одобрен

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена

Уникален идентификатор:  1adcb799-00c7-40db-bbff-0e4d3642c748

Описание:

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена в община Земен.

детска градина училище

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-10-03 11:51:12
  • Създаден от: detelina_nikolova
  • Последна промяна: 2018-11-29 12:14:04
  • Последно променил: migrate_data

СПИСЪК НА УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗЕМЕН към 01.09.2017 г.

Наименование Код по БУЛСТАТ 000…. Юридически статут Основание за откриване Данни за преобразуване/промяна Право на собственост Ръководство на училище, детската градина (позиция,имена) Адрес, телефон, електронен адрес и адрес в интернет Основание за заличаване на регистрацията притежава статут на средищно притежава статут на защитено
1. Средно училище "Св.Св.Кирил и Методий" 379366 Юридическо лице ЗПУО 1882 г. Акт №1 от 01.09.01945 Общинско директор, Албена Иванова Гр.Земен, обл.Перник, общ.Земен, ул.“Груйова“ №2; souzemen@yahoo.com да да
2. Детска градина "Руска Стоянова" 377745 Юридическо лице ЗПУО 1969 г. Общинско директор, Светлана Арсова Гр.Земен, обл.Перник, общ.Земен, ул.“Любен Каравелов“ №2