 11:25:29
  • Последно променил: desislava_sandulova

№ по ред

дата

за обект

инвеститор

Основание

категория строеж

1 12.01.2016г. Остъкляване на тераса на ап.12, вх.Б, бл.76 ЖК-2 гр.Козлодуй Г. Й. Младенов чл.148, ал.1 и ал.2 и чл. 152, ал.1 от ЗУТ
2 12.01.2016г. Остъкляване на тераса на ап.9, вх.Б, бл.76 ЖК-2 гр.Козлодуй Г. Й. Младенов чл.148, ал.1 и ал.2 и чл. 152, ал.1 от ЗУТ
3 12.01.2016г. Остъкляване на тераса на ап.3, вх.Б, бл.76 ЖК-2 гр.Козлодуй Р. П. Младенова чл.148, ал.1 и ал.2 и чл. 152, ал.1 от ЗУТ
4 12.01.2016г. Остъкляване на тераса на ап.6, вх.Б, бл.76 ЖК-2 гр.Козлодуй А. Х. Асенов чл.148, ал.1 и ал.2 и чл. 152, ал.1 от ЗУТ
5 26.01.2016г. Основен ремонт и смяна предназначение на част от магазин мебели в магазин промишлени стоки (без конструктивни промени) "Антъни груп 11" ЕООД Решение № 28 Протокол №4 /2015г. На ОЕСУТ
6 02.02.2016г. Преустройство и пристройка на съществуващ гараж в магазин за хранителни стоки упи ХІV, пл.№1235, кв.101 с.Бутан, общ. Козлодуй Я. С. Илиев Решение №11, Протокол №1 от 19.01.2016г.
7 09.02.2016г. Преустройство на тераса към съществуваща сграда за лабораторен контрол за офис помещение пи 000254 м."Старите лозя" по КВС с. Хърлец ДП"РАО" Решение №4, Протокол №1 от 19.01.2016г.
8 09.02.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул. "Янко Сакъзов" №15 гр.Козлодуй М. Й. Савова Решение №3, Протокол №1 от 19.01.2016г.
9 09.02.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул. "Пловдив" №16 гр.Козлодуй Ю. Р. Садулова Решение №8, Протокол №1 от 19.01.2016г.
10 09.02.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул. "Георги Димитров" №2 и ул."София " №15 гр.Козлодуй П.И. Шунелска и И. Р. Вълчев Решение № 5, Протокол №1 от 19.01.2016г.
11 09.02.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул. "Пловдив"№ 14гр.Козлодуй П. В. Павлов Решение № 19, Протокол №1 от 19.01.2016г.
12 15.02.2016г. Складово стопанство за съхранение на зълнени култури п.и.37798.511.7 м.Мерите гр.Козлодуй "Яйца и птици" АД гр.Мизия Доклад за оценка "ЕММЕИ КОНСУЛТ" ООД
13 16.02.2016г. Групов гараж за три броя автобуси упи VІІІ-1574,1575 кв. 152 гр.Козлодуй ЕТ"Антон Иванов" Решение №17, Протокол №1 от 19.01.2016г.
14 17.02.2016г. Плътна ограда между упи ХХХVІ-824,825 и упи ХІV-825 с Н до 2,20м К. Н. Орманов чл.148, ал.1 и ал.2 и чл. 152, ал.1 от ЗУТ
15 17.02.2016г. Преустройство на съществуваща сграда в пансион за настаняване (общежитие) в упи VІІ, кв.228 пи 37798.507.456 и пи37798.507.464 гр. Козлодуй "Мост Медиа" ЕООД Решение №1, Протокол №1 от 19.01.2016г.
16 17.02.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул."Свилен Русев" № 25 гр. Козлодуй С. М. Данчев, Л. М. Данчева и Е. Д. Данчева Решение №14, Протокол №1 от 19.01.2016г.
17 17.02.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул."Васил Левски" и ул. "Хан Аспарух" № 6 и №8 тр. Козлодуй М. Р. Антонова и М. Д. Йонков Решение №3, Протокол №1 от 19.01.2016г.
18 01.03.2016г. Сезонна постройка /лятна кухня/допълващо застрояване/монтажна/ в упи І-19,кв.2 пи37798.504.19 гр.Козлодуй Н. Л. Златков Решение №33, Протокол №4 от 20.10.2015г.
19 12.03.2016г. Реконструкция на вътрешно отделение, физиотерапия и външен асансьор в МБАЛ Св."Иван Рилски" гр. Козлодуй Община Козлодуй Доклад за оценка "КОДАКС КОНСУЛТИНГ" ЕООД
20 15.03.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда на ул."Янко Сакъзов" №10А гр. Козлодуй Л. К. Александров Решение №6, Протокол №1 от 19.01.2016г.
21 15.03.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда на ул."Янко Сакъзов" №14А гр. Козлодуй В. Д. Липовянова Решение №6, Протокол №1 от 19.01.2016г.
22 22.03.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда на ул."Янко Сакъзов" №9 гр. Козлодуй П. Д. Маринова Решение №12, Протокол №1 от 19.01.2016г.
23 22.03.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда на ул."Янко Сакъзов" №23 гр. Козлодуй А. Н. Иванова Решение №7, Протокол №1 от 19.01.2016г.
24 06,04,2016г. Поставяем мобилен бетонов възел М-2 в упи VІІ кв. 228 гр. Козлодуй "Мост медиа" ЕООД и "Евробилд" ООД Доклад за оценка "Агроводинвест"ООД
25 12.04.2016г. Сглобяема еднофамилна жилищна сграда упи ХІІІ-41, кв.4 гр.Козлодуй А. Т. Костов Решение № 22 от Протокол №2 29.03.2016г.
26 19.04.2016г. Изграждане на нов участък от дворната мрежа на гр. Козлодуй с предварително изолирани тръби за безканално полагане по ул. "Цар Симеон велики",ул."Княз Борис І" и 2.Подмяна на предварително изолирани тръби за безканално полагане на участък от дворната мрежа на гр. Козлодуй от К16-20 до К16-20-2 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД Доклад за оценка "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
27 19.04.2016г. "Пристройка към еднофамилна жилищна сграда пи 1018 с. Гложене С. Б. Недялков Решение № 28 от Протокол №2 29.03.2016г.
28 26.04.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул."Кирил и Методий"№31 гр.Козлодуй М. Н. Горинов Решение № 16 от Протокол №1 19.01.2016г.
29 26.04.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул."Кирил и Методий"№33 гр.Козлодуй П. А. Петров Решение № 15 от Протокол №1 19.01.2016г.
30 27.04.2016г. Преустройство и смяна на предназначение на жилищна сграда в магазин за промишлени стоки и кафе сладкарница Бутан Т. Й. Асенова А. М. Асенов Решение №29 Протокол №2 29.03.2016г.
31 03.05.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда, ул."Янко Сакъзов" №4 К. Б. Коларова Решение №13 Протокол №1 19.01.2016г.
32 10.05.2016г. Работилница за монтаж, демонтаж и баланс на гуми-Козлодуй Я. Д. Кънев Решение №27 Протокол №2 29.03.2016г.
33 17.05.2016г. подмяна на амортизирани участъци от дворната мрежа на гр. Козлодуй с предварително изолирани тръби за безканално полагане с подобекти 1. Подмяна на участък 2 от северна магистрала от К13 А-2 до К-13А-5 и 2. подмяна участък 3 от Северна магистрала от К-16-5 до К-16-6 гр. Козлодуй "АЕЦ Козлодуй" ЕАД Доклад за оценка "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
34 01.06.2016г. Изграждане на линия за производство на етерично масло подобеккт "Цех за производство на био етерични масло и паракотелно" пл.№ 483 кв. 65 с. Бутан "Интер Инвест" ЕООД Доклад за оценка "Нис Консулт гр. Балчик
35 01.06.2016г. Изграждане на линия за производство на етерично масло подобеккт "Складове за съхранение на резене - 3 броя" пл.№ 483 кв. 65 с. Бутан "Интер Инвест" ЕООД Доклад за оценка "Нис Консулт гр. Балчик
36 02,06,2016г Топлоснабдямване на жил. сграда на ул. "Акация" № 10 гр. Козлодуй П. Д. Оприцов Решение №26 от Протокол №2 на ОЕСУТ
37 02,06,2016г Топлоснабдямване на жил. сграда на ул. "Акация" № 12 гр. Козлодуй Р. А. Белчев Решение №26 от Протокол №2 на ОЕСУТ
38 02,06,2016г Топлоснабдямване на жил. сграда на ул. "Акация" № 6 гр. Козлодуй Р. А. Белчев Решение №26 от Протокол №2 на ОЕСУТ
39 02,06,2016г Топлоснабдямване на жил. сграда на ул. "Акация" № 2 гр. Козлодуй Т. Д. Пеловски Решение №26 от Протокол №2 на ОЕСУТ
40 28.06.2016г Плътна ограда на северната граница на упи ІІ кв.41 представляващ имот с идентификатор 37798.501.173 с Н до 2,2 м и дължина 18,6м А. Ц. Николова чл.148,, ал.1, ал.2 и чл. 152, ал.1 от ЗУТ
41 28.06.2016г. Изграждане на временен път за достъп до площадка "Радиана" ДП"РАО" Доклад за оценка "Риск Инженеринг" АД
42 30.06.2016г. КПИИ - ПУП-ПРЗ и инвестиционен проект за обект "Автомивка, база за ремонт на гуми и кафе" С. Н. Кирилова Решение №43 от Протокол №3 на ОЕСУТ
43 20.07.2016г. Двуфамилна жилищна сграда упи ІV-172 кв.175 гр.Козлодуй Т. К. Серафимов и К. К. Серафимов Решение №44 от Протокол №3 на ОЕСУТ
44 26.07.2016г. Еднофамилна жилищна сграда упи ІІ-352, кв.216 гр. Козлодуй М. Е. Христов Решение №37 от Протокол №3 на ОЕСУТ
45 26.07.2016г. Еднофамилна жилищна сграда упи ІV-541 кв.104 гр. Козлодуй И. Н. Зайков Решение №41 от Протокол №3 на ОЕСУТ
46 02.08.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул."Янко Сакъзов" №11 и №11А гр.Козлодуй Д. Р. Гувем Решение №9 от Протокол №1 на ОЕСУТ
47 02.08.2016г. Изграждане на обект за външно присъединяване на сграда на ул."Христо Ботев" №71 от топлопресосната мрежа на гр.Козолдуй с блокова абонатна станция и ВОИ гр. Козлодуй "ДИГТЕХ" АД Доклад за оценка "Видукт - 99" ЕООД
48 08,08,2016г. Гараж за лек автомобил в пи 37798.505.571 гр. Козлодуй Е. С. Коларов Решение №34 от Протокол №3 на ОЕСУТ
49 08.08.2016г. Изпълнение на мерки по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради бл. 54-58 ЖК-2, гр.Козлодуй Община Козлодуй и СС бл.54,55,56,57 и бл.58 Доклад за оценка Мега -Строй инженеринг"
50 08.08.2016г. Изпълнение на мерки по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради бл. 1 и бл.2 ЖК-1, гр.Козлодуй Община Козлодуй и СС бл.1 и бл.2 ЖК-1 Доклад за оценка "Виадукт - 99" ЕООД
51 17.08.2016г. Стопанска постройка за материали и инвентар - допълващо застрояване Г. Ст. Чоков Ц. З. Митева чл.50,ал.1"Г" във вр.с чл.46,ал.2 от ЗУТ
52 31.08.2016г. Базова станция №5532, ЖК-3, бл.13 вх.А гр.Козлодуй Теленор България ЕАД гр. София Доклад за оценка "Телеконтрол 99"
53 01.09.2016г. Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръжения и принадлежности към тях на територията на община Козлодуй подобект: Реконструкция и рехабилитация на общински път VRC-1053 гр.Козлодуй Общеина Козодуй Доклад за оценка СК "Алмекс" ООд гр. Ямбол
54 01.09.2016г. Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръжения и принадлежности към тях на територията на община Козлодуй подобект: Реконструкция и рехабилитация на общински път VRС 3054 , с.Хърлец, общ..Козлодуй Община Козлодуй Доклад за оценка СК "Алмекс" ООд гр. Ямбол
55 08.09.2016г. Външнж присъединяване на сграда на ул. "Булаир" №6 от топлопреносната мрежа на гр. Козлодуй с БАС и ВОИ Ц. М. Коларов Доклад за оценка "Виадукт - 99" ЕООД
56 08.09.2016г.0 Външнж присъединяване на сграда на ул. "Булаир" №6 от топлопреносната мрежа на гр. Козлодуй с БАС и ВОИ Б. Д. Захариев Доклад за оценка "Виадукт - 99" ЕООД
57 08.09.2016г.0 Външнж присъединяване на сграда на ул. "Булаир" №6 Б от топлопреносната мрежа на гр. Козлодуй с БАС и ВОИ Я. И. Йорданов Доклад за оценка "Виадукт - 99" ЕООД
58 08.09.2016г.0 Външнж присъединяване на сграда на ул. "Булаир" №6 Аот топлопреносната мрежа на гр. Козлодуй с БАС и ВОИ И. Й. Иванов Доклад за оценка "Виадукт - 99" ЕООД
59 13.09.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул."Христо Ботев" № 82 Б гр.Козлодуй А. Г. Гонзалес Решение №32 Протокол №3 от 21.06.2016г. На ОЕСУТ
60 13.09.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул."Янко Сакъзов" № 11 гр.Козлодуй В. П. Финков Решение №9 Протокол №1 от 21.06.2016г. На ОЕСУТ
61 13.09.2016г. Реконструкция на съществуваща въздушна мрежа НН нов МТП 20/0,4, 4кv - 400uva в имот 37798.508.129 гр.Козлодуй ЧЕЗ "Разпределение България" Решение №33 Протокол №3 от 21.06.2016г. На ОЕСУТ
62 29.09.2016г. Ремонт, външно саниране и подмяна дограма на читалище"Никола Йонков Вапцаров" с. Хърлец, общ. Козлодуй Община Козлодуй Доклад за оценка "Виадукт - 99" ЕООД
63 29.09.2016г. Реконструкция на водопроводната мрежа мрежа на с. Хърлец, общ. Козлодуй Община Козлодуй Доклад за оценка "Кодас Консултинг " ЕООД
64 04.10.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул. "Булаир" №3 гр.козлодуй Ц. З. Митова и Г. С. Чоков Доклад за оценка "ЕММИ-КОНСУЛТ" ООД гр. Враца
65 04.10.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул. "Булаир" №4а гр.козлодуй С. Н. Иванова Доклад за оценка "ЕММИ-КОНСУЛТ" ООД гр. Враца
66 04.10.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул. "Булаир" №4 гр.козлодуй Г. Т. Симеонова Доклад за оценка "ЕММИ-КОНСУЛТ" ООД гр. Враца
05.10.2016г. Заповед за допълване на РС № 22/24.06.2009г. За обект "Канализация ул."Г.Димитров" гр.Козлодуй Община Козлодуй чл.154, ал.2,т.8 от ЗУТ
05.10.2016г. Заповед за допълване на РС № 49/24.11.2015г. За обект "Гробищен парк" с. Гложене Община Козлодуй чл. 152, ал.2 и чл. 154,ал.2 т.6 от ЗУТ
67 18.10.2016г Топлоснабдяване на жилищна сграда ул."Ломска" №42 В. Ц. Добрев Решение №51 Протокол №5 от 20 .09.2016г. на ОЕСУТ
68 21.10.2016г. Жилищна сграда с търговски обекти в УПИ V , кв.255, п.и.37798.501.175, гр.Козлодуй "Корект"ООД, гр.Враца Доклад за оценка "Консулт корект 2009" гр. София
69 2610.2016г. Вътрешно преустройство, пристройка и реконструкция на покрив на съществуваща еднофамилна жилищна сграда, гараж и обслужваща сграда - УПИ LVІІІ, кв.21, п.и. 37798.504.526, гр.Козлодуй "Дигтех", гр.София Доклад за оценка "Видукт - 99" ЕООД
70 27.10.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул."Янко Сакъзов"№8, гр.Козлодуй М. К. Хърлечанова Решение №31 Протокол №13 ОЕСУТ
71 01.11.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул."Княз Борис"№4, гр.Козлодуй И. М. Петков Решение №92 Протокол №5 ОЕСУТ
72 01.11.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул."Цар Симеон Велики"№1, гр.Козлодуй Т. Ц. Стоенелов Доклад за оценка "Виадукт - 99" ЕООД
73 01.11.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул."Пловдив"№1, гр.Козлодуй В. Ц. Влайков Решение №23 Протокол №2 ОЕСУТ
74 01.11.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул."Цар Симеон Велики"№6, гр.Козлодуй А. И. Бузатов Доклад за оценка "Виадукт - 99" ЕООД
75 01.11.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул."Цар Симеон Велики"№12, гр.Козлодуй Д. П. Джамбова Доклад за оценка "ЕММИ-КОНСУЛТ" ООД гр. Враца
76 31.11.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул."Булаир"№8, гр.Козлодуй Е. С. Кузов Решение №61 Протокол №5 ОЕСУТ
77 08.11.2016г. Пристройка към жилищна сграда упи І -444, кв. 60 с. Хърлец П. М. Александров Решение №60 Протокол №5 ОЕСУТ
78 08.11.2016г. Кабелно трасе за захранване на главно разпределително табло -ГРТ на х-л "Истър" гр.Козлодуй "АЕЦ Козлодуй" ЕАД Решение №658 Протокол №5 ОЕСУТ
79 08.11.2016г. Сезонна постройка - лятна кухня упи VІІ кв.15 пи 37798.505,186 гр. Козлодуй С. Д.. Димова - Генова чл. 147, ал.1 във връзка с чл. 46, ал.1 и ал.2 от ЗУТ
80 08.11.2016г. Изграждане и обособяване на склад за съхраняване на селскостопанска продукция в пи 000814 с. Бутан "Евростил 98" ЕООД с. Гложене Доклад за оценка "Инвестконсул" ЕООД гр. Враца
81 10.11.2016Г. Реконструкция и рехабилитация на съществуваща улица "Хаджи Димитър" , съоръжения и принадлежности към тях на територията на общ. Козлодуй, обл. Враца от кръстовище на ул."Христо Ботев до кръстовището с ул."Освободител" и ул."Ломска" Община Козлодуй Доклад за оценка "Сет Инженеринг" гр.София
82 15.11.2016г. Топлоснабдяване на сграда на ул."Ломска" № 18, пи 37798.512.33 "ВиК" ООД гр. Враца Доклад за оценка "Виадукт-99" ЕООД
83 22.11.2016г. Отклонение от подземна тпръбна мрежа за оптична свързановст на "Михайлов ТВ" в регулацията на гр. Козлодуй по ул."Освободител" "Михайлов ТВ" Доклад за оценка "ЕММИ-КОНСУЛТ" ООД гр. Враца
84 29.11.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул."Княз борис І" пи 37798.504.380 гр. Козлодуй Н. И. Паричков Доклад за оценка "ЕММИ-КОНСУЛТ" ООД гр. Враца
85 29.11.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул."Цар Симеон Велики" № 4 пи 37798.5-4.382 гр. Козлодуй Г. П. Паричков Доклад за оценка "ЕММИ-КОНСУЛТ" ООД гр. Враца
86 29.11.2016г. Гоплоснабдяване на жилищна сграда ул." Княз Борис І" пи 37798.504.381 гр.Козлодуй Д. Б. Терчев Доклад за оценка "ЕММИ-КОНСУЛТ" ООД гр. Враца
87 29.11.2016г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул. "Цар Симеон Велики% пи 37798.504.384 гр.Козлодуй Т. Ц. Спасова Доклад за оценка "ЕММИ-КОНСУЛТ" ООД гр. Враца
88 05.12.2016г. Външно електро захранване с въздушна кабелна линия 1кV на приемник ел. енергия в упи ХХХVІ-258 кв. 211 пи 37798.504.520 гр. Козлодуй ЧЕЗ "Разпределение България" Доклаз за оценка "Пешев" ЕООД
89 21.12.2016г. Топлоснабзяване на жилищна сграда ул."Ломска" №22 гр.Козлодуй К. М. Александрова Доклад за оценка "Виадукт-99" ЕООД
90 22.12.2016г. Детски парк в упи ХХІ кв. 259 гр. Козлодуй Община Козлодуй Решение №72 Протокол №6 ОЕСУТ
2017 г.
1 18.01,2017г. КПИИ-ПУП-ПРЗ и инвестиционен проектп "Еднофамилна жилищна сграда в упи ХV-363,364 кв.216 пи 37798.504.363 гр.Козлодуй Т. В. Димитрова Решение № 70 Протокол №6 на ОЕСУТ 2016г.
2 18.01,2017г. КПИИ-ПУП-ПРЗ и инвестиционен проектп "Къща за гости упи ІІІ-375 кв.229 пи 37798.506.375 гр.Козлодуй М. Е. Петров Решение № 71 Протокол №6 на ОЕСУТ 2016г.
3 18.01,2017г. Топлоснабдяване на жилищна сграда урл. "Цар Симеон Велики" № 5-7 упи ІV-354 и V-354 кв.216 пи 37798.504.506 гр. Козлодуй Т. Н. Нехризов Решение № 80 Протокол №6 на ОЕСУТ 2016г.
4 18.01,2017г. Топлоснабдяване на жилищна сграда урл. "Цар Симеон Велики" № 11 упи ІІ-352 кв.216 пи 37798.504.506 гр. Козлодуй М. Е. Кръстев Решение № 76 Протокол №6 на ОЕСУТ 2016г.
5 18.01,2017г. Топлоснабдяване на жилищна сграда урл. "Цар Симеон Велики" № 14 упи ХХІІ-386 кв.217 пи 37798.504.386 гр. Козлодуй А. Б. Прокопиева Д. П. Прокопиев К. Л. Борисов Доклад за оценка ЕТ"Румен Деянов" гр.Свищов
6 24.01.2017г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул. "Булаир" № 1 упи ІХ-663 кв.54 пи 37798.504.458 гр. Козлодуй Д. Й. Стефанов Т. Д. Русинова Решение № 68 Протокол №6 на ОЕСУТ 2016г.
