одобрен

Регистър на техническите паспорти към 31.12.2019 год.

Уникален идентификатор:  1b972c2b-d2a0-45fd-80e6-8871e4d389d3

регистър

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: JSON

  • Създаден на: 2020-03-24 20:04:35
  • Създаден от: Mirkovo
  • Последна промяна: 2020-03-24 20:04:35

РЕГИСТЪР НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАСПОРТИ НА
СТРОЕЖИТЕ

 по ред

Дата

Възложител

Населено място

УПИ

Кв.

Наименование на строежа

Категория на строежа

№ на разрешение за ползване

Съставил техническия паспорт

1.

03.04.2015г.

Община Мирково

с. Мирково

ПИ 000508

 

Общински път IV – 60037 участък от км 0+000
до км 1+660

 

 

инж. А. Янев

2.

03.04.2015г.

Община Мирково

с. Мирково

ПИ 000505;

ПИ 000506;

ПИ 000504;

 

Общински път IV – 60037 участък от с.
Мирково до границата на община
Мирково- Челопеч

 

 

инж. А. Янев

3.

03.04.2015г.

Община Мирково

с. Бенковски

ПИ с идентификатор 48324.30.150

Общински път IV – 80137 землище с.
Бенковски

 

 

инж. А. Янев

4.

03.04.2015г.

Община Мирково

с. Мирково

 

 

Рехабилитация улици с. Мирково

 

 

„Стройнадзор - НСН”ООД - София

5.

19.06.2015г.

Николай Атанасов

с. Мирково

XIX - 260

6

Лятна къща

 

Удост. № 1/11.06.2015г.

С. Кърпарова

6.

29.06.2015г.

ДП „НКЖИ”гр. София

с. Мирково

 

 

Възстановяване на четвърти гаров
коловоз и изграждане на рампа в ЖП
гара Мирково

 

 

ЕТ „Елтранс инженеринг” – Валентин
Мачиков -София

7.

04.08.2015г.

Читалище „Христо Ботев - 1884”

с. Мирково

VI – читалище и спортен комплекс

35

Ремонт и обновяване на Читалище
„Христо Ботев - 1884” с. Мирково

 

 

„Пловдивинвест”АД - Петър Ангелов -
Пловдив

8.

04.08.2015г.

Община Мирково

с. Мирково

 

 

Рехабилитация на тротоари и улици с.
Мирково

 

№ 2/ 17.07.2015г.

„Стройнадзор - НСН”ООД - София

9.

31.08.2015г.

Община Мирково

с. Бенковски

 

 

Реконструкция на водопроводна мрежа
с. Бенковски

 

СТ – 05-1399/ 27.08.2015г.

„Стройнадзор - НСН”ООД - София

10.

08.09.2015г.

ЕТ „Надя Борова”

с. Буново

VI - 611

57

Къща за гости

 

УП № 4/ 08.09.2015г.

„Б.И.С. инженеринг” ЕООД - София

11.

08.09.2015г.

Община Мирково

с. Мирково

I – спортен комплекс

79

Външно електрозахранване кабелна
линия Ср.Н. 20 kV и БКТП 20/04/0230 kV с
трансформатор 800 kVA –„Спортен
комплекс” с. Мирково

 

СТ – 05 – 1470/ 04.09.2015г.

„Стройнадзор - НСН”ООД - София

12.

17.09.2015г.

Община Мирково

с. Смолско

67636.1.66 м.”Спахийска нива”

Устойчиво управление на горите и
опазване на околната среда чрез
създаване на система за откриване на
горски пожари в ранен стадий и
мониторинг на околната среда
Пожаронаблюдателна кула

 

№ 5 / 11.09.2015г.

„АС Консулт 09”ООД - София

13.

24.09.2015г.

Община Мирково

с. Мирково

I – спортен комплекс

79

„Спортен комплекс с подобекти
футболен стадион с трибуни”,
„Спортен център” , „Плувен басейн и
съблекални”, „Площадкови мрежи и
съоръжения, паркоустрояване и
благоустрояване”

 

СТ – 05 – 1595/ 18.09.2015г.

„ММВ Инженеринг” ЕООД

14.

26.10.2015г.

Община Мирково

с. Смолско

 

 

Рехабилитация и възстановяване на
пътен участък SFO 03433 IV – 60030 /III/ с.
Смолско I етап от км 0+00 до км 0+668,67 и от
км 1+408,67 до км 2+085

 

 

„Стройнадзор - НСН”ООД - София

15.

26.10.2015г.

Община Мирково

с. Смолско

 

 

Рехабилитация и възстановяване на
пътен участък SFO 03433 IV – 60030/III/ с.
Смолско от км 0+668,67 до км 1+408,67 II етап

 

 

„Стройнадзор - НСН”ООД - София

16.

26.10.2015г.

Община Мирково

с. Буново

 

 

Рехабилитация и възстановяване на
пътен участък SFO -1430 – 60035 /I-6/ Долно
Камарци – Пирдоп /Буново/ I-6 с. Буново

 

РП

„Стройнадзор - НСН”ООД - София

17.

27.10.2015г.

Мария Иванова

с. Мирково

VII-62

9

Едноетажна жилищна сграда

 

У-ние 6/ 23.10.2015г.

инж. Здравко Тодоров

18.

22.12.2015г.

„Агамемнон 1”ЕООД гр. София

с. Бенковски

 

 

Речно водохващане на р. Мирковска на к
522,00 за пастървово стопанство

 

У-ние 7 / 18.12.2015г.

„АС Консулт 09”ООД - София

19.

18.03.2016г.

Николай Захариев

с. Мирково

XVIII - 380

21

Едноетажна жилищна сграда

 

 

С. Кърпарова

20.

21.03.2016г.

Община Мирково

с. Мирково

I-640

55

Дом за социално подпомагане

 

 

„ЕНАР Консулт” ЕООД - София

21.

08.04.2016г.

Мария Белчева – Лисева управител на
ЕТ„Мария Лисева” с. Буново

с. Буново

VIII-445

35

Къща за гости с изгребна яма

 

 

Митко Симеонов

22.

08.04.2016г.

ЕТ „Петя Пандурова Роза Хаус”с.
Буново

с. Буново

I - 069012

69

Къща за почивка

 

 

„Б.И.С. инженеринг” ЕООД - София

23.

03.06.2016г.

Община Мирково

с. Смолско

ниска зона

Реконструкция водоароводна мрежа –
ниска зона с. Смолско

 

РП № СТ-05-98/ 09.06.2016г.

„Стройнадзор - НСН”ООД - София

24.

14.09.2016г.

„ЧЕЗ Разпределение България ”АД

с. Буново

V-568

55

Нова мрежа НН до ново електоремрно
табло за жилищна сграда

 

 

„Пешев” ЕООД Първомай

25.

14.10.2016г.

Владимир Караатанасов

с. Мирково

VII-773

45

Масивна жилищна сграда

 

 

С. Кърпарова

26.

01.11.2016г.

„Елаците-мед”АД с.Мирково

с. Мирково

316 - Гредата

Преустройство на сграда склад за
концентрат в склад за натриев
хидросулфит ксантат в обогатителна
фабрика

 

 

„Стройнадзор - НСН”ООД - София

27.

04.11.2016г.

Ивайло Тодоров

с. Мирково

III-1176

75

Жилищна сграда

 

 

инж. Аврам Аврамов

28.

25.11.2016г.

Радослав Мичков

с. Мирково

XIII-1135

31

Двуетажна масивна жилищна сграда

 

 

инж. Петър Любо Славов Иванов

29.

27.12.2016г.

Тодорка Харитонова

с. Буново

V-552

50

Едноетажна жилищна сграда

 

 

Еленко Цветковски

30.

27.12.2016г.

Тодор Тотев

с. Мирково

XV-604

45

Пристройка и преустройство на жилищна
сграда

 

 

инж. Стоил Карагьозов

31.

14.02.2017г.

Община Мирково

с. Мирково

48324.89.9

48324.15.273

Рехабилитация на съществуващ местен
път от км 0+000 до км 0+140 и съществуващ
селскостопански път от км 0+140 до км 0+280

 

 

„Стройнадзор - НСН”ООД - София

32.

24.02.2017г.

Козимо Куадрели

с. Мирково

VII-266

6

Жилищна сграда

 

 

 

33.

13.04.2017г.

Евгения Петрова

с.Каменица /Брестака/

VI-35

8

Едноетажна жилищна сграда

 

 

С.Кърпарова

34.

07.06.2017г.

Тодор Тотев

с. Мирково

XV-604

45

Промяна на предназначението на първи
етаж от жилищна сграда в Бистро

 

 

инж. Стоил Карагьозов

35.

07.06.2017г.

Тодор Цачев

с. Мирково

II-297

13

Жилищна сграда

 

 

инж. Аврам Аврамов

36.

15.09.2017г.

„Пролайф технолоджи”ЕООД с
управител Димитър Георов

с.Мирково

ПИ – 992 с идентификатор 48324.41.152

Преустройство и реконструкция на
халета за готова и полуготова
продукция с модернизация и
увеличаване на производствения
капацитет на 600 тона дневно

 

 

инж. Иван Кръстев

37.

18.08.2018г.

„Елаците- мед”АД

инж. Драгомир Драганов

с. Мирково

48324.160.6

Ремонт на въздушния откос неговото
отводняване стабилитета на язовирна
стена на язовир Радин кладенец

 

 

„Стройнадзор - НСН”ООД - София

38.

23.11.2018г.

„Елаците- мед”АД

инж. Драгомир Драганов

с. Мирково

48324.22.10

Площадка за декомпресиране на
природен газ и промишлена газова
инсталация на топлосилов цех

 

 

„Стандарт”ООД - Плевен

39.

08.02.2019г.

„Елаците- мед”АД

инж. Драгомир Драганов

с. Мирково

48324.22.10

Преустройство и реконструкция на
стопанска сграда в автосервиз за
товарни автомобили

 

 

„ЛК Консултинг” ЕООД София
инж. Милена Димитрова

40.

15.02.2019г.

„Елаците- мед”АД

инж. Драгомир Драганов

с. Мирково

48324.22.10.80

Комин № 2 на Електрофилтър № 2 към цех
за Средно и Ситно трошено

 

 

„СК Спектър Инженеринг ДМС” ЕООД
София
Ася Смилянова

41.

15.02.2019г.

„Елаците- мед”АД

инж. Драгомир Драганов

с. Мирково

48324.22.10.82

Комин № 1 на Електрофилтър № 1 към цех
за Средно и Ситно трошено

 

 

„СК Спектър Инженеринг ДМС” ЕООД
София
Ася Смилянова

43.

03.06.2019г.

Ганка Бабинова

с. Мирково

48324.200.1339

Дървена сглобяема жилищна сграда

 

 

Цонка Панкова

44.

24.10.2019г.

Козимо Куадрели

с. Мирково

48324.200.266

Постройка към жилищна сграда и гараж

 

 

инж. Стоил Карагьозов

45.

09.12.2019г.

„Елаците- мед”АД

инж. Драгомир Драганов

с. Мирково

48324.22.10

Изграждане на резервен флотационен
ред, който да осигури поетапен ремонт
на флотационното отделение цех МФЦ

 

 

„Стройнадзор - НСН”ООД - София