Набор от данни:  Бюджет 2015г.

одобрен

Разпределение на разходи по видове дейности

Уникален идентификатор:  1b58f2c0-33cd-482b-99db-384c078f895b

бюджет

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: JSON

  • Създаден на: 2016-11-22 16:43:41
  • Създаден от: stela_tsankova_marinska
  • Последна промяна: 2018-11-08 18:28:58
  • Последно променил: migrate_data

Моля имайте предвид, че това е извадка от първите 3000 символа на ресурса

[ [ "", "", "", "", "", "", "", "" ], [ "", "", "", "", "", "", "", "" ], [ "РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ", "", "", "", "", "", "", "" ], [ "", "", "", "", "", "", "", "" ], [ "", "", "", "", "", "", "", "" ], [ "117 Държавни и общински служби и дейности по изборите", "", "Първоначален план", "Уточнен план", "Отчет", "", "", "" ], [ "", "", "", "", "държавни дейности", "местни дейности", "дофинан-сиране", "ОБЩО" ], [ "1.", "Персонал", "0", "0", "0", "0", "0", "0" ], [ "1.1.", "заплати", "", "", "", "", "", "0" ], [ "1.2.", "други възнаграждения", "", "", "", "", "", "0" ], [ "1.3.", "осигурителни вноски", "", "", "", "", "", "0" ], [ "2.", "Издръжка", "0", "0", "", "", "", "0" ], [ "3.", "Разходи за лихви", "0", "0", "", "", "", "0" ], [ "4.", "Стипендии", "0", "0", "", "", "", "0" ], [ "5.", "Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата", "0", "0", "", "", "", "0" ], [ "6.", "Субсидии за нефинансови предприятия", "0", "0", "", "", "", "0" ], [ "7.", "Субсидии на организации с нестопанска цел", "0", "0", "", "", "", "0" ], [ "7.", "Капиталови разходи", "0", "0", "", "", "", "0" ], [ "8.", "Резерв", "0", "0", "", "", "", "0" ], [ "ОБЩО РАЗХОДИ", "", "0", "0", "0", "0", "0", "0" ], [ "", "", "", "", "", "", "", "" ], [ "122 Общинска администрация", "", "Първоначален план", "Уточнен план", "Отчет", "", "", "" ], [ "", "", "", "",
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте