одобрен

Регистър на правоспособните лекари в Република България към м.септември 2020

Уникален идентификатор:  1c1bcc00-e6fe-4f6c-992d-6d2440cbecfb

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-09-15 11:27:36
  • Създаден от: blsregistar
  • Последна промяна: 2020-09-15 11:27:36
записа на страница

УИН

Име

Презиме

Фамилия

РЛК

0200000001 Абдулах Юсуфов Лавчиев Благоевград
0200000002 Агнес Христова Филиповска Благоевград
0200000003 Агнеса Михайлова Янева Благоевград
********** Адиле Селимова Чаушева-Ниньова Благоевград
0200000004 Адриана Благоева Солакова Благоевград
0200000887 Айлин Муса Куньова Благоевград
0200001052 Айсел Сабит Читакова Благоевград
0200000992 Айше Мехмедова Лапантова-Зайденова Благоевград
********** Айше Ибраимова Шерифова-Гърбева Благоевград
********** Албена Илиева Божинова Благоевград
0200000006 Албена Танкова Улянова Благоевград
0200000007 Александра Атанасова Радева Благоевград
0200000903 Александър Борисов Георгиев Благоевград
0200000010 Александър Георгиев Касапинов Благоевград
0200000012 Александър Димитров Попов Благоевград
0200000013 Александър Иванов Сивиков Благоевград
0200000014 Александър Йорданов Костов Благоевград
0200000015 Александър Петров Сакелариев Благоевград
0200000016 Александър Симеонов Вакашински Благоевград
0600000014 Александър Тодоров Бояджиев Благоевград
0200000017 Алексей Асенов Спахиев Благоевград
0200000018 Ален Емилов Палов Благоевград
0200001065 Алиса Славчева Хаджиева-Яхова Благоевград
0200000998 Алисан Ресимов Семерджиев Благоевград
Показва 1 до 25 от общо 32046 записа