одобрен

Информация за броя на регистрираната на територията на ОД"Земеделие" гр. Монтана земеделска, горска техника и машини за земни работи към 31.03.2019 г.

Уникален идентификатор:  1c680384-7e20-48ec-810e-0e6c9985b652

Описание:

Регистрирана земеделска, горска техника и машини за земни работи на територията на Област Монтана към 31.03.2019 г.

Броя на регистрираната земеделска горска техника и машини за земни работи

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-04-03 11:28:29
  • Създаден от: silvia_simeonova
  • Последна промяна: 2019-04-03 11:28:29

ИНФОРМАЦИЯ

за броя на регистрираната на територията на Областна дирекция "Земеделие" -
Монтана земеделска, горска техника и машини за земни работи
към 31 март 2019г.
Вид техника Регистрирана техника /брой/
1 Верижни трактори 76
2 Колесни трактори 2679
3 Самоходни шасита 76
4 Друга самоходна техника 458
5 Тракторни ремаркета: 1468
6 в т.ч. с общо предназначение 1185
7 със спец. предназначение 283
8 Горска техника 58
9 Зърнокомбайни 414
10 Самоходни силажокомбайни 11
11 Други самоходни машини 44
12 Машини за сеитба и садене 905
13 Машини за торене и растителна защита 502
14 Фуражоприбиращи и фуражопреработващи 783
15 Почвообработващи 3271
16 Сушилни и други 11
17 Зърно и семепочистващи 28
18 Машини за поливане 35
19 Горска техника 142