одобрен

Регистър на земи-общинска собственост, отдадени под аренда/наем

Уникален идентификатор:  1cbe739f-8fcc-444e-9c06-257af201d6a5

аренда

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-08-02 15:46:19
  • Създаден от: arina_todorova
  • Последна промяна: 2018-10-12 08:54:54
  • Последно променил: migrate_data

РЕГИСТЪР
на земи на отдадени под наем земи, общинска собственост
№ по ред Описание на имота (ниви, пасища, мери) Площ на имота - дка Договор № и дата Срок на договора Наемател
1 2 4 6 7 8
1 №111044 - нива 76.648 Д-71/27.08.2012 г. 5 години Георги Илиев Маринов
2 №161017 - нива 10.992 Д-79/25.06.2013 г. 5 години Кристина Георгиева Бойчева
3 №161018 - нива 18.170 Д-79/25.06.2013 г. 5 години Кристина Георгиева Бойчева
4 №017662 - пасище 20.785 Д-79/25.06.2013 г. 5 години Кристина Георгиева Бойчева
5 №017332 - пасище 40.317 Д-79/25.06.2013 г. 5 години Кристина Георгиева Бойчева
6 №017497 - пасище 30.015 Д-79/25.06.2013 г. 5 години Кристина Георгиева Бойчева
7 №017335 - пасище 71.963 Д-79/25.06.2013 г. 5 години Кристина Георгиева Бойчева
8 №017468 - пасище 2.427 Д-79/25.06.2013 г. 5 години Кристина Георгиева Бойчева
9 №017469 - пасище 9.522 Д-79/25.06.2013 г. 5 години Кристина Георгиева Бойчева
10 №017431 - пасище 16.014 Д-79/25.06.2013 г. 5 години Кристина Георгиева Бойчева
11 №017378 - пасище 18.755 Д-79/25.06.2013 г. 5 години Кристина Георгиева Бойчева
12 №017381 - пасище 19.189 Д-79/25.06.2013 г. 5 години Кристина Георгиева Бойчева
13 №017147 - пасище 11.319 Д-79/25.06.2013 г. 5 години Кристина Георгиева Бойчева
14 №017129 - пасище 19.333 Д-79/25.06.2013 г. 5 години Кристина Георгиева Бойчева
15 №017631 - пасище 72.212 Д-79/25.06.2013 г. 5 години Кристина Георгиева Бойчева
16 №017329 - пасище 4.564 Д-79/25.06.2013 г. 5 години Кристина Георгиева Бойчева
17 №114012 - нива 4.301 Д-62/25.06.2013 г. 5 години ПЗК "Т.Влайков" - гр.Пирдоп
18 №124101 - нива 2.302 Д-58/25.06.2013 г. 5 години ПЗК "Т.Влайков" - гр.Пирдоп
19 №124100 - нива 3.501 Д-57/25.06.2013 г. 5 години ПЗК "Т.Влайков" - гр.Пирдоп
20 №124078 - нива 2.297 Д-56/25.06.2013 г. 5 години ПЗК "Т.Влайков" - гр.Пирдоп
21 №124070 - нива 6.024 Д-55/25.06.2013 г. 5 години ПЗК "Т.Влайков" - гр.Пирдоп
22 №124069 - нива 1.600 Д-54/25.06.2013 г. 5 години ПЗК "Т.Влайков" - гр.Пирдоп
23 част от №110046 - нива 0.845 Д-53/25.06.2013 г. 5 години ПЗК "Т.Влайков" - гр.Пирдоп
24 част от №110044 - нива 8.570 Д-52/25.06.2013 г. 5 години ПЗК "Т.Влайков" - гр.Пирдоп
25 №110029 - нива 6.194 Д-51/25.06.2013 г. 5 години ПЗК "Т.Влайков" - гр.Пирдоп
26 №110022 - нива 2.696 Д-50/25.06.2013 г. 5 години ПЗК "Т.Влайков" - гр.Пирдоп
27 №118019 - нива 2.154 Д-49/25.06.2013 г. 5 години ПЗК "Т.Влайков" - гр.Пирдоп
28 №003044 - ливада 16.730 Д-48/25.06.2013 г. 5 години Петър Новачков Ивтиминов
29 №138043 - нива 1.197 Д-63/25.06.2013 г. 5 години Нели Цветанова Георгиева