7 24.01.2017г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул. "Рангел Панталеев" № 3 упи І кв.182 пи 37798.503.51 гр. Козлодуй З. П. Димитрова и Ц. Х. Димитров Решение № 63 Протокол №6 на ОЕСУТ 2016г.
8 24.01.2017г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул. "Рангел Панталеев" № 3а упи І кв.182 пи 37798.503.50 гр. Козлодуй С. И. Паричков Решение № 63 Протокол №6 на ОЕСУТ 2016г.
9 24.01.2017г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул. "Хан Аспарух" № 45 упи І ,пл.№260,кв.217 пи 37798.504.370 гр. Козлодуй В. Л. Томов Решение № 74 Протокол №6 на ОЕСУТ 2016г.
10 24.1.2017г. Еднофамилна жилищна сграда Г. А. Добрев Решение №57 Протокол №5 на ОЕСУТ 2016г.
11 26.01.2017г. Групови гаражи за леки автомобили-допълващо застрояване упи VІ-185 кв.15 гр.Козлодуй Д. А. Цолова Решение №56 Протокол №5 на ОЕСУТ 2016г.
12 02.02.2017г. Топлоснабдяване на магазин за промишлени стоки ул."Освободител" 42 "КБХ" ООД гр. Козлодуй Решение № 65 Протокол №6 на ОЕСУТ 2016г.
13 09.02.2017г. Дом на енергетика - преустройство на камерна зала в многофункционална зала за кинопрожекции,камерни постановки, конференции, презентации и други "АЕЦ Козлодуй" ЕАД Решение №46 Протокол №5 на ОЕСУТ 2016г.
14 14.02.2017г. Котелно за газ метан в имот пл.№ 568, кв.39 с. Хърлец, общ. Козлодуй Община Козлодуй Доклад за оценка "Кодас Консултинг" ЕООД гр. София
15 22.02.2017г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул.Св.св.Кирил и Методий" №28А К. К.Грамов Решение № 64 Протокол №6 на ОЕСУТ 2016г.
16 22.02.2017г. Външно присъединяване на обект по чл.56 от ЗУТ "Павилион Кестените" упи ІІІ кв.253 "ДИГТЕХ" АД Доклад за оценка "Виадукт-99" ЕООД
17 01.03.2017г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул."Търново" № 4 Д. П. Семова Решение № 69 Протокол №6 на ОЕСУТ 2016г.
18 01.03.2017г. Благоустрояване на пространството разположено източно от читалище "Христо Ботев" Община Козлодуй Доклад за оценка "Кодас Консултинг" ЕООД гр. София
19 15.03.2017г. Подмяна на кабелна линия ЖК-3 20 кV от ТП "Поликлиника" в упи І пи 37798.502.500 кв.109 до нови кабелни муфи на съществуващ кабел 20кV към ТП 2 гр.Козлодуй ЧЕЗ Разпределение България и Община Козлодуй Доклад за оценка от "Пешев" ЕООД
20 15,03,2017г. Подмяна на кабелна линия 20кV от ТП 1 в упи ХVІІІ кв. 250 пи 37798.512.233 до ТП 44 в упи ІІ - 558,559 кв.139 гр.Козлодуй ЧЕЗ Разпределение България и Община Козлодуй Доклад за оценка от "Пешев" ЕООД
21 16.03.2017г. Преустройство и смяна предназначението на част от търговска сграда и обособяване търговски обект - селскостопанска аптека (без конструктивни промени) Община Козлодуй и "ВЕЛАГРО" ЕООД Решение 9, Протокол №1 от ОЕСУТ
22 16.03.2017г. КПИИ - ПУП-ПРЗ за упе І-482, кв.24 и инвестиционен проект за "Нафтоснабдителна станция с една колонка" в упи І-482 кв.24 с. Хърлец, общ. Козлодуй СД "Протон - 91-Димитрови сие" Доклад за оценка ЕТ "Лони Георгиев"
23 16.03.2017г КПИИ-ПУП-ПРЗ за упи ХV-1352 кв.69 с.Бутан и инвестиционен проект Климатизирана стопанска сграда за добив на пчелни продукти и стопанска сграда за складиране на пчелен инвентар и ремонт на кошери / преустройство и смяна предназначението/ в упи ХV-1352 кв.69 с. Бутан, общ. Козлодуй "Лъч Трейдинг" ЕООД Решение 4, Протокол №1 от ОЕСУТ
24 16.92.2017г. КПИИ-ПУП-ПРЗ упи ХVІІ-746 кв.6 с.Гложене общ.Козлодуй и инвестиционен проект Търговски комплекс - кафе-аперитив, магазин за промишлени стоки, аптека и лятна кухня - столова / допълващо застрояване / упи ХVІІ -746 , кв. 6 с. Гложене, общ. Козлодуй Г. Л. Ценова Решение 8, Протокол №1 от ОЕСУТ
25 21.03.2017г. Еднофамилна жилищна сграда упи ХVІ - 470 кв.110 гр.Козлодуй В. П. Финков Решение 3, Протокол №1 от ОЕСУТ
26 21.03.2016г. Еднофамилна жилищна сграда упи VІІ пл.356 кв.60 гр.Козлодуй Г. Ц. Бешировски Решение 10, Протокол №1 от ОЕСУТ
27 28.03.2017г. Пристройка и усвояване на тераса на втори етаж на пансион със стаи за настаняване упи VІІ кв.228 гр. Козлодуй "МОСТ МЕДИА" ЕООД Доклад за оценка " ВИАДУКТ -99" ЕООД
28 28.03.2017г. Навес хале за селскостопанска техника - 2 броя в пи 508013 м. "Полето двор" землище с.Гложене, общ. Козлодуй И. П. Цветанов Решение 11, Протокол №1 от ОЕСУТ
29 28.03.2017г. Плътна ограда Н до 2,20м / по вътрешните регулационни граници със съседни упи Т. В. Димитрова чл.148, ал.1, ал.2 и чл. 152, ал.1 от ЗУТ
30 12.04.2017г. Лятна кухня /сезонна постройка/ монтажен тип с размери 700х900 см - упи VІ -257 кв.139 в пи 37798.507.257 гр.Козлодуй А. Е. Антонов и И. Н. Коларов чл.148, ал.1, ал.2 и чл. 147, ал.1, т.7 от ЗУТ
31 18.04.2017г. Лятна кухня /сезонна постройка/ монтажен тип с размери 400х800 см - упи LІ Х-519 кв.21 в пи 37798.504.519 гр.Козлодуй Г. В. Коларов чл.148, ал.1, ал.2 и чл. 147, ал.1, т.7 от ЗУТ
32 26.04.2017г. Топлоснабдяване на административна сграда упи ІІІ кв. 253 "Дарси Инвестмънт" ЕООД Решение 63, Протокол №3 от ОЕСУТ
33 03.01.2017г. Сезонна постройка допълващо застрояване - лятна кухня 11,70 х 5.00 кв.м. с площ 59 кв.м.в упи VІ - 209 кв.64 с.Хърлец В. Ц. Кожухарова и Г. Ц. Костакева чл. 148, ал.1, ал.2,във връзка с чл. 147, ал.1, т.4 и чл. 46, ал.2 от ЗУТ
34 03.05.2017г. "Гаражи и офиси в упи ІІІ, кв. 245 - пи 37798.501.15 гр. Козлодуй В. Б. Владимиров Решение 7, Протокол №1 от ОЕСУТ
35 16.05.2017г. Реконструкция и модернизация на съществуваща ведомствена бензиностанция на територията на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД имот 000218 по КВС на с. Хърлец "АЕЦ Козлодуй" ЕАД Доклад за оценка "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
36 16.05.2017г. Топлоснабдяване на монтажна стопанска постройка по чл. 56 на ул."Р.Панталеев" №5 С. М. Торньов Решение 63, Протокол №6 от ОЕСУТ
37 16.05.2017г. Преустройство на базова станция "Козлодуй нова" VRC 0063.А.004 в ЖК-3, бл.12А, вх.Б гр. Козлодуй Етажна собственост и "Мобилтел" ЕАД Доклад за оценка "АТИ Консулт" ЕООД
38 16.05.2017г. Преустройство на базова станция с честотен обхват 900-2100 MHZ VRC 0005Aс.Хърлец упи ІІІ-457 кв. 33 Н. Абарова и П. Абаров и "Мобилтел" ЕАД Доклад за оценка "АТИ Консулт" ЕООД
39 17.05.2017г. Преустройство на базова станция "с честотен обхват 900-2100 MHZ VRC 0005Aс.Бутан упи V1084 кв. 123 ТПК"Огоста" и "Мобилтел" ЕООД Доклад за оценка "АТИ Консулт" ЕООД
40 05.06.2017г. Гараж и ведомствен автосервиз упи ІІ-537, кв. 375 гр. Козлодуй "СКОРПИО 05" ООД Решение 21 Протокол 2 на ОЕСУТ
41 06.06.2017г. Нискоетажна жилищна сграда упи VІІ -376 кв.217 гр.Козлодуй М. Ц. Борисова - Ранталеева Решение 24 Протокол 2 на ОЕСУТ
42 06.06.2017г. Гараж за лек автомобил упи ІХ кв.54 гр. Козлодуй П. Ц. Биджев Решение 22 Протокол 2 на ОЕСУТ
43 13.06.2017г. Търговски обект - магазин за промишлени стоки упи VІІ кв. 248 гр.Козлодуй М. С. Мюстеджеб Решение 25 Протокол 2 на ОЕСУТ
44 13.06.2017г. Преустройство и основен ремонт на сграда млекопункт, магазин и офис и хостел - жилища в упи ІV кв.64 гр. Козлодуй СД"Региана - Симеонов Симеонова Решение 23 Протокол 2 на ОЕСУТ
45 20.06.2017г. Еднофамилна жилищна сграда упи ІІ -52 кв.65 гр. Козлодуй Е. Л. Димитров Решение 16 Протокол 2 на ОЕСУТ
46 04.07.2017г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул."Княз Борис І" №2 гр. Козлодуй Д. И. Финков Решение 1, Протокол №1 от ОЕСУТ
47 06.07.2017г. Нов участък ожт дворната мрежа на гр. Козлодуй с предварително изолирани тръби за безканално полагане - участък от ул."Ломска" "АЕЦ Козлодуй" ЕАД Доклад за оценка "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
48 19.07.2017г. Топлоснабдяване на жилищна сграда - ул. Хан Крум №1 - п.и. 37798.504.368 гр. Козлодуй М. Е. Стаменова Доклад за оценка ЕТ"Румен Деянов" гр.Свищов
49 19.07.2017г. Топлоснабдяване на жилищна сграда - ул. Хан Крум №2 - п.и. 37798.504.327 гр. Козлодуй П. Т. Стаменов Доклад за оценка ЕТ"Румен Деянов" гр.Свищов
50 19.07.2017г. Топлоснабдяване на жилищна сграда - ул. Хан Аспарух №47 - п.и. 37798.504.326 гр. Козлодуй Ц. С. Андреев Доклад за оценка ЕТ"Румен Деянов" гр.Свищов
51 19.07.2017г. Топлоснабдяване на жилищна сграда - ул. Хан Крум №3 - п.и. 37798.504.367 гр. Козлодуй М. Н. Добрева Доклад за оценка ЕТ"Румен Деянов" гр.Свищов
52 25.07.2017г. Реконструкция на КПП "Обзорно място", п.и. 218 по КВС с. Хърлец "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй Решение №31 Протокол №3
