одобрен

Регистър на лекарските практики

Уникален идентификатор:  1afa250c-6de8-44b1-bd33-40bc136d9672

Описание:

Регистър на лекарските практики в Община Мирково

регистър

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: JSON

  • Създаден на: 2017-10-18 11:31:49
  • Създаден от: blaga_valcheva
  • Последна промяна: 2019-07-10 13:11:12
  • Последно променил: migrate_data
РЕГИСТЪР
НА ЛЕКАРСКИТЕ ПРАКТИКИ В ОБЩИНА МИРКОВО


ПО
РЕД
ОБЩИНА ЛЕКАР НАСЕЛЕНО МЯСТО АДРЕС
1 2 3 4 5
1 Мирково Д-р Кирил Манолов Цветков Мирково
Смолско
село Мирково, ул. „Цвятко Караджов“ №1 и
село Смолско /СЗС/
2 Мирково Д-р Силвия Валентинова
Йорданова
Мирково село Мирково , ул. „ Поручик Б ончев“№1
3 Мирково Д-р Евгени Георгиев Войнов Мирково село Мирково, „Елаците -МЕД“АД
4 Мирково Д-р Георги Димитров Войнов Мирково село Мирково, „Елаците -МЕД“АД