одобрен

SEBRA-MF-2020-03-12

Уникален идентификатор:  1b603a27-64e0-4cdb-8ab0-2e1b4aa507c1

бюджет МФ плащания себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-03-13 13:03:08
  • Създаден от: ts.tsvetanova
  • Последна промяна: 2020-03-13 13:03:08

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ (в лева)

Период: 12.03.2020 - 12.03.2020

Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 117 30623.38
10 xxxx Издръжка 175 -1517871.87
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 -235.97
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 2 224229
88 xxxx Средства на разпореждане 5 -644.29
90 xxxx Възстановени приходи 7 -47921.09
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 4 0
98 xxxx Други операции в БНБ 46 0
Общо:  357 -1311820.84
По бюджетни организации
Операции с неуточнен код на бюджетно предприятие Период: 12.03.2020 - 12.03.2020
Код Описание Брой Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 2 0
98 xxxx Други операции в БНБ 2 0
Общо:  4 0
Министерство на финансите - Ц А ( 0100000004 ) Период: 12.03.2020 - 12.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 10 5138.95
10 xxxx Издръжка 4 -1550886.62
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 2 224229
90 xxxx Възстановени приходи 1 -26584.79
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 2 0
98 xxxx Други операции в БНБ 2 0
Общо:  21 -1348103.46
А-я за държавна финансова инспекция ( 010002**** ) Период: 12.03.2020 - 12.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 97 33913.64
10 xxxx Издръжка 11 -7575.09
98 xxxx Други операции в БНБ 4 0
Общо:  112 26338.55
Агенция Митници ( 010004**** ) Период: 12.03.2020 - 12.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 178.9
10 xxxx Издръжка 64 39853.01
90 xxxx Възстановени приходи 3 -6916.25
98 xxxx Други операции в БНБ 14 0
Общо:  85 33115.66
Национална агенция за приходите ( 010011**** ) Период: 12.03.2020 - 12.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6 -8608.11
10 xxxx Издръжка 95 1526.93
88 xxxx Средства на разпореждане 5 -644.29
90 xxxx Възстановени приходи 3 -14420.05
98 xxxx Други операции в БНБ 20 0
Общо:  129 -22145.52
НКЖФ ( 0100140006 ) Период: 12.03.2020 - 12.03.2020
Код Описание Брой Сума
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 -235.97
98 xxxx Други операции в БНБ 2 0
Общо:  3 -235.97
Агенция по обществени поръчки ( 0100200002 ) Период: 12.03.2020 - 12.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 -790.1
98 xxxx Други операции в БНБ 2 0
Общо:  3 -790.1