одобрен

Информация за плащанията в СЕБРА 28.11.2019

Уникален идентификатор:  1aeaf94b-e3c0-4e30-84c0-a1a06fb21f6d

себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-11-29 09:10:21
  • Създаден от: d_tzvetkov
  • Последна промяна: 2019-11-29 09:10:21

Обобщено

Министерство на образованието и науката Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 554 2173081.02
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 234 133377.3
10 xxxx Издръжка 609 276459.9
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 38 38773
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 16 135216.27
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 8 1970.72
88 xxxx Средства на разпореждане 182 81921.13
91 xxxx Теглене на BGN в брой 3 4882.02
92 xxxx Закупуване на валута в брой 6 342.27
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 246 260018.02
98 xxxx Други операции в БНБ 82 -960985.33
Общо:  1978 2145056.32
По бюджетни организации
Операции с неуточнен код на бюджетно предприятие Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
91 xxxx Теглене на BGN в брой 2 0
92 xxxx Закупуване на валута в брой 4 0
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 164 0
98 xxxx Други операции в БНБ 4 0
Общо:  174 0
ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ( 0170000005 ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 7 4293.45
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 500
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 8 1970.72
91 xxxx Теглене на BGN в брой 1 4882.02
92 xxxx Закупуване на валута в брой 2 342.27
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 82 260018.02
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -175636.22
Общо:  103 96370.26
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - Благоевград ( 0170010003 ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 817.97
98 xxxx Други операции в БНБ 2 -10878
Общо:  6 -10060.03
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - БУРГАС ( 0170020001 ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 180.41
10 xxxx Издръжка 2 647.97
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -12927
Общо:  5 -12098.62
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - ВАРНА ( 0170030000 ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 407.2
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -70957
Общо:  3 -70549.8
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 0170040008 ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 23 16999.3
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 13 2076.26
10 xxxx Издръжка 1 216.6
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -26198
Общо:  38 -6905.84
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ВИДИН ( 0170050006 ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 1541.2
Общо:  3 1541.2
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ВРАЦА ( 0170060004 ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -51233.19
Общо:  1 -51233.19
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ГАБРОВО ( 0170070002 ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 266.4
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -4190
Общо:  3 -3923.6
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ДОБРИЧ ( 0170080000 ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -64586
Общо:  1 -64586
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -КЪРДЖАЛИ ( 0170090009 ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
98 xxxx Други операции в БНБ 2 -7534
Общо:  2 -7534
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -КЮСТЕНДИЛ ( 0170100004 ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 6210.29
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1 680
10 xxxx Издръжка 3 616.8
88 xxxx Средства на разпореждане 13 2476.8
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -5255
Общо:  19 4728.89
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -МОНТАНА ( 0170110002 ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 13133.93
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 3 264.88
10 xxxx Издръжка 1 7210
88 xxxx Средства на разпореждане 4 4211.47
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -29930
Общо:  12 -5109.72
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ПАЗАРДЖИК ( 0170130009 ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 98
88 xxxx Средства на разпореждане 1 6319.73
Общо:  3 6417.73
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ПЕРНИК ( 0170140007 ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 11 12706.14
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2 70.32
10 xxxx Издръжка 1 1944.6
88 xxxx Средства на разпореждане 12 2874.16
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -4236
Общо:  27 13359.22
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ПЛЕВЕН ( 0170150005 ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -22502
Общо:  1 -22502
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ПЛОВДИВ ( 0170160003 ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5 21768.5
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 7 3225.92
88 xxxx Средства на разпореждане 4 6549.52
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -1367.4
Общо:  17 30176.54
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -РАЗГРАД ( 0170170001 ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 300
Общо:  3 300
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СИЛИСТРА ( 0170190008 ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 11 8142.76
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 5 2260.56
88 xxxx Средства на разпореждане 1 925
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -5393
Общо:  18 5935.32
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СЛИВЕН ( 0170200003 ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 126.6
88 xxxx Средства на разпореждане 1 10
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -19522
Общо:  7 -19385.4
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СОФИЯ-ГРАД ( 0170220000 ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 846
88 xxxx Средства на разпореждане 1 7519.23
Общо:  4 8365.23
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СОФИЯ-РЕГИОН ( 0170230008 ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 13 23002.86
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 3 780
10 xxxx Издръжка 10 2420
88 xxxx Средства на разпореждане 2 20
Общо:  28 26222.86
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СТАРА ЗАГОРА ( 0170240006 ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5 12625.55
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1 350
10 xxxx Издръжка 9 2189.72
88 xxxx Средства на разпореждане 5 5119.71
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -71306.85
Общо:  21 -51021.87