53 25.07.2017г. Реконструкция на КПП "Запад", п.и. 37798.643.2, гр. Козлодуй "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй Решение №30 Протокол №3
54 25.07.2017г. Външно ел. захранване с въздушна кабелна линия 1kV на промишлена сграда в УПИ III - за производствено складова дейност в п.и. 37798.502.564, гр. Козлодуй "ЧЕЗ Разпределение България" АД Доклад за оценка "Пешев" ЕООД, с. Първенец
55 25.07.2017г. Навес - хале за съхранение на ябълки в УПИ I - 185, с. Бутан В. П. Гуновски Решение №26 Протокол №3
56 27.07.2017г. Сграда за търговия и услуги - магазин със сервиз за климатична техника - УПИ II-135,136, кв.250, гр.Козлодуй "Интерприборсервиз"ООД, гр.Козлодуй Решение №34 Протокол №3
57 27.07.2017г. Магазин за хранителни стоки - супермаркет - УПИ VII-1316, кв.105, с.Бутан Л. Б. Йотов Решение №35 Протокол №3
58 08.08.2017Т Топлоснабдяване на жилищна сграда ул."Янко Сакъзов" № 12 кв.112 пи 37798.502.484 гр. Козлодуй В. З. Драганов и В. К. Драганов Решение 15, Протокол №1 от ОЕСУТ
59 16.08.2017г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул."Освободител" № 44 пи 37798.502.333 упи ХХХІІ- 1378 кв.104 гр.Козлодуй А. И. Станоева В. П. Топалска и П. Й. Станоев Решение 27, Протокол №3 от ОЕСУТ
60 29.08.2017г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул."Хан Аспарух" № 27 - упи ХVІ -676, кв.54,пи 37798.504.429 гр. Козлодуй И. Л. Иванов Доклад за оценка ЕТ"Румен Деянов" Свищов
61 29.08.2017г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул."Хан Аспарух" № 23 - упи ІІ,ІІІ и ІV -671, кв.54,пи 37798.504.431 гр. Козлодуй А. С. Спасов, Л. А. Спасов и В. А. Спасова Доклад за оценка ЕТ"Румен Деянов" Свищов
62 29.08.2017г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул."Хан Аспарух" № 25 - упи І и ХVІІ -672, кв.54,пи 37798.504.430 гр. Козлодуй Б. П. Драголов Доклад за оценка ЕТ"Румен Деянов" Свищов
63 30.08.2017г. Двуфамилна двуетажна жилищна сграда упи ХІV кв.104 пи 37798.502.355 гр.Козлодуй И. М. Христов Доклад за оценка "Елстрой Консулт 77" ЕООД
64 05.09.2017г. Топлоснабдяване на жил.сграда ул."Екзарх Йосиф" №8упи ХІ--1876 кв.154 пи 37798.506.80 гр.Козлодуй Е. Г. Динова Решение № 29 Протокол №3 на ОЕСУТ
65 05.08.2017г. Топлоснабдяване на търговски обект -магазин за промишлени стоки упи VІІ кв.248 пи 37798.512.316.13 гр.Козлодуй М. С. Мюстеджеб Решение № 32 Протокол №3 на ОЕСУТ
66 07.09.2017г. Рехабилитация на улично осветление на гр.Козлодуй чрез енергоспестяващи мерки Община Козлодуй Доклад за оценка "КОРЕКТ КОНСУЛТИНГ" ООД
67 14.09.2017г Стопанска постройка за отоплителни материали и нвентар в упи ІV-72 кв. 154, пи 37798.506.72 П. Д. Принов чл.148, ал.1,ал.2 и чл. 152, ал.1,т.7 от ЗУТ
68 4.10.2017г. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда с идентификатор 37798.512.23.5 по КК на гр.Козлодуй - Кухня на СОУ Христо Ботев гр.Козлодуй Община Козлодуй чл.148, ал.1, ал.2 от ЗУТ- доклад за оценка "МЕГА СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД
69 4.10.2017г. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда с идентификатор 37798.507.10.2, 37798.507.10.3 по КК на гр.Козлодуй -Начално училище Васил Левски гр.Козлодуй Община Козлодуй чл.148, ал.1, ал.2 от ЗУТ- доклад за оценка "МЕГА СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД
70 4.10.2017г. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда с идентификатор 37798.512.126.2, 37798.512.126.3 по КК на гр.Козлодуй -Сграда на Обединен детски комплекс гр.Козлодуй Община Козлодуй чл.148, ал.1, ал.2 от ЗУТ- доклад за оценка "МЕГА СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД
71 09.11.2017г. Градински център "Магазин и технически помещения" упи VІІ 442,614 кв.337 гр.Козлодуй "Мост Медиа" ЕООД Доклад за оценка "Клима Инженеринг" гр.София
72 16.11.2017г. Реконструкция и рехабилитация на ул. "Хаджи Димитър" съоръжения и принадлежности от ул."Ломска", ул."Освободител" до ул."Обходен път" - І-ви етап - от кръстовище ул."Освободител" до ул."Александър Стамболийски" бордюри и асфалтиране; ІІ-ри етап от ул."Освободител" до ул."Ал.Стамболийски" тротоари. Канализация от ул."Ал.Стамболийски" до ул."Обходин път"; ІІІ-ти етап от ул."Ал.Стамболийски" до ул."Обходин път" бордюри, тротоари и асфалтиране" Община Козлодуй Доклад за оценка "СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД гр.София
73 16.11.2017г. Сградно канализационно отклонение на хотел " Радецки" - 74,8 м и КПС и ел. захранване - 16м. Гр.Козлодуй "Яйца и птици" АД и Община Козлодуй Доклад за оценка "ЕММИ КОНСУЛТ" ООД
74 16.11.2017г. Пристройка към жилищна сграда и основен ремонт на покрив упи ХІV-116 кв.60 гр.Козлодуй В. С. Митова Решение 48, Протокол 4 на ОЕСУТ
75 16.11.2017г. Стопанска постройка за отгоплителни материали и инвентар в упи ХІІІ -199 кв. 74 гр.Козлодуй И. К. Йотов чл.148, ал.1,ал.2 и чл. 152, ал.1,т.7 от ЗУТ
76 16.11.2017г. Едноетажна жилищна сграда упи ХІV -67 кв. 9 гр. Козлодуй С. Н. Барадаева Решение 52, Протокол 4 на ОЕСУТ
77 16.11.2017г. Еднофамилна жилищна сграда упи Х-445, кв. 78 гр. Козлодуй М. П. Танков Решение 59, Протокол 4 на ОЕСУТ
78 16.11.2017г. Изграждане на гараж и склад, както и на работни помещения с преустройство на съществуваща сграда в упи в упи VІІІ кв. 181 за нуждите на цех ТС - Подобект Работни помещения с преустройство на съществуваща сграда "АЕЦ Козлодуй" ЕАД Решение 56, Протокол 4 на ОЕСУТ
79 16.11.2017г. Изграждане на гараж и склад, както и на работни помещения с преустройство на съществуваща сграда в упи в упи VІІІ кв. 181 за нуждите на цех ТС - Подобект Гараж и склад "АЕЦ Козлодуй" ЕАД Решение 56, Протокол 4 на ОЕСУТ
80 28.11.2017г. Едноетажна еднофамилна жилищна сграда упи ІV-72 кв.154 пи 37798.506.72 гр.Козлодуй П. Д. Принов Решение 39, Протокол 4 на ОЕСУТ
81 28.11.2017г. Пристройка към работилница за монтаж, демонтаж и баланс на гуми упи V-557, кв.342 гр.Козлодуй Я. Д. Кънев Решение 36, Протокол 4 на ОЕСУТ
82 28.11.2017г. Преустройство на офиси в магазини за промишлени стоки ( без конструктивни промени) ап.33, вх.В, бл.17 ЖК-1 гр.Козлодуй Д. Н. Георгиева Доклад за оценка "СТИВ -СТЕФАН ИВАНОВ СТОЯНКА ИВАНОВА"
83 05.12.2017г. Смяна на предназначение на кафе-аперитив и магазин за хранителни сстоки в игрална зала за хазартни игри с игрални автомати ( без конструктивни промени) ЕТ "Етерна - Елизабет Стефанова" Решение 60, Протокол 4 на ОЕСУТ
84 05.12.2017г. монтаж на мобилен бетонов възел и автовезна пи 37798.203.20 гр.Козлодуй "ФМ -ИПЗ" 148,ал.1, ал.2 и ал.4 и чл. 147, ал.1,т.2 от ЗУТ
85 05.12.2017г. Топлоснабдяване на жилищна сграда със смесено предназначение упи ІІІ кв.253 гр.Козлодуй "СОНИ 07" ЕООД Решение 45, Протокол 4 на ОЕСУТ
86 05.12.2017г. Подмяна на съществуваща кабелна линия 20кV от ТП 10 упи VІІ кв. 248 до ТП 17 в упи І кв. 246 гр.Козлодуй ЧЕЗ Разпределение България и Община Козлодуй Доклад за оценка "Пешев" ЕООД, с. Първенец
87 05.12.2017г. Информационен център на ДП"РАО" в упи Х кв. 181 гр.Козлодуй ДП"РАО" Решение 57, Протокол 4 на ОЕСУТ
88 05.12.2017г. Преустройство на хранителен магазин и лятна градина и пристройка битов сектор за обезопасяване на заведение за бързо хранене упи ІV кв. 127 пи 37798.501.364 В. С. Балиев Доклад за оценка "Мега Строй Инженеринг" ЕООД
89 12.12.2017г. Плътна ограда с Н до 2,20м / по вътрешната регулационни граници - 52,3м по северната граница с пи 37798.502.476 и 35 м. по южната граница сп. имот 37798.502.451 А. Н. Иванова чл.147,ал.1, т.7 от ЗУТ
90 12.12.2017г. Гараж за лек автомобил упи ІІІ-274, кв. 86 гр.Козлодуй Б. Ц. Добринов Решение №58, Протокол №4 на ОЕСУТ
91 12.12.2017г. Реконструкция и рехабилитация на участъци от канализационната мрежа на гр.Козлодуй : ул."Стефан караджа" от о.т.278 до о.т.3000, от о.т.300 до о.т.303 и от о.т.303 до о.т.409 / канализационни клонове 54,87 и 104/; ул." Св.св.Кирил и Методий" от о.т. 526 до о.т.534/ канализационен клон62/ и ул."Цанко Церковски" 8 главен клонІІ/ Община Козлодуй доклад за оценка на съотвествие "СТРОЙНОРМ" ЕООД
92 20.12.2017г. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда с идентификатор 37798.512.68.2 гр.Козлодуй Община Козлодуй Доклад за оценка от "Кимтекс ЛС" ООД
2018 г.
№ по ред дата за обект инвеститор Основание категория строеж
1 22.01.2018г. Обновянане и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сгради с идентификатори : основна сграда - 1 ет. 37798.501.26.5 и гаражи - 1 етаж - 37798.501.26.6 в упи ІІ кв.91 гр. Козлодуй Община Козлодуй Доклад за оценка "Мега Строй Инженеринг" ЕООД ІV та
2 22.01.2018г. Обновянане и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградас идентификатор :37798.512.68.4 - 5 ет. 37798. в упи ІІ кв.95 гр. Козлодуй Община Козлодуй Доклад за оценка "Мега Строй Инженеринг" ЕООД ІV та
3 31.01.2018г. Външно присъединяване на сграда на ул."Княз Дондуков" №35 упи VІІ кв. 228 от топлопреносната мрежа на гр.Козлодуй "МОСТ МЕДИА" ЕООД Доклад за оценка ЕТ "Румен Деянов" V та
4 07.02.2018г . Закриване и рекултивация на І етап на депо за нерадиоактивни битови и промишлени отпадъци на територията на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД в имот 000218 по КВС на с.Хърлец, общ. Козлодуй "АЕЦ Козлодуй" ЕАД АЕЦ Козлодуй ЕАД ІІ-ра
5 13.02.2018г. Реконструкция на кабелна мрежа на БТК ЕАД гр.Козлодуй - нови кабелни шкафове гр. Козлодуй БТК ЕАД и Община Козлодуй Доклад за оценка "Контрол Инженеринг" АД ІV та
6 13.02.2018г. Преустройство на магазинна част на Секция А и Б бл. 22 гр. Козлодуй в офиси за нуждите на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД упи ХVІІ кв.250 - ЖК-3 бл.22 гр.Козлодуй "АЕЦ Козлодуй" ЕАД Доклад за оценка "АЕЦ Козлодуй " ЕАД ІV та
7 28.02.2018г. Подмяна на амортизирани участъци от дворната мрежа на гр.Козлодуй с предварително изолирани тръби за безканално полагане. Подмяна на участъци от ТСС на ЖК-3 север "АЕЦ Козлодуй" ЕАД Доклад за оценка "АЕЦ Козлодуй " ЕАД ІІ-ра
8 21.03.2018г. Навес хале за селскостопански инвентар в имот 509012 м." Полето двор" землището на с. Гложене, общ. Козлодуй Б. И. Петков Решение №13, Протокол № 1 от 06.03.2018г. V-та
9 21.03.2018г. Еднофамилна жилищна сграда упи ХІV -321 кв. 134 гр.Козлодуй Д. П. Шуманска Решение №3, Протокол № 1 от 06.03.2018г. V-та
10 21.03.2018г. Едноетажна еднофамилна жилищна сграда упи ХХVІ-386 М. Дикова и И. Диков Решение №6, Протокол № 1 от 06.03.2018г. V-та
11 22.03.2018г. Дървена еднофамилна едноетажна жилищна сграда упи ІV-222 кв.1236 гр.Козлодуй М. С. Драганов Решение №2, Протокол № 1 от 06.03.2018г. V-та
12 22.03.2018г Магазин за промишлени стоки и гараж упи ХІІ-622 кв. 342 гр. Козлодуй Д. С. Петрова Решение № 12, Протокол № 1 от 06.03.2018г. V-та
13 22.03.2018г. Навес -халета за серлскостопанска продукция, техника и инвентар в упи І-407035 ,Стопански двор с. Бутан, общ. Козлодуй Л. Б. Йотов Решение № 16, Протокол № 1 от 06.03.2018г. ІV -та
14 27.03.2018г. Обновяване и внедряване на мерки заповишаване енергийна ефективност в еднофамилна жилищна сграда пи 37798.506.310.2 гр.Козлодуй ул."Безименна" №2 Община Козлодуй Доклад за оценка "Ким Текс ЛС" V-та
15 27.03.2018г. Обновяване и внедряване на мерки заповишаване енергийна ефективност в еднофамилна жилищна сграда пи 37798.505.291.3- упи ХL, кв. 24 гр.Козлодуй ул."Хр.Ботев" № 92 Община Козлодуй Доклад за оценка "Ким Текс ЛС" V-та
16 27.03.2018г. Обновяване и внедряване на мерки заповишаване енергийна ефективност в еднофамилна жилищна сграда пи 37798.507.441.1- упи VІ-441, кв. 227 гр.Козлодуй ул."Княз Дондуков № 12а Община Козлодуй Доклад за оценка "Ким Текс ЛС" V-та
17 27.03.2018г. Обновяване и внедряване на мерки заповишаване енергийна ефективност в еднофамилна жилищна сграда пи 37798.507.441.1- упи VІ-441, кв. 227 гр.Козлодуй ул."Княз Дондуков № 12а Община Козлодуй Доклад за оценка "Ким Текс ЛС" V-та
18 27.03.2018г. Обновяване и внедряване на мерки заповишаване енергийна ефективност в еднофамилна жилищна сграда пи 37798.504.439.1- упи ХХІІІ 439, кв. 54 гр.Козлодуй ул."Булаир" № 3 Община Козлодуй Доклад за оценка "Ким Текс ЛС" V-та
19 27.03.2018г. Обновяване и внедряване на мерки заповишаване енергийна ефективност в еднофамилна жилищна сграда пи 37798.507.447.3- упиХІV-І 447, кв. 79 гр.Козлодуй ул."Люле Бургас" № 34 Община Козлодуй Доклад за оценка "Ким Текс ЛС" V-та
20 27.03.2018г. Обновяване и внедряване на мерки заповишаване енергийна ефективност в еднофамилна жилищна сграда пи 37798.502.227.2- упи ХХІХ 227, кв. 84 гр.Козлодуй ул."Х.Димитър" № 57 Община Козлодуй Доклад за оценка "Ким Текс ЛС" V-та
21 27.03.2018г. Обновяване и внедряване на мерки заповишаване енергийна ефективност в еднофамилна жилищна сграда пи 37798.507.393.1- упи ІІІ -393, кв. 4 гр.Козлодуй ул."Калина" № 20 Община Козлодуй Доклад за оценка "Ким Текс ЛС" V-та
22 29.03.2018г. Еднофамилна едноетажна жилищна сграда упи ХІІІ-543 кв. 54 пи 37798.504.543 гр.Козлодуй И. Е. Колелийски Решение №9, Протокол № 1 от 06.03.2018г. V-та
23 10.04.2018г. Еднофамилна жилищна сграда упи ХХ-512 кв. 21 пи 37798.504.512 гр. Козлодуй П. Д. Христова и Б. Е. Барбов Решение №15, Протокол № 1 от 06.03.2018г. V-та
24 10.04.2018г. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сграда на РС "ПБЗН" пи 37798.507.521.2 гр.Козлодуйуй Община Козлодуй Доклад за оценка "Ким Текс ЛС" V-та
25 18.04.2018г. Изместване на селищна канална мрежа и кабели от електронно съобщителната мрежа на БТК от имот 37798.501.175 в имот в 37798.501.63 и 68 кв.255 Община Козлодуй и "КОРЕКТ" ЕООС Доклад за оценка "Стройконсулт - Експрес" ЕООД гр.Враца ІV-та
26 03.05.2018г. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с идентификатор 37798.512.279.1 - упи І кв. 243 гр. Козлодуй - жилищен блок 66Б, вх. А и Б ЖК-2 Община Козлодуй Доклад за оценка "Ким Текс ЛС" ІV-та
27 22.05.2018 г. Пълначна станция за сгъстен кислород и склад за зистрибуция на технически газове упи VІІ кв. 228, пи 37798.507.456 гр. Козлодуй "МОСТ МЕДИА" ЕООД Доклад за оценка ЕТ"Румен Деянов" І-ва
28 22.05.2018г. Преустройство на кафене и туристически център в "Бар-клуб дискотека" упи V, кв. 248 пи 37798.512.314.1.2 гр.Козлодуй "Котго Лекс" ООД Доклад за оценка "Виадукт 99" ЕООД ІV-та
23.05.2018г. Заповед за допълване на разрешение за строеж № 57/27.07.2017г. За обект "Магазин за хранителни стоки - супермаркет в упи VІІ -1316у кв. 105 с.Бутан" "Свежа Йотова" ЕООД чл.`148, ал.4 и чл. 161, ал.1 от ЗУТ
29 06.06.2018г. Изграждане на нов участък от дворната топлопреносна мрежа на гр.Козлодуй с предварително изолирани тръби за безканално полагане - участък по ул."Враца" "АЕЦ Козлодуй" ЕАД Доклад за оценка АЕЦ Козлодуй ЕАД ІІІ-та
30 13.06.2018г. Нова метеорологична площадка за автоматична за автоматична метеорологична станция №3/АМС/ от системата за метеорологичен мониторинг на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД с. Хърлец пи 542006 м. Мерите "АЕЦ Козлодуй" ЕАД Доклад за оценка АЕЦ Козлодуй ЕАД ІІІ-та
31 13.06.2018г. Еднофамилна жилищна сграда упи ХІІ-1527 кв.108 пи 37798.502.592 гр.Козлодуй М. П. Богоева Решение 21 Протокол №2 29.05.2016г. V-та
32 13.06.2018г. Еднофамилна жилищна сграда упи ХІХ-563 кв.148 гр.Козлодуй В. М. Цепенишев Решение 19 Протокол №2 29.05.2016г. V-та
33 26.06.2018г. Реконструкция и рехабилиатация на ул.Ломска - част от уличната мрежа на гр.Кзолодуй, в два участъка - Участък 1 - от кръстовището с Републикански път II-11 до началото на регулацията на гр.Козлодуй при ОТ 51 от км 0+000 до км 1+360, участък 2 - от началото на регулацията на гр.Козлодуй при ОТ 51 до кръстовището с ул.Хаджи Димитър при ОТ 971, от км 1+360 до км 2+905 по плана на гр.Козлодуй Община Козлодуй Доклад за оценка "Кодас Консултинг" ЕООД гр.София ІІІ-та
34 26.06.2018г. Групови гаражи 18 броя в УПИ XVII, кв.242, гр.Козлодуй, п.имот 37798.512.321 И.С. Симеонов Решение 18, Протокол 2/29.05.2018г. На ОЕСУТ V-та
35 26.06.2018г. Топлоснабдяване на общинска сграда на ул.Васил Воденичарски 1 - изграждане на външно топлозахранване, абонатна станция и ЕОИ, гр.Козлодуй "АЕЦ Козлодуй" ЕАД Решение 22, Протокол 2/29.05.2018г. На ОЕСУТ V-та
