одобрен

Реализиран прием в VIII клас за учебната 2019/2020 година в област Ямбол

Уникален идентификатор:  1d41bcd0-5f00-444e-9f6e-3b0ece895b46

образование прием Ямбол учебната 2018/2019

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-10-14 13:22:43
  • Създаден от: donka_ivanova
  • Последна промяна: 2019-10-14 13:22:43

Община

Населено място

Наименование на училището

Наименование на профила

Код на професията

Наименование на професията

Код на специалността от професия

Наименование на специалността от професия

Форма на обучение

Срок на обучение

Брой паралелки

Брой ученици

Болярово гр. Болярово Средно училище "Д-р Петър Берон" Хуманитарни науки дневна 5 1 15
Елхово с. Бояново Професионална гимназия по механизация на селското стопанство "Ернесто Че Гевара" 621060 Фермер 6210601 Земеделец дневна 5 1 26
Елхово гр. Елхово Профилирана гимназия "Св. Климент Охридски" Математически дневна 5 1 26
Елхово гр. Елхово Профилирана гимназия "Св. Климент Охридски" Икономическо развитие дневна 5 1 23
Елхово гр. Елхово Професионална гимназия "Стефан Караджа" 345050 Сътрудник в малък и среден бизнес 3450501 Малък и среден бизнес дневна 5 0.5 14
Елхово гр. Елхово Професионална гимназия "Стефан Караджа" 521030 Машинен оператор 5210303 Машини и съоръжения за заваряване дневна 5 0.5 13
Елхово гр. Елхово Професионална гимназия "Стефан Караджа" 522020 Електромонтьор 5220201 Електрически машини и апарати дневна 5 0.5 10
Елхово гр. Елхово Професионална гимназия "Стефан Караджа" 812030 Екскурзовод 8120302 Екскурзоводско обслужване дневна 5 0.5 13
Стралджа гр. Стралджа Средно училище "Пейо Крачолов Яворов" Предприемачески дневна 5 1 21
Стралджа гр. Стралджа Средно училище "Пейо Крачолов Яворов" 811090 Работник в заведенията за хранене и развлечения 8110901 Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения дневна 3 1 19
Тунджа с. Скалица Средно училище "Св. Паисий Хилендарски" 621090 Лозаровинар 6210901 Лозаровинарство дневна 5 1 18
Тунджа с. Тенево Обединено училище "Васил Левски" 521110 Шлосер 5211101 Шлосерство дневна 3 1 14
Ямбол гр. Ямбол Обединено училище "Д-р Петър Берон" 542110 Шивач 5421101 Шивачество дневна 3 1 26
Ямбол гр. Ямбол Обединено училище "Д-р Петър Берон" 582080 Помощник в строителството 5820801 Основни и довършителни работи дневна 3 1 26
Ямбол гр. Ямбол Професионална техническа гимназия "Иван Райнов" 521140 Мехатроника 5211401 Мехатроника дуална 5 1 26
Ямбол гр. Ямбол Професионална техническа гимназия "Иван Райнов" 522010 Електротехник 5220103 Електрообзавеждане на производството дуална 5 0.5 13
Ямбол гр. Ямбол Професионална техническа гимназия "Иван Райнов" 523050 Техник на компютърни системи 5230501 Компютърна техника и технологии дневна 5 0.5 13
Ямбол гр. Ямбол Професионална гимназия по икономика "Георги Стойков Раковски" 344020 Данъчен и митнически посредник 3440201 Митническа и данъчна администрация дневна 5 1 26
Ямбол гр. Ямбол Професионална гимназия по икономика "Георги Стойков Раковски" 346040 Съдебен служител 3460401 Съдебна администрация дневна 5 1 21
Ямбол гр. Ямбол Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм 524040 Лаборант 5240402 Технологичен и микробиологичен контрол в хранително-вкусови производства дневна 5 1 12
Ямбол гр. Ямбол Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм 811060 Ресторантьор 8110603 Кетъринг дуална 5 1 18
Ямбол гр. Ямбол Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм 812010 Организатор на туристическа агентска дейност 8120101 Организация на туризма и свободното време дневна 5 0.5 9
Ямбол гр. Ямбол Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм 812040 Аниматор в туризма 8120402 Туристическа анимация дневна 5 0.5 9