30 №101055 - нива 0.593 Д-61/25.06.2013 г. 5 години Нели Цветанова Георгиева
31 №101054 - нива 1.511 Д-60/25.06.2013 г. 5 години Нели Цветанова Георгиева
32 №101053 - нива 0.590 Д-59/25.06.2013 г. 5 години Нели Цветанова Георгиева
33 №169001 - нива 12.564 Д-67/25.06.2013 г. 5 години Здравка Валентинова Николова
34 №170006 - нива 4.400 Д-66/25.06.2013 г. 5 години Здравка Валентинова Николова
35 №174013 - нива 12.594 Д-65/25.06.2013 г. 5 години Здравка Валентинова Николова
36 №114061 - нива 2.006 Д-76/25.06.2013 г. 5 години Гергана Симеонова Николова
37 №114018 - нива 2.400 Д-75/25.06.2013 г. 5 години Гергана Симеонова Николова
38 №118052 - нива 0.515 Д-74/25.06.2013 г. 5 години Генка Лазарова Николова
39 №118021 -ливада 2.002 Д-73/25.06.2013 г. 5 години Генка Лазарова Николова
40 №118160 - ливада 1.204 Д-72/25.06.2013 г. 5 години Генка Лазарова Николова
41 №118194 - ливада 1.395 Д-70/25.06.2013 г. 5 години Генка Лазарова Николова
42 №103019 - нива 1.002 Д-77/25.06.2013 г. 5 години Валентин Иванов Червенков
43 част от №116005 - нива 10.000 Д-46/25.06.2013 г. 5 години Валентин Иванов Червенков
44 част от №012013 - ливада 8.000 Д-47/25.06.2013 г. 5 години Георги Илиев Маринов
45 №118157 - ливада 2.992 Д-71/25.06.2013 г. 5 години Божко Михайлов Михов
46 №000250 - пасище 265.759 Д-131/27.09.2013 г. 5 години Божко Михайлов Михов
47 част от №000215 - пасище 40.000 Д-131/27.09.2013 г. 5 години Божко Михайлов Михов
48 №022021 - пасище 165.586 Д-131/27.09.2013 г. 5 години Божко Михайлов Михов
49 част от №022017 - пасище 200.00 Д-131/27.09.2013 г. 5 години Божко Михайлов Михов
50 №119050 - ливада 5.890 Д-131/27.09.2013 г. 5 години Божко Михайлов Михов
51 №111039 - ливада 14.114 Д-128/27.09.2013 г. 5 години Георги Илиев Маринов
52 №111040 - ливада 57.570 Д-128/27.09.2013 г. 5 години Георги Илиев Маринов
53 №111046 - ливада 15.288 Д-128/27.09.2013 г. 5 години Георги Илиев Маринов
54 №111050 - ливада 13.861 Д-128/27.09.2013 г. 5 години Георги Илиев Маринов
55 №121029 - нива 8.237 Д-128/27.09.2013 г. 5 години Георги Илиев Маринов
56 №109013 - ливада 2.151 Д-134/27.09.2013 г. 5 години Стоян Иванов Божков
57 част от №018060 - нива 5.000 Д-141/27.09.2013 г. 5 години Станислав Велков Велев
58 №108001 - нива 3.099 Д-132/27.09.2013 г. 5 години Петко Костдинов Лазаров
59 част от №020024 - нива 4.000 Д-133/27.09.2013 г. 5 години Ненчо Вълчов Ненчов
60 №005053 - нива 2.603 Д-140/27.09.2013 г. 5 години Константин Димитров Алдев
61 част от №014017 - нива 1.500 Д-136/27.09.2013 г. 5 години Илия Иванов Должев
62 №127001 - нива 24.322 Д-130/27.09.2013 г. 5 години Димитър Луканов Луканов
63 №127019 - нива 2.161 Д-130/27.09.2013 г. 5 години Димитър Луканов Луканов
64 №127037 - нива 2.499 Д-130/27.09.2013 г. 5 години Димитър Луканов Луканов
65 част от №121008 - нива 10.000 Д-129/27.09.2013 г. 5 години Георги Атанасов Герджилов
