одобрен

Подлежащата на публикуване информация по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Уникален идентификатор:  1e0f9fe4-ffed-4aa4-ad77-bcc1010f692c

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2019-04-17 12:41:28
  • Създаден от: margarita_rangelova
  • Последна промяна: 2019-04-17 12:41:28