36 26.06.2018г. Пристройка помощно помещение към магазин за хранителни стоки - пл.505, кв.49, с.Гложене "Виктория 1991" ЕООД, с.Гложене Решение 20, Протокол 2/29.05.2018г. на ОЕСУТ V-та
37 27.06.2018г. Еднофамилна жилищна сграда - УПИ XII, кв.37, п.имот 37798.504.399, гр.Козлодуй Н. П. Пачева Решение 24, Протокол 2/29.05.2018г. на ОЕСУТ V-та
38 02.07.2018г. Пристройка за раширение на съществуващ магазин -кв.103, УПИ XIV-603, гр.Козлодуй "К.Б.Х." ООД, гр.Козлодуй Доклад за оценка ET"Лони Георгиев", гр.Враца V-та
39 04.07.2018г. Обновяване на централния площад на село Гложене, УПИ VI, кв.46, с.Гложене Община Козлодуй Доклад за оценка "Стройнорм" ООД, гр.София ІV-та
40 11.07.2018г. Склад за опаковки -п.имот 37798.511.17, м.Мерите, гр.Козлодуй "Яйца и птици" АД, гр.Мизия Доклад за оценка "Емми-Консулт" ООД, гр.Враца V-та
41 12.07.2018г. Топлоснабдяване на сграда кафе-аперитив, ул.Христо Ботев 49, п.имот 37798.512.154.1.2, гр.Козлодуй "Дарси Инвестмънт"ЕООД, гр.Козлодуй Доклад за оценка "Емми-Консулт" ООД, гр.Враца V-та
42 12.07.2018г. Автокомплекс с кафе и офиси в УПИ III-441, кв.167, п.имот 37798.506.441, гр.Козлодуй Г. И. Маринов Решение 25, Протокол 2/29.05.2018г. на ОЕСУТ V-та
43 02.08.2018г. Изместване на част от съществуващ напоителен канал М1 от площадка "Радиана" и довеждащото електрозахранване на новоизградена помпена станция, разположена в рамките на п.имот 37798.193.58, гр.Козлодуй ДП РАО Доклад за оценка "Риск Инженеринг"Ад гр.София ІІІ-та
44 15.08.2018г. Реконструкция на пазарно пространство и паркова част в ЦГЧ на гр.Козлодуй Община Козлодуй Доклад за оценка "Стройконсулт-Експрес" ЕООД ІV -та
45 16.08.2018г. Топлоснбдяване на еднофамилна жилищна сграда - ул.Екзарх Йосиф 10, гр.Козлодуй И. П. Павлов Доклад за оценка ЕТ "Румен Деянов" V-та
46 23.08.2018г. Въвеждане на енергоефективни мерки в сграда на НИМ, филиал Радецки-п.имот 37798.501.6.1, кв.41, гр.Козлодуй Община Козлодуй Доклад за оценка "Мега Строй Инженеринг" ЕООД V-та
47 23.08.2018г. Въвеждане на енергоефективни мерки в сграда административна-п.имот 37798.168.2 и 37798.168.3, кв. 89, гр.Козлодуй Община Козлодуй Доклад за оценка "Мега Строй Инженеринг" ЕООД V-та
Заповед за корекция на Разрешение за строеж 13/22.03.2018г. - Навес, хале за селскостопанска продукция, техника и ивентар в УПИ 4070035, стопански двор, с.Бутан Л. Б. Йотов чл.62, ал.2 от АПК V-та
48 05.09.2018г Обновяване и внедряване на мерки за ЕЕ в сгради /Бунгала към административна сграда на Община Козлодуй/ - 37798.512.68.3 и 37798.512.68.5, кв.248, гр.Козлодуй Община Козлодуй Доклад за оценка "Мега Строй Инженеринг" ЕООД V-та
49 10.09.2018г. Еднофамилна едноетажна жилищна сграда упи ХVІІ, кв. 84, пи 37798.502.559, гр.Козлодуй М. Т. Костадинов Решение 32 Протокол 3/21.08.2018г. на ОЕСУТ V-та
50 10.09.2018г. Плътна ограда H до 2,2м/по северната регулационна граница с дължина 18,16м - УПИ IV-312, кв.134, п.и.37798.512.312, гр.Козлодуй Д. П. Шуманска чл.147, ал.1, т.7 от ЗУТ VІ-та
51 10.09.2018г. Плътна ограда H до 2,2м/по западната регулационна граница с дължина 37.00м - УПИ XXI-250, кв.13, п.и.37798.504.132, гр.Козлодуй С. Т. Станоев чл.147, ал.1, т.7 от ЗУТ VІ-та
52 11.09.2018г. Двоен гараж за лични нужди - УПИ XVII-203, кв.73, с.Гложене М. В. Борисова Решение 36 Протокол 3/21.08.2018г. на ОЕСУТ V-та
53 12.09.2018г КПИИ - Кула за далекосъобщения и обслужващи помещения в п.и.37798.504.498, кв.211, гр.Козлодуй "Мост Медиа", гр.Враца Доклад за оценка "Виадукт 99" ЕООД V-та
54 12.09.2018г. КПИИ - Автомивка и кафе - УПИ II - 486, кв.67, с.Бутан Я. С. Илиев Решение 37 Протокол 3/21.08.2018г. на ОЕСУТ V-та
55 18.09.2018г. Нов център за управление на авариите /НЦУА/ - УПИ III, кв.118, п.и.37798.502.570, гр.Козлодуй "АЕЦ Козлодуй" ЕАД Доклад за оценка "АЕЦ Козлодуй " ЕАД І-ва
56 18.09.2018г. Външно ел.захранване с кабел 20kV и HH 1 кV и БКТП 20/0,4 kVa за Базова станция 5524 на II GSM оператор "Теленор България"ЕАД - землище с.Хърлец и землище гр.Козлодуй "Теленор България"ЕАД Доклад за оценка "АБ-надзор"ЕООД ІІІ-та
57 18.09.2018г Помещение за временно съхранение на оперативна документация към сграда за лабораторен контрол на площадка "Радиана", п.и.000254, землище с.Хърлец ДП РАО Доклад за оценка "Виадукт 99" ЕООД V-та
58 19.09.2018г Филиал на спешна медицинска помощ /ФСМП/ - Вътрешно преустройство на част от съществуваща пететажна сграда с навес за линейки, козирка, дизел генератор и паркинг - УПИ I, кв.109 - 37798.500.1.1, гр.Козлодуй Министерство на здравеопазването Решение 33 Протокол 3/21.08.2018г. на ОЕСУТ ІV -та
59 19.09.2018г. Външно електрозахранване CpH 20kV за нов СТП 1х63 kVa,20/0,4 с т-р 25kVa 20/0,4 и кабели HH 1 kV за преместваем обект /фургон на колела/ в п.и.37798.503.256, гр.Козлодуй "Дунария" ООД, гр.Козлодуй Доклад за оценка "Стройкоконсулт ГН 99" ЕООД ІІІ-та
60 19.09.2018г Топлоснабдяване на жилищна сграда ул.Ломска 23, кв.64, пл.813, п.и.37798.502.11, гр.Козлодуй М. Г. Хърлечанова - Янакиева Решение 42 Протокол 4/31.10.2017г. на ОЕСУТ V-та
61 19.09.2018г Топлоснабдяване на жилищна сграда 02 ул.Ломска 27, кв.64, пл.811, п.и.37798.502.9.2, гр.Козлодуй СД "Региана - Симеонов, Симеонова" Решение 55 Протокол 4/31.10.2017г. на ОЕСУТ V-та
62 19.09.2018г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул.Ломска 11, кв.64, пл.821, п.и.37798.502.21, гр.Козлодуй В. Т. Митрева Решение 40 Протокол 4/31.10.2017г. на ОЕСУТ V-та
63 20.09.2018г. Еднофамилна едноетажна жилищна сграда - УПИ IV, кв.160, п.и.37798.506.213, гр.Козлодуй А. И.Бобочева и Г. И.Вълчков Доклад за оценка "Виадукт 99" ЕООД V-та
64 20.09.2018г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул.Ломска 15, кв.64, пл.818, п.и.37798.502.18, гр.Козлодуй Е. А. Митрева Решение 46 Протокол 4/31.10.2017г. на ОЕСУТ V-та
65 20.09.2018г. Топлоснабдяване на жилищна сграда 01 ул.Ломска 27, кв.64, пл.811, п.и.37798.502.9.1, гр.Козлодуй "Региана - Цолов, Симеонов"СД Решение 53 Протокол 4/31.10.2017г. на ОЕСУТ V-та
66 09.10.2018г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул. "Ломска" № 13 гр. Козлодуй Д. Й. Драганова Доклад за оценка "Виадукт 99" ЕООД V-та
67 16.10.2018г. Топлоснабдяване на еднофамилна жилищна сграда ул. "Р. Панталеев" № 1 И. Л. Паунова и С. П.Стамболийски Решение №29, Протокол3 /29.08.2018г. На ОЕСУТ V-та
68 16.10.2018г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул. "Ломска" №29 гр. Козлодуй Ю. М. Букоев Решение 44 Протокол 4/31.10.2017г. на ОЕСУТ V-та
69 16.10.2018г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул. "Ломска" №27А гр. Козлодуй Р. Р. Казакова чрез С. С. Нинова и Р. А. Казаков Решение 43 Протокол 4/31.10.2017г. на ОЕСУТ V-та
70 16.10.2018г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул. "Ломска" №19 гр. Козлодуй И. Б. Пандова Решение 41 Протокол 4/31.10.2017г. на ОЕСУТ V-та
71 16.10.2018г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул. "Ломска" №21 гр. Козлодуй Ц. В. Стоянов Решение №30, Протокол3 /29.08.2018г. На ОЕСУТ V-та
72 16.10.2018г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул. "Ломска" №25 гр. Козлодуй Р. Г. Христов Решение 54 Протокол 4/31.10.2017г. на ОЕСУТ V-та
73 18.10.2018г. Преустройство на стопанска постройка в магазин за промишлени стоки упи ІV-1353 кв. 67 с.Бутан С.В. Спасова и М. Й. Спасова Решение 26 Протокол №2 /29.05.2016г. V-та
74 19.10.2018г. Топлоснабдяване на еднофамилна жилищна сграда ул. "Княз Борис І" № 6 гр. Козлодуй Х. Ц. Богданов и Ц. Н. Богданова Доклад за оценка ЕТ "Румен Деьянов" Свищов V-та
75 19.10.2018г. Монтажен гараж за леки автомобили упи ХVІІІ кв. 346 пи 37798.507.168 гр.Козлодуй П. М. Бънков и Ц. П. Бънков Решение № 31 Протокол № 3/2018г. V-та
76 30.10.2018г. Топлоснабдяване на еднофамилна жилищна сграда ул. "София" № 5 упиХХVІ-1024 кв. 152, пи 37798.506.19 гр. Козлодуй Е. М. Иванова Решение № 34 Протокол № 3/2018г. V-та