66 част от №000195 - пасище 100.000 Д-139/27.09.2013 г. 5 години Цветелин Димитров Личев
67 част от №000240 - пасище 38.869 Д-139/27.09.2013 г. 5 години Цветелин Димитров Личев
68 част от №000241 - пасище 108.449 Д-139/27.09.2013 г. 5 години Цветелин Димитров Личев
69 част от №000243 - пасище 14.576 Д-139/27.09.2013 г. 5 години Цветелин Димитров Личев
70 част от №000188 - пасище 10.000 Д-136/27.09.2013 г. 5 години Николай Ненков Бръмбев
71 част от №000193 - пасище 48.814 Д-136/27.09.2013 г. 5 години Николай Ненков Бръмбев
72 част от №000195 - пасище 72.799 Д-136/27.09.2013 г. 5 години Николай Ненков Бръмбев
73 част от №121007 - нива 2.000 Д-26/26.05.2014 г. 5 години Цено Спиридонов Алексиев
74 част от №155004 - ливада 2.000 Д-26/26.05.2014 г. 5 години Цено Спиридонов Алексиев
75 част от №116004 - нива 0.500 Д-25/26.05.2014 г. 5 години Илия Митов Гърков
76 част от №000518 - нива 0.700 Д-25/26.05.2014 г. 5 години Илия Митов Гърков
77 №023018 - нива 10.845 Д-24/26.05.2014 г. 5 години Николай Ненков Бръмбев
78 №023031 - нива 7.166 Д-24/26.05.2014 г. 5 години Николай Ненков Бръмбев
79 №110002 - нива 6.507 Д-68/29.10.2014 г. 5 години Нели Цветанова Георгиева
80 №110008 - нива 1.799 Д-68/29.10.2014 г. 5 години Нели Цветанова Георгиева
81 №110010 - нива 2.799 Д-68/29.10.2014 г. 5 години Нели Цветанова Георгиева
82 №110012 - нива 5.803 Д-68/29.10.2014 г. 5 години Нели Цветанова Георгиева
83 №110016 - нива 2.799 Д-67/29.10.2014 г. 5 години Божко Михайлов Михов
84 част от №116005 - нива 1.000 Д-66/29.10.2014 г. 5 години Ненчо Вълчов Ненчов
85 част от №005094 - нива 1.000 Д-65/29.10.2014 г. 5 години Николина Петрова Иванова
86 част от №116005 - нива 1.000 Д-64/29.10.2014 г. 5 години Петър Димитров Христов
87 част от №116004 - нива 5.700 Д-63/29.10.2014 г. 5 години Павлинка Луканова Георгиева
88 №014080 - нива 1.103 Д-62/29.10.2014 г. 5 години Никола Захариев Николов
89 част от №116004 - нива 1.000 Д-61/29.10.2014 г. 5 години Валентин Иванов Червенков
90 част от №005094 - нива 1.000 Д-60/29.10.2014 г. 5 години Любка Георгиева Ненова
91 част от №116005 - нива 1.000 Д-58/29.10.2014 г. 5 години Тодор Тотов Митовски
92 №106035 - нива 1.213 Д-57/29.10.2014 г. 5 години Никола Ненчов Стоянов
93 №018064 - нива 7.197 Д-17/24.06.2015 г. 5 години Николай Ненков Бръмбев
94 №129004 - нива 4.398 Д-17/24.06.2015 г. 5 години Николай Ненков Бръмбев
95 №129010 - нива 3.999 Д-17/24.06.2015 г. 5 години Николай Ненков Бръмбев
96 №023059 - нива 42.278 Д-17/24.06.2015 г. 5 години Николай Ненков Бръмбев
97 №118206 - нива 1.777 Д-18/24.06.2015 г. 5 години Гергана Симеонова Николова
98 №114016 - нива 1.122 Д-18/24.06.2015 г. 5 години Гергана Симеонова Николова
99 №114025 - нива 2.002 Д-18/24.06.2015 г. 5 години Гергана Симеонова Николова
100 №023056 - нива 6.299 Д-47/30.05.2016 г. 5 години Цветелин Димитров Личев
101 №023057 - нива 3.126 Д-47/30.05.2016 г. 5 години Цветелин Димитров Личев
