одобрен

Обем на вторичния пазар на ДЦК за периода 01.01.2020 г. - 31.03.2020 г.

Уникален идентификатор:  1d36ee2e-92eb-4bd8-977c-0547a2e34512

МФ ДЦК

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-04-01 12:46:09
  • Създаден от: ts.tsvetanova
  • Последна промяна: 2020-04-01 12:46:09

Период

Обем

01.01.2020-31.03.2020 4730580057.15