одобрен

Регистър на издадените разрешителни за строеж

Уникален идентификатор:  1a633d83-fb26-45d2-90bd-62c0939e961c

Текуща версия: 19

Показвана версия: 19

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-24 10:38:01
  • Създаден от: desislava_sandulova
  • Последна промяна: 2020-05-22 14:40:26
  • Последно променил: desislava_sandulova
Няма информация за показване