одобрен

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

Уникален идентификатор:  1bc5ad6a-80a8-40d6-a9d3-0bb0a444c2f0

Описание:

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2020-05-15 09:56:10
  • Създаден от: ivanka_kasarova
  • Последна промяна: 2020-05-15 09:56:10