одобрен

Регистър на обектите въведени в експлоатация - 30042020

Уникален идентификатор:  1c2b5a1c-64a2-44a3-9050-dfe7dac8a8ce

Описание:

Регистър на обектите въведени в експлоатация

Регистър на обектите въведени в експлоатация

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-05-15 10:26:27
  • Създаден от: valya_manova
  • Последна промяна: 2020-05-15 10:26:27
Няма информация за показване