77 30.10.2018г Топлоснабдяване на еднофамилна жилищна сграда ул. "9-ти май" № 9 упиІV - 312 кв. 134, пи 37798.512.312 гр. Козлодуй Д. П. Шуманска Доклад за оценка + ЕММИ КОНСУЛТ" ООД V-та
78 07.11.2018г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул. "Ломска" №17 гр. Козлодуй пл.№ 817, кв. 64 пи 37798.502.17 гр. Козлодуй З. И. Торбова Решение 14 Протокол 1/06.02.2018г. на ОЕСУТ V-та
79 07.11.2018г. Плътна ограда Н- до 2,20 м /северна регулационна граница/ с дължина 40,5 м - упи ХІV - 504 кв. 1011 пи 37798.504.88 гр. Козлодуй И. И. Антонов чл. 148, ал.1, ал.2 и чл. 152, ал1 от ЗУТ VІ-та
80 23.11.2018г - Преустройство на жилищна сграда и пристройка, за обособяване на център за красота упи І - кв.240 гр. Козлодуй пи 37798.512.24.2 Г. Д. Матеева Решение № 48 Протокол № 4/2018г. V-та
81 05.12.2018 г. Надстройка на съществуваща жилищна сграда и преустройство в многофамилна жилищна сграда упи І, кв. 240 гр. Козлодуй Ц. И. Илчева Решение № 47 Протокол № 4/2018г. V-та
82 05.12.2018 г. Дървена еднофамилна жилищна сграда упи ХVІІ - 91 кв.10 гр. Козлодуй Д. О. Киркова Решение № 46 Протокол № 4/2018г. V-та
2019
1 09.01.2019г. Еднофамилна нискоетажна жилищна сграда С. С. Кръстев Решение №41 протокол " от 13.11.2018г V-та
2 09.01.2019г. Топлоснабдяване на сграна на ул. "Христо Ботев" Ц. И. Илчева Доклад за оценка ЕТ"Румен Деянов" V-та
3 17.01.2019г. Реконструкция на вътрешно пространство на сграда на ДГ "Мир" гр.Козлодуй І-ви етап "Ремонт на ОВ инсталация, изграждане на покрита рампа за достъп съгласно Наредба №4 за достъпна среда и слънцезащитна козирка над тераса на ІІ-ри етаж Община Козлодуй чл. 148, ал.1 и ал.2 и чл. 152, ал.2 от ЗУТ V-та
4 05.02.2019г. Пристройка стълбище и надстройка на втори етаж на съществуваща жилищна сграда упи ХХХVІ-1843 кв. 110 пи 37798.502.468 гр. Козлодуй В.В. Григорова Решение № 8, Протокол №1 от 22.01.2019 г. V-та
5 05.02.2019г. Надстройка и пристройка на еднофамилна жилищна сграда упи ХVІІ-91 кв. 110 пи 37798.502.452 гр. Козлодуй А. Н. Иванова Решение № 43, Протокол №4 13.11.2018г. V-та
6 07.02.2019г. Реконструкция и рехабилитация на ул. "Дондуков" от О.Т.865 до О.Т.880 Община Козлодуй Доклад за оценка " АИК КОНСУЛТ" ЕООД ІІІ-та
7 14.02.2019г. Еднофамилна жилищна сграда упи LІ-44, кв. 182, пи 37798.503.44 гр. Козлодуй Д. П. Иванов и С. В. Македонска Решение № 5, Протокол 1 от 21.01.2019г. V-та
8 14.02.2019г. Еднофамилна жилищна сграда в упи ХVІ-391 кв.19, пи 37798.505.391 гр. Козлодуй Й. Ц. Рогашки Решение 28 Протокол 3 от 21.08.2018г V-та
9 05.03.2019г. Хале за производство на стоманобетоннови и метални елементи и вътрешно преустройство на съществуваща ремонтна работилница в пи 000356 по КВС на с. Хърлец с ПТП "Производствено техническа база" - Складов терен Хидростройкомплект АД Решение №3, протокол № 1 от 21.01.2019г. ІV-та
10 13.03.2019 г. Монтаж на инсталация за бетонови елементи в съществуващо хале пл. № 1364, кв. 65 с. Бутан, общ. Козлодуй БУЛМЕКС ЕООД чл. 148, ал.1, ал.2, чл. 152,ал.1 във връзка с чл. 147, ал.1, т.2 от ЗУТ VІ-та
11 21.03.2019 г. Топлоснабдяване на сгради ул. "Освободител" № 65 пи 37798.507.83 гр.Козлодуй В. М. Йорданов Решение № 11 Протокол №1 от 21.01.2019 г. V-та
12 21.03.2019 г. Топлоснабдяване на автомивка с три клетки пи 37798.502.549 ул. "Ломска" № 4а В. Й. Чоков Решение № 6 Протокол №1 от 21.01.2019 г. V-та
13 01.04.2019 г. Топлоснабдяване на еднофамилна жилищна сграда ул."Ломска" №1 упи ХV-827 кв. 64 Г. А. Драганов Решение № 2 Протокол №1 от 21.01.2019 г. V-та
14 03.04.2019 Г. Еднофамилна жилищна сграда в упи ХVа, кв. 54 пи 37798.504.252 гр. Козлодуй И. А. Вълчев и В. Е. Вълчева Решение № 24 Протокол 2 от 26.03.2019 г. V-та
15 03.04.2019 г. Гараж за личен автомобил в упи ХІV-92 кв. 92 гр.Козлодуй Д. П. Паунов Решение №21 Протокол 2/2019 г. V-та
16 03.04.2019 г. Лятна кухнвя и работилница за лични нужди в упи ІІІ-1323 кв.106 с. Бутан, общ. Козлодуй В.Т. Върбанов Решение №16 Протокол 2/2019 г. V-та
17 03.04.2019 г. Вътрешно преустройство на гараж във фризьорски икозметичен салон бл.74 пи 37798.512.318.47 гр. Козлодуй( без конструктивни промени) Е.Н. Зайков и И. Н. Антрова Решение 10 Протокол 1/2019 г. ІV-та
18 16.04.2019г. Еднофамилна жилищна сграда в упи V-313 кв.134, гр. Козлодуй пи 37798.512.313 Т. В. Овчарова и С. Николов Решение № 23 Протокол 2/2019г. V-та
19 18.04.2019г. Топлоснабдяване на еднафамилна жилищна сграда упи ІХ кв.139 пи 37798.507.260 ул."Освободител" № 82 гр. Козлодуй Н. Л. Златков и З. Л. Златкова Решение № 52 Протокол 4/2018г. V-та
20 18.04.2019г. Топлоснабдяване на еднафамилна жилищна сграда упи VІІ кв.139 пи 37798.507.258 ул."Освободител" № 78 гр. Козлодуй В. М. Кашева Решение № 52 Протокол 4/2018г. V-та
21 18.04.2019г. Топлоснабдяване на еднафамилна жилищна сграда упи VІ кв.139 пи 37798.507.257 ул."Освободител" № 76А гр. Козлодуй И. И. Коларов Решение № 52 Протокол 4/2018г. V-та
22 18.04.2019г. Топлоснабдяване на еднафамилна жилищна сграда упи V кв.139 пи 37798.507.256 ул."Освободител" № 76 гр. Козлодуй Д. Д. Александров Решение № 52 Протокол 4/2018г. V-та
23 24.04.2019 г. Еднофамилна жилищна сграда упи ХІІ-1210 кв. 140 с. Бутан Н. И. Ангелов Решение № 26 Протокол 2/2019г. V-та
24 24.04.2019г. Пристройка и ремонт покрив на еднофамилна жилищна сграда в упи VІІІ-143 кв.142 пи 37798.507.602 гр. Козлодуй М. В. Цолов Решение № 17 Протокол 2/2019г. V-та
25 08.05.2019г. Халета за селскостопанска техника и инвентар упи ІІ-253,254,255 и 256 кв. 223 гр.Козлодуй Дунария ООД Решение № 22 Протокол 2/2019г. V-та
26 14.05.2019 г. Изграждане на нов участък от дворната мрежа на гр.Козлодуй с предварително изолирани тръби за безканално полагане - участък ул. "Васл Левски" АЕЦ Козлодуй ЕАД Доклод за оценка "АЕЦ Козлодуй" ЕАД ІІІ-та
27 15.05.2019г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул. "Враца" №1 А. О. Белитов и Ж. Я. Белитова Решение № 18 Протокол 2/2019г. V-та
28 21.05.2019 г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул. "Рангел Панталеев" №2 Ц. Г Цолов Решение № 15 Протокол 2/2019г. V-та
29 21.05.2019 г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул. "Свилен Русев" №20 С.О.Вачева и Л.О.С-Станкова Решение № 14 Протокол 2/2019г. V-та
30 03.06.2019 г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул. "Янко Сакъзов" №3 С. С. Кръстев Решение № 1 Протокол 1/2019г. V-та
31 03.06.2019 г. Посавяне на мобилен бетонов възел М1 в упи VІІ кв.228 гр. Козлодуй МОТ МЕДИА ЕООД и "ЕВРОБИЛД" ООД Доклад за оценка от "АГРОВОЖДИНВЕСТ" V-та
32 03.06.2019 г. Реконструкция на масивна плътна ограда с Н 2,35 м И. П. Вълчева и М. Г. Николова чл. 147, ал.1, т.1 във връзка с чл. 48, ал.9 от ЗУТ VІ-та
33 03.06.2019 г. Еднофамилна жилищна сграда с гараж в упи VІІ-1453 кв. 134 гр. Козлодуй Ц. В.Паньовски Доклад за оценка от "СТРОЙКОНСУЛТ ЕКСПЕРТ" V-та
34 18.06.2019 г. Масивна плътна ограда с Н до 2,20 м измерено от по-ниската страна изцяло в собствен имот упи І-1227 кв. 70, пи 37798.502.557 гр. Козлодуй Г. Д. В. - Пазийска чл.148, ал.1, ал.2, чл. `152, ал.1 във връзка с чл. 147 от ЗУТ VІ-та
35 20.06.2019 г. Сградно канализационно отклонение към пи 37798.505.378 гр. Козлодуй Община Козлодуй и "Мост Медиа" ЕООД Доклад за оценка ЕТ "Румен Деянов" ІV-та
36 26.06.2019г. Външно захранване с електроенергия на нов център за управление на авариите на територията на гр. Козлодуй АЕЦ Козлодуй ЕАД Доклад за оценка "АЕЦ Козлодуй" ЕАД ІІІ-та
37 26.06.2019г. Пристройка физкултурен салон към СОУ "Св. Кирил и Методий" упи Х кв. 89 гр. Козлодуй Община Козлодуй Решение № 20 от Протокол №2 на ОЕСУТ V-та
38 27.06.2019 г. Преустройство на магазини - обект 2 в супермарке4т пл. № 559, кв.49 с. Хърлец В. Д. Недкова Решение № 36 Протокол №33 на ОЕСУТ V-та
39 27.06.2019 г. Жилищна сграда в упи ХІ-401, кв. 151 гр. Козлодуй Г. М. Гонова Решение № 32 Протокол №33 на ОЕСУТ V-та
40 10.07.2019 г. Еднофамилна жилищна сграда в упи І-71 кв.151 гр.Козлодуй Ю. К. Богоева Решение № 39 Протокол №3 на ОЕСУТ V-та
