одобрен

Регистър на издадени разрешения за дейности с отпадъци от РИОСВ-Пазарджик

Уникален идентификатор:  1e09a357-a534-4400-a3fa-8086647a9517

Описание:

Регистър на издадени разрешения за дейности с отпадъци от РИОСВ-Пазарджик

разрешителни риосв-пазарджик

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2019-03-14 16:30:02
  • Създаден от: petar_ivanov
  • Последна промяна: 2019-03-14 16:30:15
  • Последно променил: petar_ivanov