одобрен

ДАННИ ЗА ИЗМЕРЕНИТЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ФПЧ10 В ПУНКТОВЕТЕ ЗА МОНИТОРИНГ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИОСВ - РУСЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ 2019 г.

Уникален идентификатор:  1d7ad7d8-8c16-4fae-b52f-6a9bf2419aa6

атмосферен въздух пунктове за мониторинг

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-03-18 11:03:23
  • Създаден от: reni_petrova
  • Последна промяна: 2020-03-18 11:03:23

ДАННИ ЗА ИЗМЕРЕНИТЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ФПЧ10 В ПУНКТОВЕТЕ ЗА МОНИТОРИНГ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИОСВ -

РУСЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ 2019 г.
Пункт Община Дата Измерена Превишение Забележка
на
концентрация ПС за СДН -
[μg/m³] (50 µg/m3)   -
1 2 3 4 5 6
АИС “Възраждане” Русе 01.3.2019 г. 42,5 -
    02.3.2019 г. 45,2 -
    03.3.2019 г. 50,3 1,01
    04.3.2019 г. 42,9 -
    05.3.2019 г. 29,7 -
    06.3.2019 г. 21,5 -
    07.3.2019 г. 49,0 -
    08.3.2019 г. 64,1 1,28
    09.3.2019 г. 40,7 -
    10.3.2019 г. 25,1 -
    11.3.2019 г. 42,5 -
    12.3.2019 г. 21,5 -
    13.3.2019 г. 30,5 -
    14.3.2019 г. 26,2 -
    15.3.2019 г. 33,8 -
    16.3.2019 г. 19,1 -
    17.3.2019 г. 30,3 -
    18.3.2019 г. 43,7 -
    19.3.2019 г. 45,1 -
    20.3.2019 г. 36,1 -
    21.3.2019 г. 35,4 -
    22.3.2019 г. 37,6 -
    23.3.2019 г. 33,8 -
    24.3.2019 г. 37,0 -
    25.3.2019 г. 44,3 -
    26.3.2019 г. 40,2 -
    27.3.2019 г. 34,7 -
    28.3.2019 г. 23,4 -
29.3.2019 г. 35,6 -
30.3.2019 г. 37,3 -
31.3.2019 г. 41,9 -
Брой регистрирани данни през месеца: 31
Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 90
Брой регистрирани превишения през месеца: 2
Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 18
Средномесечна концентрация: 36.80
Времеви обхват: 100%
ДОАС с-ма 01.3.2019 г. 44,6 -
“Профсъюзи” Силистра
    02.3.2019 г. 43,8 -
    03.3.2019 г. 29,5 -
    04.3.2019 г. 23,7 -
    05.3.2019 г. 20,2 -
    06.3.2019 г. 12,4 -
    07.3.2019 г. 18,0 -
    08.3.2019 г. 32,2 -
    09.3.2019 г. 27,6 -
    10.3.2019 г. 15,4 -
    11.3.2019 г. 24,7 -
    12.3.2019 г. 30,0 -
13.3.2019 г. 16,2 -
    14.3.2019 г. 18,5 -
  15.3.2019 г. 21,3 -
    16.3.2019 г. 13,9 -
    17.3.2019 г. 13,5 -
    18.3.2019 г. 15,8 -
    19.3.2019 г. 19,7 -
    20.3.2019 г. 19,8 -
    21.3.2019 г. 22,9 -
    22.3.2019 г. 28,1 -
    23.3.2019 г. 37,1 -
    24.3.2019 г. 26,5 -
    25.3.2019 г. 22,5 -
    26.3.2019 г. 23,0 -
    27.3.2019 г. 16,0 -
28.3.2019 г. 23,3 -
29.3.2019 г. 21,4 -
30.3.2019 г. 26,6 -
31.3.2019 г. 24,1 -
Брой регистрирани данни през месеца: 31
Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 90
Брой регистрирани превишения през месеца: 0
Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 5
Средномесечна концентрация: 23.62
Времеви обхват: 100%