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ХАСКОВО ( 0170260002 ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 264.75
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -101203.84
Общо:  4 -100939.09
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ЯМБОЛ ( 0170280009 ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 641.44
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -5289
Общо:  3 -4647.56
РЕГИОН БЛАГОЕВГРАД ( 017101**** ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6 51208.05
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 6 2940
10 xxxx Издръжка 13 4290.43
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 8000
88 xxxx Средства на разпореждане 6 4796.26
98 xxxx Други операции в БНБ 4 -4004.87
Общо:  36 67229.87
РЕГИОН БУРГАС ( 017102**** ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 140.59
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 6100
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -370.47
Общо:  3 5870.12
РЕГИОН-ВАРНА ( 017103**** ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 16 140995.11
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 3 25320
10 xxxx Издръжка 24 8671.49
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 450
98 xxxx Други операции в БНБ 3 -2232.99
Общо:  47 173203.61
РЕГИОН-ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 017104**** ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 79 109398.81
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 16 1169.14
10 xxxx Издръжка 50 23564.98
88 xxxx Средства на разпореждане 7 1314.6
98 xxxx Други операции в БНБ 5 1649.81
Общо:  157 137097.34
РЕГИОН-ВИДИН ( 017105**** ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 12 3304.13
Общо:  12 3304.13
РЕГИОН-ВРАЦА ( 017106**** ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 10 76893.31
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 22 14059.14
10 xxxx Издръжка 17 5278.08
88 xxxx Средства на разпореждане 1 228.12
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -319.8
Общо:  51 96138.85
РЕГИОН-ГАБРОВО ( 017107**** ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 19 5268.95
88 xxxx Средства на разпореждане 5 908.86
Общо:  24 6177.81
РЕГИОН - ДОБРИЧ ( 017108**** ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7 49263.75
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 6 1448.49
10 xxxx Издръжка 22 21067.96
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 10890
88 xxxx Средства на разпореждане 5 335.9
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -3863.62
Общо:  43 79142.48
РЕГИОН - КЪРДЖАЛИ ( 017109**** ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5 36300.41
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 3 281.68
10 xxxx Издръжка 20 3927.6
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 4618
88 xxxx Средства на разпореждане 6 565.07
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -48.26
Общо:  36 45644.5
РЕГИОН- КЮСТЕНДИЛ ( 017110**** ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 20 58367.37
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 10 4300.66
10 xxxx Издръжка 10 1873.47
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 12387
88 xxxx Средства на разпореждане 5 2284.94
Общо:  46 79213.44
РЕГИОН - МОНТАНА ( 017111**** ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 21 109661.81
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 8 3422
10 xxxx Издръжка 12 4205.46
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 2915
88 xxxx Средства на разпореждане 20 2775.76
98 xxxx Други операции в БНБ 2 -1002.8
Общо:  65 121977.23
РЕГИОН - ЛОВЕЧ ( 017112**** ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 70409.57
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 7 2878
10 xxxx Издръжка 14 4831.6
88 xxxx Средства на разпореждане 2 1736.4
98 xxxx Други операции в БНБ 2 -2345.04
Общо:  29 77510.53
РЕГИОН - ПАЗАРДЖИК ( 017113**** ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 28 173671.46
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 23 16193.18
10 xxxx Издръжка 29 17537.31
88 xxxx Средства на разпореждане 4 616.13
98 xxxx Други операции в БНБ 4 5168.62
Общо:  88 213186.7
РЕГИОН - ПЕРНИК ( 017114**** ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 18 54382.74
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 8 1143
10 xxxx Издръжка 18 5088.99
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -752.52
Общо:  45 59862.21
РЕГИОН - ПЛЕВЕН ( 017115**** ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 10 136782.77
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 12 4203.2
10 xxxx Издръжка 28 8551.86
88 xxxx Средства на разпореждане 6 3012.86
98 xxxx Други операции в БНБ 4 -4708.67
Общо:  60 147842.02
РЕГИОН - ПЛОВДИВ ( 017116**** ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 9 98939.5
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 9 8183.04
10 xxxx Издръжка 43 20534.85
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 8000
88 xxxx Средства на разпореждане 25 6875.05
98 xxxx Други операции в БНБ 4 -8594.42
Общо:  91 133938.02
РЕГИОН-РАЗГРАД ( 017117**** ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5 33399.78
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 4 2670
10 xxxx Издръжка 12 4187.29
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 2262
88 xxxx Средства на разпореждане 2 1142.27
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -246.41
Общо:  26 43414.93
РЕГИОН - РУСЕ ( 017118**** ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 114445.24
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 9 4198.2
10 xxxx Издръжка 17 8809.5
88 xxxx Средства на разпореждане 10 2388.32
98 xxxx Други операции в БНБ 3 -6908.52
Общо:  42 122932.74
РЕГИОН - СИЛИСТРА ( 017119**** ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 24 60260.94
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 8 1716.52
10 xxxx Издръжка 5 2488.41
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 2850
88 xxxx Средства на разпореждане 2 270.4
98 xxxx Други операции в БНБ 3 -385.66
Общо:  44 67200.61
РЕГИОН - СЛИВЕН ( 017120**** ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 8 23407.26
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1 815
10 xxxx Издръжка 18 5525.5
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 8000
88 xxxx Средства на разпореждане 5 1184.5
98 xxxx Други операции в БНБ 2 -703.81
Общо:  35 38228.45
РЕГИОН - СМОЛЯН ( 017121**** ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 23 41429.56
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 5 1398.22
10 xxxx Издръжка 3 267.03
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -6
Общо:  32 43088.81
РЕГИОН - СОФИЯ-ГРАД ( 017122**** ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
98 xxxx Други операции в БНБ 2 0
Общо:  2 0
РЕГИОН - СТАРА ЗАГОРА ( 017124**** ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 11 228679.61
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 13 9663.38
10 xxxx Издръжка 30 15903.06
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 24 13926
88 xxxx Средства на разпореждане 8 1760.35
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -3727.85
Общо:  87 266204.55
РЕГИОН - ТЪРГОВИЩЕ ( 017125**** ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 43858.84
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 3 1152
10 xxxx Издръжка 18 8180.14
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 2 15551.16
88 xxxx Средства на разпореждане 5 1181.81
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -2.69
Общо:  31 69921.26
РЕГИОН - ХАСКОВО ( 017126**** ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 38205.05
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 4 2271.78
10 xxxx Издръжка 8 2662.4
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 17234.05
Общо:  15 60373.28
РЕГИОН - ШУМЕН ( 017127**** ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 18 13245.9
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 3 4980
88 xxxx Средства на разпореждане 2 1513.16
Общо:  23 19739.06
РЕГИОН - ЯМБОЛ ( 017128**** ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 21 75696.2
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 4 8970.15
10 xxxx Издръжка 5 3318.35
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 7999.5
88 xxxx Средства на разпореждане 10 1914.75
98 xxxx Други операции в БНБ 2 -1808.17
Общо:  43 96090.78
УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА ( 0171980007 ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 45 35617.28
Общо:  45 35617.28
НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА - СОФИЯ ( 0172040007 ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 62618.15
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 6 743.14
10 xxxx Издръжка 8 4547.91
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 45066
Общо:  19 112975.2
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ ( 0172050005 ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 249.6
Общо:  1 249.6
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ - СОФИЯ ( 0172110001 ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 8552.24
10 xxxx Издръжка 2 2238
Общо:  6 10790.24
НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ ДОМ - СОФИЯ ( 0172210000 ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -527.98
Общо:  1 -527.98
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ ( 0172220009 ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -27.43
Общо:  1 -27.43
Център за оценяване в предучилищното и училищното образование ( 0172280008 ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 14801.83
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2 99.79
10 xxxx Издръжка 3 9056.06
88 xxxx Средства на разпореждане 1 90
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -2713.46
Общо:  9 21334.22
УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ( 017231**** ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 202.6
Общо:  1 202.6
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА - София ( 0172320008 ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 1 9000
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -20777.16
Общо:  2 -11777.16
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ - София ( 0172330006 ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 4108.03
10 xxxx Издръжка 3 1051.2
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -1818.85
Общо:  8 3340.38
ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ( 0172340004 ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -210047.14
Общо:  1 -210047.14
Фонд Научни изследвания ( 0172350002 ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 77 19946.44
10 xxxx Издръжка 7 424.31
Общо:  84 20370.75
НИМХ ( 017236**** ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
98 xxxx Други операции в БНБ 1 352.33
Общо:  1 352.33
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Благоевград ( 0172410009 ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 9.01
Общо:  1 9.01
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Велико Търново ( 0172440003 ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 136.86
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -67
Общо:  2 69.86
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Враца ( 0172460000 ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 7 843.79
Общо:  7 843.79
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Габрово ( 0172470008 ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 18979.56
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1 98.01
10 xxxx Издръжка 2 67.3
Общо:  6 19144.87
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Добрич ( 0172480006 ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 91.01
10 xxxx Издръжка 1 295
Общо:  2 386.01
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Кюстендил ( 0172500000 ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 385.1
Общо:  2 385.1
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Ловеч ( 0172510008 ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 19186.23
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 4 1304.14
10 xxxx Издръжка 3 1313.5
Общо:  8 21803.87
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Пазарджик ( 0172530004 ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 199.86
Общо:  1 199.86
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Русе ( 0172580005 ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 70.15
Общо:  2 70.15
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Силистра ( 0172590003 ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 15 20661.45
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 3 567.05
Общо:  18 21228.5
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Сливен ( 0172600009 ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 24.8
Общо:  2 24.8
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Смолян ( 0172610007 ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 1366.4
Общо:  2 1366.4
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - София - град ( 0172620005 ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 7 9308.8
Общо:  7 9308.8
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Стара Загора ( 0172640001 ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 6096
Общо:  4 6096
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Търговище ( 0172650000 ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 931.05
Общо:  6 931.05
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Хасково ( 0172660008 ) Период: 28.11.2019 - 28.11.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 36032.08
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 4 4721.01
10 xxxx Издръжка 4 2128.41
Общо:  10 42881.5