102 част от №116004 - нива 10.000 Д-45/30.05.2016 г. 5 години Георги Илиев Маринов
103 част от №016001 - нива 39.700 Д-45/30.05.2016 г. 5 години Георги Илиев Маринов
104 част от №121007 - нива 10.000 Д-45/30.05.2016 г. 5 години Георги Илиев Маринов
105 част от №121007 - нива 5.000 Д-45/30.05.2016 г. 5 години Георги Илиев Маринов
106 част от №116005 - нива 30.000 Д-45/30.05.2016 г. 5 години Атанас Георгиев Илиев
107 част от №133001 - пасище 60.000 Д-46/23.07.2015 г. 5 години Тодор Иванов Тодоров
108 №133001 - пасище 247.107 Д-46/23.07.2015 г. 5 години Тодор Иванов Тодоров
109 №000234 - пасище 496.817 Д-45/23.07.2015 г. 5 години Ганчо Илков Атанасов
110 №000229 - пасище 321.584 Д-44/23.07.2015 г. 5 години Петър Новачков Ивтиминов
111 №000170 - пасище 160.100 Д-43/23.07.2015 г. 5 години Пламен Маринов Дасклов
112 №000348 - пасище 12.984 Д-43/23.07.2015 г. 5 години Пламен Маринов Дасклов
113 №000349 - пасище 103.443 Д-43/23.07.2015 г. 5 години Пламен Маринов Дасклов
114 №000460 -пасище 191.160 Д-43/23.07.2015 г. 5 години Пламен Маринов Дасклов
115 №000461 - пасище 225.436 Д-43/23.07.2015 г. 5 години Пламен Маринов Дасклов
116 част от №000151 - пасище 118.866 Д-43/23.07.2015 г. 5 години Пламен Маринов Дасклов
117 част от №017459 - пасище 556.275 Д-43/23.07.2015 г. 5 години Пламен Маринов Дасклов
118 №000113 - ливада 332.633 Д-42/23.07.2015 г. 5 години Марин Николов Гугов
119 част от №000114 - пасище 273.471 Д-42/23.07.2015 г. 5 години Марин Николов Гугов
120 №000459 - пасище 92.626 Д-42/23.07.2015 г. 5 години Марин Николов Гугов
121 №017549 - пасище 669.583 Д-42/23.07.2015 г. 5 години Марин Николов Гугов
122 №000245 - пасище 137.367 Д-41/23.07.2015 г. 5 години Христо Георгиев Мяшков
123 №017478 - пасище 42.491 Д-40/23.07.2015 г. 5 години Златан Илиев Христов
124 №017479 - пасище 114.333 Д-40/23.07.2015 г. 5 години Златан Илиев Христов
125 №017514 - пасище 84.180 Д-40/23.07.2015 г. 5 години Златан Илиев Христов
126 №017515 - пасище 13.587 Д-40/23.07.2015 г. 5 години Златан Илиев Христов
127 част от №017519 - пасище 120.000 Д-40/23.07.2015 г. 5 години Златан Илиев Христов
128 част от №000114 - пасище 180.000 Д-39/23.07.2015 г. 5 години Емил Светославов Гешев
129 №017140 - пасище 53.187 Д-38/23.07.2015 г. 5 години ЕТ "Скорпион 26"
130 №017172 - пасище 61.908 Д-38/23.07.2015 г. 5 години ЕТ "Скорпион 26"
131 №017371 - пасище 37.066 Д-38/23.07.2015 г. 5 години ЕТ "Скорпион 26"
132 №017380 - пасище 177.010 Д-38/23.07.2015 г. 5 години ЕТ "Скорпион 26"
133 №017384 - пасище 22.449 Д-38/23.07.2015 г. 5 години ЕТ "Скорпион 26"
134 №017471 - пасище 16.205 Д-38/23.07.2015 г. 5 години ЕТ "Скорпион 26"
135 №017590 - пасище 287.569 Д-38/23.07.2015 г. 5 години ЕТ "Скорпион 26"
136 №017597 - пасище 86.726 Д-38/23.07.2015 г. 5 години ЕТ "Скорпион 26"
137 №017423 - пасище 15.538 Д-37/23.07.2015 г. 5 години Станислав Велков Велев
138 №017458 - пасище 101.861 Д-37/23.07.2015 г. 5 години Станислав Велков Велев
139 №017529 - пасище 352.865 Д-37/23.07.2015 г. 5 години Станислав Велков Велев
140 №017386 - пасище 104.974 Д-37/23.07.2015 г. 5 години Станислав Велков Велев
141 №017402 - пасище 159.377 Д-36/23.07.2015 г. 5 години Георги Грозев Бойчев
142 №017554 - пасище 740.173 Д-36/23.07.2015 г. 5 години Георги Грозев Бойчев
143 №120039 - ливада 96.227 Д-35/23.07.2015 г. 5 години Георги Илиев Маринов
144 №120051 - пасище 170.950 Д-35/23.07.2015 г. 5 години Георги Илиев Маринов
145 №120055 - пасище 209.947 Д-35/23.07.2015 г. 5 години Георги Илиев Маринов
146 №141025 - пасище 101.781 Д-35/23.07.2015 г. 5 години Георги Илиев Маринов
147 №000565 - пасище 115.848 Д-35/23.07.2015 г. 5 години Георги Илиев Маринов
148 №000224 - пасище 84.238 Д-35/23.07.2015 г. 5 години Георги Илиев Маринов
149 №000237 - пасище 221.556 Д-35/23.07.2015 г. 5 години Георги Илиев Маринов
150 №000197 - пасище 421.318 Д-34/23.07.2015 г. 5 години Атанас Георгиев Илиев
151 №000233 - пасище 410.340 Д-34/23.07.2015 г. 5 години Атанас Георгиев Илиев
152 №017461 - пасище 32.677 Д-33/23.07.2015 г. 5 години Тодор Стоянов Лудов
153 №017462 - пасище 135.076 Д-33/23.07.2015 г. 5 години Тодор Стоянов Лудов
154 част от №017519 - пасище 58.881 Д-33/23.07.2015 г. 5 години Тодор Стоянов Лудов
155 №017454 - пасище 91.920 Д-32/23.07.2015 г. 5 години Таня Михайлова Димитрова
156 №017527 - пасище 253.304 Д-32/23.07.2015 г. 5 години Таня Михайлова Димитрова
157 №017528 - пасище 129.466 Д-32/23.07.2015 г. 5 години Таня Михайлова Димитрова
158 №000449 - пасище 144.999 Д-31/23.07.2015 г. 5 години Ненко Николов Брайнов
159 №000191 - пасище 320.000 Д-30/23.07.2015 г. 5 години Радко Алексиев Иванов
160 част от №000191 - пасище 223.031 Д-29/23.07.2015 г. 5 години Гаврил Николов Евтимов
161 №000413 - пасище 33.164 Д-21/23.07.2015 г. 5 години Любомир Тодоров Божков
162 №000416 - пасище 99.995 Д-21/23.07.2015 г. 5 години Любомир Тодоров Божков
163 №000246 - пасище 85.607 Д-21/23.07.2015 г. 5 години Любомир Тодоров Божков
164 №017268 - пасище 118.799 Д-24/23.07.2015 г. 5 години ЕТ "Малина"
165 №017399 - пасище 378.098 Д-24/23.07.2015 г. 5 години ЕТ "Малина"
166 №017400 - пасище 28.053 Д-24/23.07.2015 г. 5 години ЕТ "Малина"
167 №017401 - пасище 84.008 Д-24/23.07.2015 г. 5 години ЕТ "Малина"
168 №017426 - пасище 140.316 Д-24/23.07.2015 г. 5 години ЕТ "Малина"
169 №017459 - пасище 450.000 Д-28/23.07.2015 г. 5 години Йорданка Илиева Христова
170 №000412 - пасище 48.445 Д-27/23.07.2015 г. 5 години Николай Ненков Бръмбев
171 част от №000151 - пасище 270.000 Д-26/23.07.2015 г. 5 години Петка Георгиева Караиванова
172 №000196 - пасище 388.556 Д-25/23.07.2015 г. 5 години Стоян Димитров Балджиев
173 №000451 - пасище 37.006 Д-25/23.07.2015 г. 5 години Стоян Димитров Балджиев
174 №133001 - пасище 82.250 Д-25/23.07.2015 г. 5 години Стоян Димитров Балджиев