41 10.07.2019 г. Пристройка, надстройка и ремонт на покрив на еднофамилна жилищна сграда упи ХV-506 кв.152 гр.Козлодуй В. И. Братов Решение № 38 Протокол №3 на ОЕСУТ V-та
42 10.07.2019 г. Пристройка и преустройство на съществуваща сграда в селскостопанска аптека в упи ХІІ-1320 кв.101 с. Бутан Н. Й. Симеонова Решение № 33 Протокол №3 на ОЕСУТ V-та
43 10.07.2019 г. Дървена сглобяема еднофамилна жилищна сграда в упи ІІІ-541 кв. 182 гр. Козлодуй А. В. Иванова Решение № 29 Протокол №3 на ОЕСУТ V-та
44 18.07.2019 г. Вътрешно преустройство във фризьорски салон на обособен обект 37798.501.141, кв. 246 гр. Козлодуй В. Ц. Железарска Решение № 41 Протокол №3 на ОЕСУТ V-та
45 24.07.2019 г. Изграждане на оптична свързаност между Нов център за управление на авариите)НЦУА) на територията на гр. Козлодуй и площадка "АЕЦ Козлодуй" АЕЦ Козлодуй ЕАД Доклад за оценка "АЕЦ Козлодуй" ЕАД V-та
46 29.07.2019 г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул. "Кирил и Методий" № 31 А М. С. Драганов Решение № 32 Протокол № 3 на ОЕСУТ V-та
47 31.07.2019 г. Реконструкция на зелена система, тротоарната настилка и паркинги в ЦГЧ гр. Козлодуй Община Козлодуй Доклад за оценка "Видипема" ЕООД ІІІ-та
48 19.08.2019 г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул. "Митко Палаузов" № 2А гр. Козлодуй Н. П. Пачева Решение № 31 Протокол № 3 на ОЕСУТ V-та
49 28.08.2019 г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул. "9-ти май" № 7, гр. Козлодуй Т. В. Овчарова и С. Николов Решение № 48 Протокол № 4 на ОЕСУТ V-та
50 28.08.2019 г. КПИИ - Диагностичен пункт за автомобили в упи ХІІ, кв. 108 гр. Козлодуй пи 37798.502.619 M Е. Попов Решение № 54 Протокол № 4 на ОЕСУТ V-та
51 29.08.2019 г. Изграждане на ведомствени жилищни сгради в ЖК-3 север гр. Козлодуй, ЦГЧ, упи ІІІ и ІV пи 37798.501.176 и пи 37798.501.177 АЕЦ Козлодуй ЕАД Доклад за оценка "АЕЦ Козлодуй" ЕАД ІV-та
52 05.09.2019 г. Пункт за диагностика на двигатели упи ІІІ-554, кв. 342 гр. Козлодуй И. Г. Първанов Решение № 47 Протокол № 4 на ОЕСУТ V-та
53 10.09.2019 г. Жилищна сграда в упи ІХ-323, кв. 215 гр. Козлодуй С. Б. Кръстев Решение № 44 Протокол № 4 на ОЕСУТ V-та
54 11.09.2019 г. Сградно отклонение на РТ НН на съществуващ ТП 43 до ново електромерно табло за ел. захранване на "Гараж" пи 37798.512.177.1 гр. Козлодуй ЧЕЗ "Разпределение България" Доклад за оценка "Пешев " ЕООД с. Първенец V-та
55 25.09.2019г. Хотел и обслужващи помещения в УПИ I, п.имот 37798.505.378, 37798.505.379, гр.Козлодуй /част от КПИИ/ Мост Медиа ЕООД гр.Враца Решение № 43 Протокол № 4 на ОЕСУТ ІV-та
56 25.09.2019г. Зала за събития и обслужващи помещения в УПИ I, п.и.37798.505.378, 37798.505.379, гр.Козлодуй /част от КПИИ/ Мост Медиа ЕООД гр.Враца Решение № 42 Протокол № 4 на ОЕСУТ V-та
57 25.09.2019г. Еднофамилна жилищна сграда - УПИ IV, пл.850, кв.6, с.Хърлец В. Г.Илиев Решение № 49 Протокол № 4 на ОЕСУТ V-та
58 25.09.2019г. Пристройка за за посетители към кафе - сладкарница - пл.1228, кв.75, с.Бутан Б. Е.Орлов Решение № 46 Протокол № 4 на ОЕСУТ V-та
59 02.10.2019г. Компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък - УПИ XXI, кв.259, п.и.37798.501.375, гр.Козлодуй Община Козлодуй Доклад за оценка "Стройнорм"ЕООД,гр.София II-ра
60 18.11.2019 г. Паркинг ЖК-3 юг, кв. 252 до ДГ "Звънче" гр. Козлодуй Община Козлодуй Доклад за оценка "Стройнорм"ЕООД,гр.София ІV-та
61 18.11.2019 г. КПИИ - Еднофамилна жилищна сграда упи І в. п41 гр. Козлодуй Пл С. Стойков Решение № 64 от Протокол № 5 на ОЕСУТ V-та
62 18.11.2019 г. КПИИ- Обслужваща сграда - магазин за битова техника и промишлени стоки в упи ХХ - 65 кв. 98 гр. Козлодуй М. Т.Сарачинов Решение № 68 от Протокол № 5 на ОЕСУТ V-та
63 18.11.2019 г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул. "Тунджа" №1 гр. Козлодуй Н. А. Николов Решение № 67 от Протокол № 5 на ОЕСУТ V-та
64 18.11.2019 г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул. "9-ти май" №32 гр. Козлодуй М. М. Казаков Решение № 63 от Протокол № 5 на ОЕСУТ V-та
65 18.11.2019 г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул. "9-ти май" №15 гр. Козлодуй Л. Н. Балиев; В. Р. Вълчева и Л. Р. Вълчев Решение № 62 от Протокол № 5 на ОЕСУТ V-та
66 18.11.2019 г. Топлоснабдяване на жилищна сграда упи ХV а, кв. 54 гр. Козлодуй И. А. Вълчев и В. Е. Вълчева Решение № 59 от Протокол № 5 на ОЕСУТ V-та
67 04.12.2019г. Топлоснабдяване на еднофамилна жилищна сграда ул. "Митко Палаузов" № 8 гр. Козлодуй Д. Й. Чавдаров Решение № 58 от Протокол № 5 на ОЕСУТ V-та
68 04.12.2019г. Магазин за промишлени стоки към ТПК Радецки - сграда в имот пл. № 505, кв.49 с. Гложене, общ. Козлодуй П. П. Димитрова Решение № 35 от Протокол № 4 на ОЕСУТ V-та
2020
1 14.01.2020г. Преустройство на обособен обект пи 37798.512.246.1.48, кв. 249 в магазин за промишлени стоки, бл. 72, ЖК-2 гр. Козлодуй Ц. П. Манев Решение № 72, Протокол № 6 на ОЕСУТ V-та
2 14.01.2020г. Външно ел. захранване с кабел НН - 1кV- групови гаражи - 18 бр. в пи 37798.512.321 гр. Кжозлодуй ЧЕЗ "Разпределение България" Доклад за оценка "Пешев" ЕООД с. Първенец V-та
3 14.01.2020г. Топлоснабдяване на еднофамилна жилищна сграда ул. "Хан Аспарух" № 16 гр. Козлодуй П.Н. Ганчев Решение № 80, Протокол № 6 на ОЕСУТ V-та
4 14.01.2020г. КПИИ- Магазин за промишлени стоки, находящ се в упи ХІ-83, кв. 338 пи 37798.507.83 ул. "Освободител" №87 гр. Козлодуй "А 33" ЕООД Решение № 74, Протокол № 6 на ОЕСУТ V-та
5 22.01.2020г. Топлоснабдяване на еднофамилна жилищна сграда ул. "Враца" №7А гр. Козлодуй Р. Р.Георгиев Решение № 71, Протокол № 6 на ОЕСУТ V-та
6 22.01.2020г. Топлоснабдяване на еднофамилна жилищна сграда ул. "Враца" № 8гр. Козлодуй Л. Г. Караджов Решение № 70, Протокол № 6 на ОЕСУТ
7 22.01.2020г. Плътна ограда в пи 37798.502.557 гр. Козлодуй Г. Д. Веселинова - Пазийска чл.148, ал.1и2,чл.152, ал.1 във връзка с чл. 147, ал.1, т.1 от ЗУТ VІ-та
8 22.01.2020г. Топлоснабдяване на стопански сгради - магазини гр. Козлодуй, ул. "Отец Паисий" в района на "Стар пазар" ЕТ"Цветанка Борисова- Каста Мартис" Решение № 79, Протокол № 6 на ОЕСУТ V-та
9 22.01.2020г. Топлоснабдяване на стопански сгради - магазини гр. Козлодуй, ул. "Отец Паисий" в района на "Стар пазар" ЕТ" При сестрите- Цвета Пенкова Решение № 79, Протокол № 6 на ОЕСУТ V-та
10 29.01.2020г. Автокомплекс и кафе-офис, преустройство упи Х-431 кв.34 с. Хърлец Г. С. Георгиев Решение № 73, Протокол № 6 на ОЕСУТ V-та
11 05.02.2020г. Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа и изграждане на кръгово кръстовище гр. Козлодуй; Подобект Реконструкция и рехабилитация на ул. "Хан Аспарух" от о.т. 961 до о.т.817, ул. "Митко Палаузов" от о.т.309 до о.т.916 и улица от о.т.941 до о.т.937 гр. Козлодуй Община Козлодуй Решение № 5, Протокол № 1 на ОЕСУТ ІV-та
12 05.02.2020г. Топлоснабдяване на еднофамилна жилищна сграда ул. "В. Левски" № 24, гр. Козлодуй В. М. Кочилов Решение № 77, Протокол № 6 на ОЕСУТ V-та
13 05.02.2020г. Топлоснабдяване на еднофамилна жилищна сграда ул. "В. Левски" № 17, гр. Козлодуй А. Е. Големанов Решение № 78, Протокол № 6 на ОЕСУТ V-та
14 05.02.2020г. Фотоволтаична централа за ел. енергия върху земя в имот упи ХІІ-905,906 кв. 16 с. Гложене, общ. Козлодуй К. П. Стефанов чл. 147, ал. 1 и ал.2 от ЗУТ VІ-та
15 05.02.2020г. Фотоволтаична централа за ел. енергия върху земя в имот упи ХІІ-901 кв. 16 с. Гложене, общ. Козлодуй К. П. Стефанов чл. 147, ал. 1 и ал.2 от ЗУТ VІ-та
16 05.02.3030г. Топлоснабдяване на еднофамилна жилищна сграда ул. "Васил Левски" № 15, гр. Козлодуй М. В. Балиева и В. Балиева Решение № 81, Протокол № 6 на ОЕСУТ V-та
17 05.02.2020г. Топлоснабдяване на еднофамилна жилищна сграда ул. "Васил Левски" № 26, гр. Козлодуй В. И.Ванцов Решение № 76, Протокол № 6 на ОЕСУТ V-та
18 12.02.2020г. Основен ремонт - възстановяване на сграда на НЧ "Яким Деспотов" с. Гложене, общ. Козлодуй Община Козлодуй Доклад за оценка СС "Консулт" ЕООД ІV-та