одобрен

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за м. Март 2020 г.

Уникален идентификатор:  1abfbb91-1489-4f09-b646-06abdfa9a915

Описание:

Месечен отчет на Община Кула за изпълнението на бюджета за 2020 г.

бюджет община Кула отчет

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2020-06-12 17:32:10
  • Създаден от: gabriela_ninkova
  • Последна промяна: 2020-06-12 17:32:10