Автор: Veselin Zlatev

непроверен

Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект - публична общинска собственост

Уникален идентификатор:  1b1983dc-717c-4a88-8645-6c572e529da1

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2019-02-26 13:04:38
  • Създаден от: veselin_zlatev
  • Последна промяна: 2019-02-26 13:04:38