одобрен

Актуален към 3 юли 2018 г.

Уникален идентификатор:  1d3ccb96-0fc2-4ad2-8afb-a8184f203527

Текуща версия: 5

Показвана версия: 5

Формат: CSV

  • Създаден на: 2018-07-09 15:32:48
  • Създаден от: snezhanka_cheva
  • Последна промяна: 2019-11-27 15:01:31
  • Последно променил: snezhanka_cheva

Регистър на разрешения за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди към 26.11.2019 г.

Номер на разрешението Лечебно заведение към което се осъществява програмата Адрес на програма за лечение с агонисти и агонисти - антагонисти на лица, зависими към опиоиди. Срок на валидност на разрешението
1 № РД-23-1/ 04.01.18 г. „Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм” гр.София, ул. "Пиротска” № 117 04.01.2020 г.
2 № РД-23-5/ 28.02.19 г. ЦПЗ - Пловдив” ЕООД гр. Пловдив, бул. ”Пещерско шосе” № 68 и кв. ”Столипиново”, ул. ”Пламък” № 2 28.02.2021 г.
3 № РД-23-7/ 18.04.19 г. "ЦПЗ - Враца" ЕООД гр. Враца, ул. "Беласица" № 1 18.04.2021 г.
4 № РД-23-13/ 15.07.19 г. "ЦПЗ - Русе" ЕООД гр. Русе, ул.”Борисова” № 36, 15.07.2021 г.
5 № РД-23-8/ 23.04.19 г “ЦПЗ - София” ЕООД гр. София, бул. ”Сливница” № 309 14.11.2019 г.
6 № РД-23-11/ 21.06.19 г. “ЦПЗ д-р П. Станчев - Добрич” ЕООД ул. ”Панайот Хитов” № 24 гр. Добрич, ул. ”Панайот Хитов” № 24 21.06.2021 г.
7 № РД-23-9/ 21.06.19 г. “ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД” гр. Велико Търново, ул. ”Бузлуджа” № 1 21.06.2021 г.
8 № РД-23-8/ 02.08.18 г. Държавна психиатрична болница – Пазарджик гр. Пазарджик, ул. ”Болнична” № 28 02.08.2020 г.
9 № РД-23-19/ 03.10.19 г. “АГПСПП - Филипополис” ООД” гр. Пловдив, бул.”Васил Априлов” № 9,ет. 2, каб. №3 и 4, ет. 4, каб. № 2, ул. „Васил Априлов” № 14, ет. 6, каб. 17,18 и 19. 03.10.2021 г.
10 № РД-23-2/ 10.01.18 г. ЕТ ”ИПСМП - д-р Боряна Екова” гр.София 1202, бул.”Сливница” № 309 10.01.2020 г.
11 № РД-23-25/ 06.12.17 г. „Здраве 2010 - АГПСМПП” ООД гр.София, кв.Люлин, ул. ”Кореняк” № 17, ДКЦ-ХІІ 06.12.2019 г.
12 № РД-23-20/ 08.10.19 г. МЦ “Хоризонт - АИСМП” ООД гр. София, кв. Лозенец, бул. “Болград” № 5, ул. ”Антим I” № 93 08.10.2021 г.
13 № РД-23-3/ 23.02.18 г. “Доверие за здраве-АГПСМП” ООД гр. София, ул. ”Найчо Цанов” № 209 23.02.2020 г.
14 № РД-23-18/ 02.10.19 г. ”Д-р Стелян Лазаров - АИПСМПП 2010” ЕООД гр. Пловдив, ул.”Скопие” № 1, ет. 2, офис 1, каб. №№ 1, 2 и 3, офис 2, каб. № 4, и офис 3, кабинети №№ 5 и 5А;филиал ул.”Димитър Талев”№23, ет. 1, ап. 2, каб. № 1 и № 2. 02.10.2021 г.
15 № РД-23-6/ 26.03.2019 г. EТ ”Д-р Венчеслава Димитрова-АИПСПП” гр. Пловдив, ул. ”Тодор Бурмов” № 3 26.03.2021 г.
16 № РД-23-12/ 08.07.19 г. “ГПИСПП - Коев и Сие” ООД гр. София, ул. ”Веслец” № 30, партер, вх. единствен 08.07.2021 г.
17 № РД-23-7/ 02.08.18 г. ”Д-р Велислава Мартинова - АСМП - ИПП”ЕООД гр. Ловеч 5500, ул. ”Стефан Караджа”, № 3 02.08.2020 г.
18 № РД-23-21/ 29.09.17 г. ЕТ ”АИПСПМП – д-р Александър Канчелов” гр. София, ул. ”Дунав” № 34, ул. ”Димитър Хаджикоцев” № 102, вх. Б,офис 6 29.09.2019 г. В процедура по подновяване.
19 № РД-23-3/ 19.02.19 г. ”Медицински център - Терапия 2007-АИСМП” ООД гр. Варна, бул.”Република”, МК ”Младост”, корпус В, ет.6, каб. 616, 617 и 618 19.02.2021 г.
20 № РД-23-15/ 28.08.19 г. "Виа Хоризонти - Индивидуална практика за специализирана медицинска помощ по психиатрия" ЕООД гр. Благоевград, ул. ”Иван Михайлов” № 58 28.08.2021 г.
21 № РД 23-4/ 27.02.19 г. ЕТ "Д-р Антоанета Кумбиева - ИПСПМП" гр. Бургас, ул. ”Хан Крум” № 28, ”МЦ І – Бургас” ЕООД, каб. № 206, № 207, № 311 и № 312 27.02.2021 г.
22 № РД 23-2/ 12.02.19 г. "МЦ - Здраве" ООД, гр. Враца гр. Враца, ул. “Никола Вапцаров” № 4, Втора поликлиника, ет.1 и ул.”Одрин” № 1 12.02.2021 г.
23 №-РД 23-1/ 03.01.19 г. ”ИПИСМП-ПСИХИАТРИЧНА НАДЕЖДА" ЕООД гр.София, ул. ”Смърч” № 10-12 03.01.2021 г.
24 № РД 23-14/ 15.07.19 г. ”МЦ – Алфеус - АИСМП” ООД гр. Бургас, ул. ”Раковска” № 40 15.07.2021 г.
25 № РД-23-21/ 25.11.19 г. ”Бонклиникс-ГПСПМП” ООД гр. Стара Загора, ул.”Цар Калоян” № 51 ет. 1, каб. 1 и каб. 2 25.11.2021 г.
26 № РД-23-10/ 21.06.2019 г. ”АГПСМП - д-р Тинка Начева” ООД гр. Стара Загора, ул. ”Хаджи Димитър Асенов” № 80, вх. 1, ет. 1 21.06.2021 г.
27 № РД-23-11/ 16.11.18 г. “АИСПМП д-р Александър Ангелов” ЕООД гр. София, ж.к. ”Зона Б-5-3”, бл. 25, вх.1 16.11.2020 г.
28 № РД-23-4/ 04.06.18 г. и Заповед № РД-23-5/22.06.2018 г. “Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Света Марина” ЕАД гр. Варна, ул. „Мануш войвода” № 11А 13.06.2019 г.
29 № РД-23-16/ 17.09.19 г. ”АСМППИП – Канчелов Видин” ЕООД гр. Видин, ул. ”Хан Аспарух” № 29 17.09.2021 г.
Номер на разрешението Лечебно заведение към което се осъществява програмата Адрес на програма за лечение с агонисти и агонисти - антагонисти на лица, зависими към опиоиди. Срок на валидност на разрешението