Ямбол гр. Ямбол Професионална гимназия по земеделие "Христо Ботев" 621010 Техник-растениевъд 6210103 Трайни насаждения дневна 5 1 14
Ямбол гр. Ямбол Професионална гимназия по земеделие "Христо Ботев" 621060 Фермер 6210602 Производител на селскостопанска продукция дневна 5 0.5 12
Ямбол гр. Ямбол Професионална гимназия по земеделие "Христо Ботев" 621070 Техник на селскостопанска техника 6210701 Механизация на селското стопанство дневна 5 1 26
Ямбол гр. Ямбол Професионална гимназия по земеделие "Христо Ботев" 621140 Агроеколог 6211401 Агроекология дневна 5 0.5 12
Ямбол гр. Ямбол Професионална гимназия по земеделие "Христо Ботев" 621070 Техник на селскостопанска техника 6210701 Механизация на селското стопанство задочна 5 1 19
Ямбол гр. Ямбол Професионална гимназия по строителство и архитектура "Кольо Фичето" 213060 Компютърен график 2130601 Компютърна графика дневна 5 1 24
Ямбол гр. Ямбол Професионална гимназия по строителство и архитектура "Кольо Фичето" 214010 Дизайнер 2140106 Интериорен дизайн дневна 5 0.5 12
Ямбол гр. Ямбол Професионална гимназия по строителство и архитектура "Кольо Фичето" 522010 Електротехник 5220109 Електрически инсталации дневна 5 0.5 10
Ямбол гр. Ямбол Професионална гимназия по строителство и архитектура "Кольо Фичето" 582010 Строителен техник 5820101 Строителство и архитектура дневна 5 1 21
Ямбол гр. Ямбол Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника "Никола Йонков Вапцаров" 525010 Техник по транспортна техника 5250102 Пътно-строителна техника дневна 5 1 24
Ямбол гр. Ямбол Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника "Никола Йонков Вапцаров" 525010 Техник по транспортна техника 5250103 Автомобилна мехатроника дневна 5 1 24
Ямбол гр. Ямбол Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника "Никола Йонков Вапцаров" 525060 Монтьор на подемно-транспортна техника 5250601 Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства дневна 5 1 24
Ямбол гр. Ямбол Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника "Никола Йонков Вапцаров" 522020 Електромонтьор 5220207 Електрообзавеждане на транспортна техника задочна 5 1 30
Ямбол гр. Ямбол Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии 542040 Моделиер-технолог на облекло 5420401 Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил дневна 5 1 25
Ямбол гр. Ямбол Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии 543020 Оператор в дървообработването 5430201 Производство на мебели дуална 5 1 26
Ямбол гр. Ямбол Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии 815010 Фризьор 8150101 Фризьорство дневна 5 1 26
Ямбол гр. Ямбол Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии 542050 Оператор в производството на облекло 5420501 Производство на облекло от текстил задочна 5 1 18
Ямбол гр. Ямбол Природо-математическа гимназия "Атанас Радев" Математически дневна 5 2 52
Ямбол гр. Ямбол Природо-математическа гимназия "Атанас Радев" Природни науки дневна 5 1 26
Ямбол гр. Ямбол Природо-математическа гимназия "Атанас Радев" Софтуерни и хардуерни науки дневна 5 1 26
Ямбол гр. Ямбол Езикова гимназия "Васил Карагьозов" Чужди езици дневна 5 1 26
Ямбол гр. Ямбол Езикова гимназия "Васил Карагьозов" Чужди езици дневна 5 1 26
Ямбол гр. Ямбол Езикова гимназия "Васил Карагьозов" 812030 Екскурзовод 8120302 Екскурзоводско обслужване дневна 5 1 26
Ямбол гр. Ямбол Профилирана гимназия "Васил Левски" Хуманитарни науки дневна 5 1 26
Ямбол гр. Ямбол Профилирана гимназия "Васил Левски" Обществени науки дневна 5 1 26
Ямбол гр. Ямбол Профилирана гимназия "Васил Левски" Природни науки дневна 5 1 26
Ямбол гр. Ямбол Профилирана гимназия "Васил Левски" Софтуерни и хардуерни науки дневна 5 1 26
Ямбол гр. Ямбол Средно училище "Св. Климент Охридски" Изобразително изкуство дневна 5 1 25
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте